Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne
Zespół szkół
Adres
ul.Hoża 6, 71-699 Szczecin
Telefon
(091) 442 09 44
Fax
(091) 428 24 99
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Moskal
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Pracownia symulatora siłowni okrętowych
 • Pracownia symulatorów nawigacyjnych
 • Pracownia obróbki ręcznej
 • Obrabiarki CNC
 • Pracownia CIM
 • spawalnia
 • Tak wygląda nasza szkoła z lotu ptaka
 • Informatycy wojskowi w akcji
Opis
Technikum Morskie i Politechniczne kształci w następujących zawodach:

 1. technik przemysłu jachtowego - NOWOŚĆ - od roku 2022/2023
 2. technik elektroautomatyk okrętowy - klasa mundurowa -NOWOŚĆ - od roku 2022/2023 
 3. technik spawalnictwa 
 4. technik mechatronik,
 5. technik mechanik,
 6. technik nawigator morski - klasa mundurowa,
 7. technik mechanik okrętowy - klasa mundurowa
 8. technik informatyk wojskowy - klasa mundurowa,
 9. technik informatyk, 
 10. technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa pod patronatem DB Port Szczecin

a także kontynuujemy kształcenie w zawodach:

 1. technik logistyk
 2. technik budowy jednostek pływających. 

Atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego odpowiadają potrzebom lokalnego i unijnego rynku pracy wpisując się w inteligentne specjalizacje dla województwa zachodniopomorskiego. W kolejnym roku szkolnym poszerzamy ofertę o nowe kierunki, które wskazane przez pracodawców zapewnia stałe zatrudnienie i bardzo atrakcyjne zarobki. 

Nasze zawody znajdują się w Prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy,  publikowanej na początku roku przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nauka w technikum trwa 5 lat.

Szkoła zapewnia:

 1. przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuację nauki w szkołach wyższych lub policealnych,
 2. wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do zdania egzaminu zawodowego  i uzyskania tytułu technika,
 3. dodatkowe unikalne kwalifikacje zgodne z potrzebami pracodawców,
 4. dodatkowe kursy i szkolenia poszerzające kompetencje absolwentów,
 5. możliwość realizacji swoich zainteresowań.

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe odbywa się całkowicie na terenie szkoły w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach i pracowniach szkolnych.

Zajęcia prowadzą nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach, jak również współpracujący z placówką pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz praktycy - pracownicy zaprzyjaźnionych firm.

W celu realizacji praktycznej nauki zawodu (praktyki zawodowe, staże uczniowskie) współpracujemy z wiodącymi firmami zrzeszonymi w Zachodniopomorskim Klastrze Morskim, Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego, Grupą Azoty Police i wieloma innymi.
W zawodach :
 1. technik mechanik i technik spawalnictwa kształcimy młodzież we współpracy z wiodącą firmą regionu we współpracy z firmą JVP Steel Poland Sp.z o.o,
 2. technik eksploatacji portów i terminali we współpracy z firmą DB Port,
 3. technik mechatronik - przy kształceniu w tym zawodzie współpracujemy z szeregiem firm w tym Grupą Azoty Zakłady Chemiczne ”Police”S.A.
 4. technik budownictwa okrętowego objęty jest PATRONATEM Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.
 5. kształcenie w zawodzie technik przemysłu jachtowego rozpoczynamy we współpracy z firmą; TTS - Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. z Goleniowskiego Parku Przemysłowego,
 6. technik elektroautomatyk okrętowy kształcony będzie we współpracy z firmami: Elektryka Morska Sp.zo.o. i firmą STEMOR. 
W klasie technik informatyk realizowany jest PROGRAM SZKOLENIA WOJSKOWEGO zgodnie z Decyzją Nr10/Szkol/P7 MON w sprawie Minimum programowego, które gwarantuje naszym absolwentom skrócony czas trwania służby przygotowawczej. Współpracujemy również z 14 brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz obronności kraju.

Dodatkowe praktyki zawodowe realizowane są także na terenie krajów UE w ramach programu Erasmus+.

Płatne staże uczniowskie finansowanie z funduszy UE odbywają się w okresie letnim i ferii zimowych we współpracy z partnerami szkoły, renomowanymi firmami województwa zachodniopomorskiego. Praktyki morskie odbywają się na  żaglowcu szkoleniowym Dar Młodzieży. 

Naszym celem jest, aby absolwent ZCEMiP zdobył nie tylko zawód, ale także dzięki dodatkowym zdobytym podczas nauki kwalifikacjom był atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. Nasi uczniowie  mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach  z zakresu kształcenia zawodowego i kształcących kompetencje kluczowe.

