Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Zespół szkół
Adres
ul.Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Telefon
91 488 52 88
Fax
91 488 52 01
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Izabela Kępczyńska-Sitka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
  • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Opis

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego znajduje się w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Mazurskiej 40 w Szczecinie. LOMS to szkoła, która stwarza idealne warunki dla łączenia treningów sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Jest najlepszym miejscem do nauki dla sportowców ze Szczecina, województwa i Polski. Za wysoką jakość kształcenia ogólnego i sportowego odpowiada wykwalifikowana i przyjazna kadra nauczycielska i trenerska. Zawodnicy powołani na zgrupowania kadrowe, obozy, mogą korzystać z dodatkowych konsultacji. Uczniowie - sportowcy, osiągający wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej, mogą realizować w naszej szkole indywidualny tok nauki. Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie optymalnych warunków do skutecznego łączenia nauki ze sportem poprzez: trwałe rozwijanie zainteresowań sportowych, prozdrowotnych i naukowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z uczniami - sportowcami gwarantujemy fachową opiekę pedagogiczną oraz trenerską. Kształcimy ucznia tak, aby osiągał jednocześnie wysokie wyniki w sporcie i nauce. Uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego są stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Jednak największe sukcesy odnoszą na arenach sportowych. Są medalistami: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy, kraju w różnych dyscyplinach: w pływaniu, pięściarstwie, piłce nożnej, wioślarstwie, kickboxingu, jujitsu. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Posiadamy sale wyposażone w tablice interaktywne, pracownie komputerowe, multimedialną pracownię fizyczną i matematyczną, nowocześnie wyposażoną pracownię językową, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną, kompleks nowoczesnych boisk OCSiR. W całym budynku jest dostęp do sieci Wi-Fi. Funkcjonuje także stołówka szkolna dająca uczniom możliwość spożywania śniadań i obiadów, zapewniamy kompleksowe żywienie ze zbilansowaną dietą dostosowaną do wieku sportowca. Rodzice mogą stale kontrolować postępy dzieci w nauce i obecności na zajęciach, posługując się bezpłatnym dziennikiem elektronicznym. Realizujemy projekt „Szafka dla ucznia”. Szkoła spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, posiada nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej oraz monitoring.  Placówka dysponuje również miejscami w koedukacyjnym interdyscyplinarnym i przede wszystkim komfortowo wyposażonym internacie, w którym znajdą się: pralnia, kuchnia, pokój nauki własnej, stołówka. Naszymi absolwentami są m.in.: Mateusz Sawrymowicz, Przemysław Stańczyk, Konrad Wasielewski, Hanna Zembrzuska, Halina Ptak, Filip Zaborowski, Marcin Kaczmarski, Agnieszka Podlecka, Marcin Listkowski, Jakub Piotrowski, Hanna Solecka, Katarzyna Baranowska, Sebastian Samiła, Natalia Barbusińska, Natalia Fryckowska, Karol Ostrowski, Daniel Piotrowski, Wojciech Ceniuch, Arkadiusz Zakharyan, Gabriela Kisiel, Weronika Margula, Katarzyna Rogowska, Sebastian Walukiewicz, Hubert Sadowski, Maciej Żurawski, Adrian Benedyczak Strona szkoły Fanpage Facebook

Oferta:

W roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie zostaną utworzone następujące odziały klas pierwszych  ponadpodstawowych w Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego:
Szkoła ponadpodstawowa

klasa 1P pływanie/sporty wodne/boks liczba uczniów w oddziale: 24

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego - angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to: biologia, język angielski i język niemiecki.


klasa 1N piłka nożna dziewcząt i chłopców liczba uczniów w oddziale: 30

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego - angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to: biologia, język angielski 
i język niemiecki.

Warunkiem koniecznym w procesie rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego

pozytywnego wyniku z próby aktywności fizycznej.


Kandydat, składając elektroniczny wniosek w systemie Nabór, wybiera oddział z interesującą go dyscypliną.

Oferta
Dojazd
Autobus 58, 59, 68, 70, 86, 87, 101, 107, linie pospieszne A, B, C, F, G, H, Tramwaj 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12
Historia
Szkoła została zatwierdzona uchwałą Nr XLVI/571/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z dniem 1 września 1998 roku. Centrum Mistrzostwa Sportowego zostało zatwierdzone uchwałą Nr V/46/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 roku.
Koła zainteresowań

 W szkole prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, warsztaty dla sportowców prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego. Uczniom SMS pływanie gwarantujemy opiekę psychologa sportu.

Kontakty zagraniczne

Uczniowie biorą udział w licznych zawodach międzynarodowych. Nasi absolwenci są studentami europejskich i amerykańskich uczelni. Chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.

Osiągnięcia

Największym osiągnięciem naszej szkoły jest umiejętność organizowania harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie dydaktyki i profesjonalnego uprawiania sportu. Uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego są stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej: Karol Ostrowski w 2016 r., Natalia Fryckowska w 2015 r., Beata Kałuża w 2018 r., Filip Szpakowicz w 2018 r., Dominika Środa 2019 r. . Jednak największe sukcesy odnoszą na arenach sportowych. Są medalistami mistrzostw świata, Europy, kraju w różnych dyscyplinach sportu, m.in.: w pływaniu, boksie, wioślarstwie, kickboxingu, jujitsu. Najlepsi uczniowie – zawodnicy to członkowie Kadry Narodowej Polski i Kadry Województwa Zachodniopomorskiego. Za wybitne osiągnięcia sportowe wielu uczniów i trenerów nagradzanych jest przez Prezydenta Miasta Szczecin stypendiami. Naszymi absolwentami są m.in.: Mateusz Sawrymowicz, Przemysław Stańczyk, Katarzyna Baranowska, Konrad Wasielewski, Hanna Zembrzuska, Filip Zaborowski, Marcin Kaczmarski, Halina Ptak, Arkadiusz Szwedowicz, Krystian Peda, Michał Walski, Hanna Solecka, Katarzyna Michalska, Daniel Król, Oskar Krupecki, Wiktor Biernacki i Remigiusz Biernacki, Marcin Listkowski, Jakub Piotrowski, Daniel Piotrowski, Wojciech Ceniuch, Arkadiusz Zakharyan, Gabriela Kisiel, Weronika Margula, Katarzyna Rogowska, Sebastian Walukiewicz,Hubert Sadowski, Maciej Żurawski, Adrian Benedyczak.