Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Zespół szkół
Adres
ul.Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Telefon
91 488 52 88
Fax
91 488 52 01
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Izabela Kępczyńska-Sitka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Opis

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego znajduje się w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Mazurskiej 40 w Szczecinie. LOMS to szkoła, która stwarza idealne warunki dla łączenia treningów sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.

Jest najlepszym miejscem do nauki dla sportowców ze Szczecina, województwa i Polski.

Za wysoką jakość kształcenia ogólnego i sportowego odpowiada wykwalifikowana i przyjazna kadra nauczycielska i trenerska. Zawodnicy powołani na zgrupowania kadrowe, obozy, mogą korzystać z dodatkowych konsultacji. Uczniowie - sportowcy, osiągający wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej, mogą realizować w naszej szkole indywidualny tok nauki.

W tym roku oprócz takich profili jak: piłka nożna dziewcząt / piłka nożna chłopców, pływacki / boks nowością w naszej placówce jest klasa o profilu interdyscyplinarnym. Uczniowie w tej klasie mogą połączyć proces dydaktyczny (zajęcia w szkole do południa) z rozwojem sportowym w wielu dyscyplinach (po południu zajęcia treningowe realizowane w strukturach klubów sportowych). Zawodniczki i zawodnicy będą reprezentantami barw klubowych w zawodach rangi miejskiej, wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie kadry nauczycielskiej, która ma doświadczenie w pracy z uczniem – sportowcem, uczestniczyć w zajęciach z psychologii sportu, fizjologii sportu, chemii w sporcie. Nowością jest również klasa e – sport – dla pasjonatów informatyki i miłośników gier komputerowych takich jak: CS:GO czy League of Legends. Klasa ta będzie miała zwiększoną ilość zajęć informatyk i nauki programowania. Psycholog sportu będzie prowadził zajęcia z komunikacji, umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie z emocjami i stresem, zarządzania czasem. Obecnie przewidujemy prowadzenie zajęć w trybie czteroletniego nauczania e-sportu.

Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie optymalnych warunków do skutecznego łączenia nauki ze sportem poprzez trwałe rozwijanie zainteresowań sportowych, prozdrowotnych i naukowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z uczniami - sportowcami gwarantujemy fachową opiekę pedagogiczną, psychologiczną oraz trenerską. Kształcimy ucznia tak, aby osiągał jednocześnie wysokie wyniki w sporcie i nauce.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Posiadamy sale wyposażone w tablice interaktywne, pracownie komputerowe, multimedialną pracownię fizyczną i matematyczną, nowocześnie wyposażone pracownie językowe, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną, kompleks nowoczesnych boisk OCSiR, siłownię na świeżym powietrzu. W całym budynku jest dostęp do sieci Wi-Fi. Funkcjonuje także stołówka szkolna dająca uczniom możliwość spożywania śniadań i obiadów. Zapewniamy kompleksowe żywienie ze zbilansowaną dietą dostosowaną do wieku sportowca. Uczniowie przez trzy dni w tygodniu mają zapewnioną opiekę pielęgniarki. Realizujemy projekt „Szafka dla ucznia”.

Szkoła spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, posiada nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej oraz monitoring. 

Placówka dysponuje również miejscami w koedukacyjnym interdyscyplinarnym i przede wszystkim komfortowo wyposażonym internacie, w którym znajdą się: pralnia, kuchnia, pokój nauki własnej, stołówka.

Zapraszamy na naszego funpage na Facebooku: https://www.facebook.com/CentrumMistrzostwaSportowego

Oferta:

W roku szkolnym 2022/2023 w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie zostaną utworzone następujące oddziały klas pierwszych ponadpodstawowych
w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego:

 

·         klasa 1P pływanie / boks - liczba uczniów w oddziale: 30

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego - angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to biologia i język angielski.

 

·         klasa 1N piłka nożna dziewcząt i chłopców - liczba uczniów w oddziale: 30

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego - angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to biologia i język angielski.

 

·         Klasa 1E e-sport – liczba uczniów w oddziale: 15

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz informatyki, języka obcego nowożytnego - angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to: matematyka, informatyka oraz język angielski.

  

·         Klasa 1S interdyscyplinarna – liczba uczniów w oddziale: 15

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego - angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to matematyka i język angielski.


Warunkiem koniecznym w procesie rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego pozytywnego wyniku z próby aktywności fizycznej.

 

Kandydat, składając elektroniczny wniosek w systemie Nabór, wybiera oddział z interesującą go dyscypliną.

Oferta
Dojazd
Autobus 58, 59, 68, 70, 86, 87, 101, 107, linie pospieszne A, B, C, F, G, H, Tramwaj 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12
Historia

Historia

Szkoła została zatwierdzona uchwałą Nr XLVI/571/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z dniem 1 września 1998 roku. Centrum Mistrzostwa Sportowego zostało zatwierdzone uchwałą Nr V/46/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 roku.

Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie jest wyjątkową na mapie Polski placówką kształcącą młodych sportowców na poziomie szkoły podstawowej i średniej w trzech głównych dyscyplinach: pływanie, pięściarstwo oraz piłka nożna dziewcząt i chłopców. To szkoła stwarzająca idealne warunki, żeby łączyć treningi sportowe z realizacją zajęć dydaktycznych i jest najlepszym miejscem do nauki dla sportowców z całego kraju. Nasi uczniowie - sportowcy osiągają bardzo wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej w uprawianych przez siebie dyscyplinach, biorą udział w zmaganiach olimpijskich, regularnie zasilają szeregi kadr wojewódzkich i narodowych. Od lat współpracujemy ze szczecińskimi klubami sportowymi: MKP Szczecin, Pogoń SzczecinMKS Olimpia Szczecin oraz BKS Skorpion Szczecin, dlatego naszym uczniom możemy zapewnić wszechstronny rozwój oraz niezbędną pomoc w realizacji celów sportowych i dydaktycznych. To u nas kształci się świetnie zapowiadający się piłkarz, Kacper Kozłowski, najmłodszy uczestnik mistrzostw Europy, który w polskiej reprezentacji i na Euro zadebiutował przed uzyskaniem pełnoletniości, a w styczniu bieżącego roku przeszedł do angielskiego klubu i zaczął europejską karierę futbolową. W CMS uczy się także najlepsza bramkarka jesiennej rundy Ekstraligi kobiet w piłce nożnej w sezonie 2021/2022, Natalia Radkiewicz, regularnie występująca z orzełkiem na piersi. Tytuły mistrzowskie uzyskują także nasi pięściarze. Rywalizując w europejskich i światowych ringach oraz tocząc zmagania w galach sportów walki, reprezentują CMS oraz Szczecin, a klub BKS Skorpion kilkukrotnie otrzymał wyróżnienie dla najlepszego pięściarskiego klubu w Polsce. Marcel Materla, Mateusz Urban czy Łukasz Perkowski to aktualni Mistrzowie Polski Juniorów w swoich kategoriach wagowych. Z kolei MKP Szczecin do klub z niezwykle bogatą historią, którą tworzą wybitni sportowcy. Aktualnie to grono wybitnych zasilają z powodzeniem uczniowie CMS Szczecin m. in. Kacper Korona, Klaudia Tarasiewicz i wielu innych. Warto podkreślić, że w gronie naszych absolwentów są uczestniczy igrzysk olimpijskich: Konrad Wasielewski (mistrz olimpijski), Przemysław Stańczyk, Katarzyna Baranowska, Mateusz Sawrymowicz, Filip Zaborowski. 

Koła zainteresowań

W szkole prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz zajęcia z psychologii sportu, fizjologii sportu, chemii w sporcie.

Warsztaty dla sportowców prowadzone są przez pedagoga i psychologa sportu.

Kontakty zagraniczne

Uczniowie biorą udział w licznych zawodach międzynarodowych. Nasi absolwenci są studentami europejskich i amerykańskich uczelni. Chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.

Osiągnięcia

Największym osiągnięciem naszej szkoły jest umiejętność organizowania harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie dydaktyki i profesjonalnego uprawiania sportu. Uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego są corocznymi stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej: Karol Ostrowski w 2016 r., Natalia Fryckowska w 2015 r., Beata Kałuża w 2018 r., Filip Szpakowicz w 2018 r., Dominika Środa 2019 r. Jednak największe sukcesy odnoszą na arenach sportowych. Są medalistami mistrzostw świata, Europy, kraju w różnych dyscyplinach sportu, m.in.: w pływaniu, boksie, piłce nożnej. Najlepsi uczniowie – zawodnicy to członkowie Kadry Narodowej Polski i Kadry Województwa Zachodniopomorskiego. Za wybitne osiągnięcia sportowe wielu uczniów i trenerów nagradzanych jest przez Prezydenta Miasta Szczecin stypendiami. Naszymi absolwentami są m.in.: Mateusz Sawrymowicz, Przemysław Stańczyk, Katarzyna Baranowska, Konrad Wasielewski, Hanna Zembrzuska, Filip Zaborowski, Marcin Kaczmarski, Halina Ptak, Arkadiusz Szwedowicz, Krystian Peda, Michał Walski, Hanna Solecka, Katarzyna Michalska, Daniel Król, Oskar Krupecki, Wiktor Biernacki i Remigiusz Biernacki, Marcin Listkowski, Jakub Piotrowski, Daniel Piotrowski, Wojciech Ceniuch, Arkadiusz Zakharyan, Gabriela Kisiel, Weronika Margula, Katarzyna Rogowska, Sebastian Walukiewicz, Hubert Sadowski, Maciej Żurawski, Adrian Benedyczak.