Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin
Telefon
91 422 03 43, 91 422 52 34
Fax
-
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Agnieszka Jaksim
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
 • Technikum Zawodowe Nr 1
Opis
Technikum Zawodowe Nr 1 - to szkoła z przyszłością dająca szanse kształcenia w zawodach: Technik geodeta, Technik architektury krajobrazu, Technik robót wykończeniowych w budownictwie, Technik budownictwa Technik budowy dróg, Technik renowacji elementów architektury, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik inżynierii sanitarnej. Atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego odpowiadają zapotrzebowaniom rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i zaplecze techniczno-dydaktyczne gwarantują wysoką jakość kształcenia. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe w nowocześnie wyposażonych pracowniach ćwiczeń praktycznych, pracowniach przedmiotowych z tablicami interaktywnymi, multimedialnych, Pracowniach nauki języków obcych zawodowych, pracowniach językowych, pracowniach komputerowych i innych zgodnych z potrzebami kształcenia. Pracownie te doposażone zostały z funduszy unijnych. W Technikum Zawodowym Nr 1 nauka trwa 5 lat, w trakcie całego cyklu nauczania uczeń ma możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, przygotowujących do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkoła przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla wszystkich zawodów. Dzięki temu przygotowuje do dalszego studiowania na atrakcyjnych kierunkach i do umiejętnego poruszania się na rynku pracy. W Technikum Zawodowym Nr 1 młodzież może rozwijać zainteresowania i zdolności ponad przedmiotowe uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych, kołach naukowych wyższych uczelni, kołach zainteresowań i innych formach zajęć organizowanych na potrzeby ucznia. Wysoki poziom nauczania w Technikum Zawodowym Nr 1 daje szanse, ze znacznymi sukcesami, uczniom na udział w olimpiadach branżowych i nie tylko, np: uczniowie są wielokrotnymi laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej i innych. Ukoronowaniem wielu lat pracy i sukcesów naszej szkoły było nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych "Certyfikatu Zachodniopomorska Szkoła Jakości”.  Ogólnopolski ranking "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" wyróżniło Naszą Szkołę, przyznając Złotą Tarczę i tytuł Złotej Szkoły 2016. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami z regionu Zespół Szkół Budowlanych wykształcił wiele pokoleń specjalistów cenionych na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym. Szkoła brała i bierze udział w licznych projektach finansowanych przez UE wspierających min naukę języków obcych, matematykę, przedsiębiorczość, informatykę, przedmioty zawodowe. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego Kierunki kształcenia Rekrutacja 2022
Oferta
Dojazd
dojazd tramwajami nr 1, 4, 5, 11, 12 do pl. Grunwaldzkiego lub tramwajami 2, 3, 12 do ulicy Rajskiego (przy przejściu podziemnym)
Historia
Historia Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie zaczyna się od 15 grudnia 1947r. Renoma Budowlanki rosła szybko – od początku szkoła postawiła sobie wysokie wymagania. Zyskiwała dorobek, dojrzałość, ale przede wszystkim umiała dotrzeć do kolejnych generacji wychowanków, którzy chętnie kierowali swoje kroki w gościnne progi szkoły. Głównym celem szkoły było kształcenie rzemieślników, o specjalnościach z zakresu budownictwa, geodezji, instalacji sanitarnych, budownictwa drogowo-mostowego oraz dokumentacji budowlanej i prefabrykacji. Od 1992r. szkoła, tworzy swoje nowe oblicze, wychodząc naprzeciw reformie oświaty i potrzebom krajowego i zagranicznego rynku pracy. Wprowadzono wiele atrakcyjnych i unikalnych zawodów. Zgonie z potrzebami kształcenia warsztaty szkolne przekształciły się w Pracownię Ćwiczeń Praktycznych, nowocześnie wyposażonych, w których uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe praktyczne i teoretyczne, zdobywając wiedzę ułatwiającą im wejście na wymagający i konkurencyjny rynek zawodowy. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie wszechstronnych zainteresowań poprzez liczne zajęcia pozalekcyjne i bogatą ofertę kół zainteresowań. ZSB ma swój niepowtarzalny klimat, który tworzą uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły. Szkoła wykształciła ponad 16 tyś absolwentów. Aktualnie w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego wchodzi: 5-letnie Technikum Zawodowe nr 1, 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, Internat i Pracownie Ćwiczeń Praktycznych. ZSB odnosił i odnosi sukcesy w wielu dziedzinach swojej działalności, czego dowodem jest wyróżnienie nadane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Budownictwa Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w postaci Statuetki za wychowanie i wykształcenie wielu pokoleń młodzieży dla polskiego budownictwa. Szkoła posiada Certyfikat - Zachodniopomorska Szkoła Jakości, a także złotą Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego. Ogólnopolski ranking szkół "Perspektywy" wyróżnił Naszą Szkołę, przyznając Złotą Tarczę 2016.
Koła zainteresowań
W zależności od zainteresowań ponad przedmiotowych uczniów, ich umiejętności w szkole działają koła, które dają możliwość realizacji indywidualnych uzdolnień i rozwoju pasji: - Koła przedmiotowe, - Zajęcia fakultatywne, - Koło teatralne - Klub Europejski, - Zajęcia turystyczno – krajoznawcze - Galeria Kazika – koło plastyczne - Koło dziennikarskie - Koło fotograficzne - Zespół muzyczny - Wolontariat - Koła sportowe: lekkoatletyka, piłka ręczna chłopców, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców. Uczniowie szkoły chętnie uczestniczą w akcjach na rzecz środowiska lokalnego i na potrzeby kraju.
Kontakty zagraniczne
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie współpracuje z licznymi szkołami z Unii Europejskiej. Od 2009 roku realizuje projekt w ramach Polsko – Niemieckiej współpracy młodzieży. Uczniowie szkoły w Szczecinie spotykają się co roku z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej w Waren (Niemcy). Podczas spotkań młodzież realizuje projekty z dziedziny ekologii, sportu, historii, itp. Spotkania uczniów z Polski i Niemiec są okazją do poznania kraju i kultury partnerów, budowania wzajemnych relacji i doskonalenia umiejętności językowych i ośrodkami z zagranicy, realizuje projekty dotyczące praktyk zawodowych, wymiany zawodowej i kulturalnej młodzieży i nauczycieli, doskonalenia języka obcego zawodowego, podnoszenia jakości oferty edukacyjnej szkoły, a także doposażenia pracowni przedmiotowych i zawodowych.
Osiągnięcia

