Szczecin
Technikum
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna
Adres
al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin
Telefon
914338966
Fax
914338966 w.15
E-mail
Strona www
Dyrektor
Małgorzata Kokot-Kowalewska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • W pracowni fryzjerskiej
  • W pracowni fryzjerskiej
  • W pracowni fryzjerskiej
  • W pracowni fryzjerskiej
  • Na pokazie
  • Na pokazie
  • W pracowni wizażu
  • W pracowni wizażu
  • W pracowni wizażu
  • Zdjęcie
Opis

Technikum Fryzjerskie OMNIA jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka ukierunkowana jest na zdobycie mistrzowskich umiejętności w zawodzie technika usług fryzjerskich. Nauka w Technikum Fryzjerskim jest bezpłatna. Kadrę pedagogiczną tworzą doświadczeni nauczyciele procujący z pasją. Podczas zajęć stwarzają atmosferę sprzyjającą nauczaniu. Zawsze znajdą czas na dodatkowe wyjaśnienia i pomoc indywidualną. Technik usług fryzjerskich (numer wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 514105) obejmuje dwie kwalifikacje: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich i FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

W ramach nauki w Technikum umożliwiamy uczniom zdobycie wykształcenia średniego, zdanie egzaminu maturalnego, a przede wszystkim nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie usług fryzjerskich, które zapewnią mocne podstawy zatrudnienia u najbardziej wymagających pracodawców bądź świadczenia usług na własny rachunek. Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Lekcje z przedmiotów ogólnych prowadzone są w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Zajęcia praktyczne prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: fryzjerskiej, projektowania fryzur, chemii. Podczas zajęć używane są preparaty markowych firm, m.in. Goldwell, Alfaparf, Joanna, Londa, a uczniowie mają zapewnione dodatkowe szkolenia w zakresie ich wykorzystania i praktycznego stosowania. Zajęcia z projektowania fryzur prowadzone są w szkolnej pracowni.

W trzeciej klasie są zajęcia uzupełniające z makijażu, umożliwiające zdobycie zaświadczenia MEiN o ukończeniu kursu Wizażysta i przystąpienie do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie Wizażysta-Stylista. Uczniowie odbywają obowiązkowe zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej na modelach. Dzięki zajęciom z klientami zapraszanymi do szkolnej pracowni, uczniowie zdobywają bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zawodu. Istnieje również możliwość odbycia praktyki zawodowej w szkolnych warsztatach. Absolwenci Technikum fryzjerskiego mogą po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer, przeprowadzanego przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Uczniowie uczestniczą również w pokazach i konkursach fryzjerskich, a szkoła organizuje wyjazdy na targi fryzjersko-kosmetyczne. Dbamy o dobrą atmosferę i pozytywne motywowanie uczniów. Dla osób zgłaszających taką potrzebę, organizowane są zajęcia wyrównawcze, m.in. z matematyki, j. angielskiego czy j. polskiego. Z inicjatywy uczniów, w Technikum zawiązało się koło wolontariatu, którego celem jest niesienie pomocy dzieciom. .  Pomagamy naszym uczniom w uzyskaniu zakwaterowania w internatach szczecińskich szkół.

Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do odwiedzenia naszej szkoły!

Oferta
Dojazd

Szkoła mieści się przy al. Wojska Polskiego 63, czyli w samym centrum miasta. Zapewnia to dogodny dojazd z każdej części Szczecina i okolic. Bezpośrednio przy szkole znajduje się przystanek tramwajowy dla linii: 1, 4, 5, 11, 12 .

Od strony Wojska Polskiego przy szkole znajduje się przystanek linii 87 (którą można dojechać bezpośrednio z dworca PKP i PKS) oraz 86.

Historia
Jest to nowa szkoła, która rozpoczęła działalność w 2016 r. Jest jednak oparta na wieloletnim doświadczeniu OMNIA Centrum Edukacji w nauczaniu fryzjerstwa w studium policealnym i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.
Koła zainteresowań
W planach szkoły jest uruchomienie kół zainteresowań w zależności od potrzeb uczniów m. in. koło wizażu, koło plastyczne, koła przygotowujące do egzaminu maturalnego, geograficzno - przyrodnicze i inne w zależności od zainteresowań młodzieży. W roku szkolnym 2016/2017 powstało Szkolne Koło Wolontariatu, które dzisiaj liczy 18 prężnie działających uczniów. Głównym działaniem Koła jest opieka nad Domem dziennego pobytu dziecka przy PCK w Szczecinie Wesoła Chatka".
Kontakty zagraniczne

Osiągnięcia

Od założenia technikum corocznie odbywa się Szkolny Konkurs Fryzjerski. W każdym roku szkolnym jest inny temat konkursu. W konkursach rywalizują  uczniowie wszystkich klas, lecz wygrywają trzy najlepsze prace. Nagrody są warte wysiłku i zawsze przynoszą dużo radości.

Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w różnych konkursach międzyszkolnych.

Współpraca z pracodawcami
Szkoła nawiązała współpracę z wieloma salonami fryzjerskimi, w których odbywają się praktyki zawodowe dla uczniów klas drugich i trzecich.
Drzwi otwarte
Zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole zapraszamy do odwiedzin każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Zajęcia pozalekcyjne

Dla uczniów trzeciej i czwartej klasy organizowane są przez szkołę dodatkowe zajęcia w ramach kursu zawodowego Wizażysta lub Manikiurzystka. Absolwenci kursu  Wizażysta mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego w tym zawodzie, natomiast absolwenci kursu Manikiurzystka otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Zakres wiekowy
Do szkoły zapraszamy absolwentów kończących szkołę podstawową w roku szkolnym 2021/2022 oraz absowentów z lat wcześniejszych pod warunkiem, że nie uzyskają pełnoletności przed 31 sierpnia 2021 r. r.