Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne
Zespół szkół
Adres
ul.Hoża 6, 71-699 Szczecin
Telefon
(091) 442 09 44
Fax
(091) 428 24 99
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Moskal
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

  Technikum Morskie i Politechniczne kształci w następujących zawodach:

  * technik żeglugi śródlądowej - Szkoła pod Patronatem Polskiego Związku Armatorów Śródlądowych

  * technik mechatronik,

  * technik mechanik - klasa patronacka Adamus S.A. ze specjalizacją ze specjalizacją z zakresu robotyki i automatyki

  * technik nawigator morski * technik mechanik okrętowy

  * technik informatyk - KLASA REALIZUJĄCA PROGRAM SZKOLENIA WOJSKOWEGO pod patronatem 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich. * technik budowy jednostek pływających

  * technik informatyk z elementami informatyki morskiej

  * technik logistyk

  *technik eksploatacji portów i terminali.

      Atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego odpowiadają potrzebom lokalnego i unijnego rynku pracy. Nauka trwa 4 lata.
  Szkoła zapewnia przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuację nauki w szkołach wyższych lub policealnych. Zapewniamy wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania tytułu technika. W celu realizacji praktycznej nauki zawodu współpracujemy z wiodącymi firmami zrzeszonymi w Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego, Grupą Azoty Police i wieloma innymi. Zapewniamy dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje absolwenta szkoły, dodatkowe staże i praktyki w tym za granicą: Hiszpania, Niemcy Egzaminy zawodowe we wszystkich kształconych zawodach odbywają się na terenie szkoły - w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych. Zajęcia prowadzą nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach, jak również współpracujący z placówką pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz praktycy - pracownicy zaprzyjaźnionych firm.

  Od września 2019 roku we wszystkich zawodach będzie funkcjonował system Zarządzania Jakością ISO.

  DODATKOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W TRAKCIE TRWANIA NAUKI

  Zainteresowanym uczniom naszej szkoły zapewniamy :

  - bezpłatne  kursy klasyfikacyjne, finansowane ze środków Unii Europejskiej: spawalnicze, na operatora wózków widłowych - zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,

  - warsztaty kreatywności,

  - dodatkowe zajęcia na kursach finansowanych z funduszy unijnych dostosowanych do potrzeb kierunkowych uczniów i ich zainteresowań .

  W klasie technik informatyk realizowany jest PROGRAM SZKOLENIA WOJSKOWEGO zgodnie z Decyzją Nr10/Szkol/P7 MON w sprawie Minimum programowego, które gwarantuje naszym absolwentom skrócony czas trwania służby przygotowawczej.

  Klasy: TECHNIK BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO i TECHNIK MECHANIK objęte są PATRONATEM Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego,
  a najlepsi uczniowie uzyskują FUNDOWANE STYPENDIA od trzeciego roku nauki.

  ORGANIZUJEMY PŁATNE STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW!

  Szkoła posiada: we wyposażone zgodnie ze standardem wyposażenia wymaganym na egzaminie zawodowym, - internat (kawiarenka internetowa, bilard, siłownia), - stołówkę z domowym jedzeniem, - doskonałą bazę sportową z : halę sportową, sauną i siłownią, pełnowymiarowym piłkarskim boiskiem trawiastym, bieżnią lekkoatletyczną 400 m, kortem tenisowym, boiskiem piłkarskim o sztucznej nawierzchni 30x60 m, siłownię zewnętrzną,
  - bibliotekę (wypożyczalnia i czytelnia z dostępem do Internetu), - internet bezprzewodowy w całej szkole, - radiowęzeł. Zapewniamy opiekę pielęgniarki i stomatologa.

  NASZE ATUTY:

  - posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i Certyfikat Zmiany Zakresu Uznania, brązowa odznaka - 2018 Najlepsze Technika w Polsce - dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, - dzięki współpracy z renomowanymi firmami kształcimy specjalistów cenionych
  na polskim i unijnym rynku pracy, - pozyskujemy środki na wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje (zawodowe i umiejętności kluczowe) oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej biorąc udział w licznych projektach finansowanych przez Unię Europejską - od 2009 roku pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych, - bezpieczna i przyjazna uczniowi szkoła. - dogodny dojazd, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Charakterystyka kierunków kształcenia Regulamin klasy wojskowej Profil Facebook rocznika 2014/2018 - klasa wojskowa technik informatyk Rekrutacja 2019/2020

  Oferta