Laureaci i finaliści:

- Turnieju Młodych Mistrzów Techniki,

- Turnieju Złota Kielnia,

- Olimpiady Wiedzy Technicznej,

- Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

- Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

- Olimpiady Teologii Katolickiej

- Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

- Ogólnopolskiego Programu Wiedzy o BHP w Budownictwie

- Programu Przedsiębiorczości Społeczna dla Technika i Inżyniera PeSTI

- Międzyszkolnych Zawodów Sportowych (m. Szczecina, województwa i zawodach ogólnopolskich)

- Coroczne stypendia naukowe Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecin.

Dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zawodowego przez uczniów szkoły świadczą o wysokiej jakości kształcenia w ZSB. Szkoła realizuje projekty EFS, POKL Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych finansowanych przez UE w ramach projektów. Szkoła współpracuje z uczelniami szczecińskimi, renomowanymi firmami branży budowlanej i innymi w jakich kształci.

Drzwi otwarte

Dni otwarte odbędą się w dniach:

 • 21 kwietnia 2022 r. w godz. 15.30-18.00
 • 27 maja 2022 r. w godz. 15.30-18.00

istnieje możliwość umówienia się na spotkanie wg indywidualnego harmonogramu- zapraszamy do kontaktu: szkola@zsb.szczecin.pl, tel.: 91 422 03 43.

Podczas spotkania nasi Goście będą mieli okazję do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie na rok szkolny 2022/2023.


Poznaj swoją nową szkołę!

Zainwestuj w siebie!

Buduj z nami swoją przyszłość!

Bardzo liczymy na Państwa obecność.
Współpraca z pracodawcami

Kształcenie zawodowe oraz przygotowanie uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych do funkcjonowania na rynku pracy wzmacniane jest przez współpracę szkoły z branżowym środowiskiem lokalnym: przedsiębiorstwami, firmami producenckimi, klastrami branżowymi, instytucjami  wspierającymi branżę budowlaną oraz uczelniami.

Gwarancją wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSB  jest wsparcie, jakie otrzymuje szkoła ze strony środowiska branżowego, które w ramach współpracy oferuje naszym uczniom praktyki zawodowe, szkolenia i pokazy nowych technologii.

W ramach współpracy branżowej szkoły ze środowiskiem zawodowym prowadzone są działania, które  wpływają na poprawę jakości kształcenia zawodowego:

·      stworzenie w szkołach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej przez wyposażenie lub doposażenie pracowni ćwiczeń praktycznych

·       przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe i realizowanie programu praktyk zgodnie z wymaganiami podstawy programowej,

·       organizacja zajęć praktycznych, prowadzenie szkoleń dla uczniów przez szkoleniowców z firm branżowych,

·       sponsorowanie oraz obejmowanie  szkoły patronatem i tworzenie w klas patronackich

·       dostarczanie materiałów lub surowców do praktycznej nauki zawodu;

·       organizacja staży dla nauczycieli, które dają możliwość  poznawania  nowych technologii i metod organizacji pracy ,

·       zatrudnianie w szkole specjalistów – pracowników firm z doświadczeniem  zawodowym,

·         konsultacje firma-nauczyciel - pozyskiwanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych,

·       prowadzenie zajęć dla uczniów ZSB w  laboratoriach i pomieszczeniach badawczo dydaktycznych uczelni współpracujących,

·       udział uczniów ZSB wykładach i konferencjach organizowanych przez uczelnie,

·       organizowanie wycieczek zawodoznawczych  dla uczniów i nauczycieli oraz udział w ich finansowaniu

·       organizowanie i prowadzenie konkursów o tematyce zawodowej, sponsorowanie nagród  dla uczestników

·       udział partnerów  w przygotowaniu do olimpiad zawodowych,

·       udział w promocji szkoły –  wspólne organizowanie dni otwartych szkoły, wspólne stoiska na targach szkolnych lub targach budowalnych,

·       oferty pracy dla uczniów i absolwentów szkoły,

·       popularyzowanie zawodów niezbędnych dla lokalnego rynku pracy.

 

Współpraca z klastrami branżowymi

Celem klastrów jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego
na rzecz kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy. Partnerzy uczestniczą w procesie kształtowania świadomości zawodowej i kreowania szkolnictwa zawodowego oraz   dają możliwość realizowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o rozwój kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.

Obecność i działanie ZSB w klastrze niesie wiele korzyści dla uczniów i nauczycieli zawodu. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

·         podnoszenie poziomu praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych

·         popularyzowanie zawodów niezbędnych dla lokalnego rynku pracy (np.  dni otwarte przedsiębiorstw,  wycieczki  zawodoznawcze, praktyki, staże dla uczniów
i nauczycieli),

·         pomoc w doskonaleniu nauczycieli przedmiotów zawodowych informowanie
o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych oraz dostosowywanie

·         oferty kształcenia zawodowego do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy 

·         tworzenie i wyposażanie  pracowni ćwiczeń praktycznych

·         motywowanie uczniów do rozwijania kompetencji zawodowych przez organizację konkursów, szkoleń, turniejów.

 

Szkoła współpracuje z następującymi klastrami, instytucjami i uczelniami:

·         Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej

·         Zachodniopomorski Klaster Morski

·         Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Rada Regionu Zachodniopomorskiego

·         Polska Izba Inżynierów Budownictwa

·         Okręgowa Izba Architektów RP

·         Stowarzyszenie Geodetów Polskich

·         ZUT Wydział Budownictwa i Architektury

·         ZUT Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

·         US Wydział Nauk o Ziem

·         Okręgowa Inspekcja Pracy.

 

Współpraca z zakładami pracy

Dzięki partnerstwu szkoły z zakładami pracy kształcenie zawodowe uczniów staje się  bardziej atrakcyjne i efektywne. Celem praktyk zawodowych realizowanych
u pracodawców jest  opanowanie przez uczniów ZSB umiejętności  niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz zastosowanie  zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy.  Odbywanie praktyk u potencjalnych pracodawców  umożliwia uczniowi zdobycie  cennych  umiejętności  tj. poznanie  rozwiązań technologicznych  stosowanych w danej branży, nauka  obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Uczestnictwo w organizowanych przez zakłady pracy szkoleniach i warsztatach  wspomaga  uczniów w przygotowaniu się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Współpraca szkoły z zakładami pracy ułatwia absolwentom zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia, a pracodawcom pozyskanie pracowników kompetentnych, dobrze przygotowanych do wykonywania  zawodu. Do najważniejszych form współpracy ZSB z pracodawcami można zaliczyć: praktyki zawodowe, wizyty studyjne, wycieczki zawodowe, olimpiady ,konkursy zawodowe , targi edukacyjne – festiwale zawodów, seminaria branżowe, specjalistyczne kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli.

Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie współpracuje w obszarze danego zawodu
z szeregiem firm wykonawczych z zakresu branży budowlanej i pokrewnej:

Technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie

-        Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z o.o.

-        Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud  Sp. z o.o.

-        TOMASZEWICZ DEVELOPMENT Sp. z o.o.

-        Zakład Ogólnobudowlany FRAN-GUT

-        MOSTOSTAL Warszawa S.A.

-        SIEMASZKO  Sp. z o.o.

-        BETOTEST POLSKA Spółka z o.o.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

-        Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A

-        Calesco S.A.

-        ZWiK Sp. z o.o,

-        VEGATERM

-        CIEPŁODAR

-        Zachodniopomorskie Centrum Instalacji "Pajos"

-        SOLAR INSTAL  INSTALACJE  FOTOWOLTAICZNE

-        Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy OSTOJA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

-        AQUA TEAM

-        HIT SYSTEM.

Technik architektury krajobrazu

-        LandscapeDesign.pl  Pracownia Architektury Krajobrazu

-        Garden Design

-        Zakład Usług Komunalnych – Wydział Zieleni Miejskiej

-        Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

-        Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka”.

Technik geodeta

-        TerraGIS

-        „GEOSAT” Stanisław Borys Dwornik

-        GEO-EXPERT Piotr Sieczkiewicz

-        PROSPECT S.C.

-        F.U.H. „GEO-GRAFIK” Marcin Prell

Technik renowacji elementów architektury

-        KBI SŁOJKOWSCY S.C.

-        PLAFON 2

-        ZAKŁAD KAMIENIARSKI LASTRICO

-        Pracownia Sztukatorska ART-MAG

-        „ALABASTER” Sztukatorstwo

-        KONSART Sp. z o.o.

Technik inżynierii sanitarnej

-        Askaldowicz Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane

-        Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

-        PLUM.

 

Współpraca z firmami producenckimi

ZSB od wielu lat współpracuje z czołowymi producentami branży budowlanej
i pokrewnej.  W ramach partnerskiego wsparcia firmy producenckie organizują dla nauczycieli i uczniów ZSB profesjonalne szkolenia i warsztaty dotyczące nowych  technologii i produktów. Dzięki temu  uczniowie podnoszą swoje kompetencje zawodowe i przygotowują się do funkcjonowania na rynku pracy.

Efektem współdziałania szkoły z firmami producenckimi jest również doposażenie pracowni ćwiczeń praktycznych w nowoczesne  materiały i narzędzia. Wieloletnia współpraca ZSB z producentami z branży budowlanej pozwala szkole na podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego a firmom partnerskim na promowanie marki swojego przedsiębiorstwa w środowisku lokalnym. Wśród firm producenckich współpracujących z ZSB należy wymienić: Atlas, Rockwool, Prandelli, Junkers, Xella, TECE, Brotje, Grundfos, KLUDI, LFP, Schell Polska, KOSPEL.

 

ZSB, jako szkoła zawodowa, czerpie z tej współpracy wiele korzyści. Partnerzy są także zainteresowani rozwojem współpracy, przez co maja wpływ na kształtowanie absolwentów szkół zawodowych pod kątem potrzeb zmieniającego się rynku pracy. W tym zakresie, pracodawcy maja możliwość wyrażania swoich potrzeb i wymagań kwalifikacyjnych oraz włączenia się w proces opracowywania, recenzowania i konsultowania podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Efekty działań w ramach współpracy szkoły ze środowiskiem zawodowym:

·         dostosowanie  programów kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy,

·         wspólne przygotowywanie programów nauczania,

·         podniesienie kwalifikacji zawodowych, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przez uczniów ZSB ,

·         podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych,

·         zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez współpracę z pracodawcami i z uczelniami,

·         rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,

·         rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych niezbędnych do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

·         kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

·         promowanie umiejętności zawodowych uczniów oraz analizowanie ofert pracy dla absolwentów,

·         podnoszenie rangi szkolnictwa zawodowego i poprawienie wizerunku ZSB w środowisku zawodowym lokalnym i w regionie,

·         ułatwienie wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie procesu kształcenia zawodowego,

·         prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe w danym obszarze i dostosowanie oferty kształcenia szkoły do potrzeb rynku pracy.

·         rozwój i wzrost znaczenia doradztwa zawodowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji w perspektywie potrzeb rynku pracy