ATUTY SZKOŁY:
 1. uczestnictwo w programie Microsoft Imagine Premium,
 2. ujednolicona platforma zdalnego nauczania MS Teams,
 3. Internat :W ścisłej współpracy z Rodzicami zapewniamy wszechstronną całodobową opiekę i wychowanie pedagogów ,wysokiej klasy specjalistów. Oferujemy strefę relaksu, pokoje do samodzielnej nauki, pokój spotkań i warsztatów, strefę gospodarstwa domowego, izolatorium. Dbamy o aktywność fizyczną młodzieży-zajęcia w hali sportowej, siłowni, na boiskach sportowych, na ściance wspinaczkowej. Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami, w których potrzebni są nasi wolontariusze, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich, Centrum Wolontariatu Polites, PTTK, PUM,IPN. W czasie wolnym proponujemy zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i kompetencje miękkie :Młodzieżowa Rada Internatu, Wolontariat, Klub Rozwoju Osobistego, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, Koło Sportowe, Dyskusyjny Klub Historyczny, Koło Łucznicze, Koło Plastyczne.
 4. stołówka z całodobowym domowym jedzeniem przygotowywanym na terenie szkoły,
 5. doskonała baza sportowa z : halą sportową, sauną i siłownią, pełnowymiarowym piłkarskim boiskiem trawiastym, bieżnią lekkoatletyczną, kortem tenisowym, boiskiem piłkarskim o sztucznej nawierzchni 30x60 m, siłownią zewnętrzną,
 6. biblioteka (wypożyczalnia i czytelnia z dostępem do Internetu),
 7. internet bezprzewodowy w całej szkole,
 8. radiowęzeł,
 9. zapewniamy opiekę pielęgniarki,
 10. posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 dla kształcenia morskiego i żeglugi śródlądowej,
 11. dobre wyniki egzaminów zewnętrznych,
 12. dzięki współpracy z renomowanymi firmami kształcimy specjalistów cenionych na polskim i unijnym rynku pracy,
 13. pozyskujemy środki na wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje (zawodowe i umiejętności kluczowe) oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej biorąc udział w licznych projektach finansowanych przez Unię Europejską - od 2009 roku pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych,
 14. dogodny dojazd.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły oraz na profil FB:

Oferta
Dojazd
Bezpośrednio przy szkole zatrzymują się autobusy linii:

 •  na ulicy BOGUMIŃSKIEJ: 58, 59, 63, 101, 107, F
 •  na ulicy HOŻEJ: A

Przykładowy dojazd: 

Załom - linia pośpieszna "C"- pl. Rodła – Hoża (101, 107, 59)
Dworzec Główny – tramwaj nr 3 – plac Rodła- Hoża (101, 107, 59)
Pomorzany – tramwaj linii 12 - Matejki – Hoża (101, 107, 59)
Pogodno – linia 53 - Kołłątaja – Hoża (linia 63)
Niebuszewo – tramwaj linii 12 lub 2 - pl. Rodła – Hoża (101, 107, 59) lub linia 63
Police - 101 i 107 – Hoża
Historia
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
jest publiczną placówką oświatową od ponad 70 lat związaną ze szkodnictwem zawodowym wspierającym rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego.
Dziedziczymy tradycje dwóch liczących się na mapie edukacyjnej Szczecina szkół technicznych, których absolwenci byli i są do tej pory wysoko cenieni przez pracodawców naszego regionu:
 • Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego (dawna „Metalówka”) oraz
 • Zespołu Szkół Technicznych i Morskich (spadkobierca tradycji Technikum Budowy Okrętów).

Korzenie obu placówek sięgają wczesnych lat powojennych.

Dla Zespołu Szkół Technicznych i Morskich  jest to rok 1949, kiedy to 1 stycznia powstaje Publiczna Średnia Szkoła Metalowa, która miała wykształcić wykwalifikowanych pracowników dla szczecińskiej stoczni.Młodzież i dorośli zdobywali wiedzę w 2 i 3-letniej przyzakładowej szkole zasadniczej w zawodach: ślusarz wyposażenia, ślusarz kadłubowy i ślusarz maszyn okrętowych. W roku 1958 powstaje technikum wieczorowe, a po 3 latach w 1961 roku młodzieżowy wydział Technikum Budowy Okrętów, kształcący początkowo w specjalnościach: montaż maszyn i urządzeń okrętowych oraz budowa kadłubów okrętowych; w dalszych latach: budowa maszyn i urządzeń okrętowych, budowa okrętów i statków oraz elektrotechnika okrętowa.

Początki Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego  to rok 1946, kiedy na terenie Fabryki Mechanizmów Samochodowych „Polmo” powołana została Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Inżynierii-Ursus, później przekształcona w Zasadniczą Szkołę Metalową. Drugi człon szkoły wywodzi się z „Huty Szczecin”. 4 grudnia 1947 roku powołano Gimnazjum Przemysłowe Zakładów Hutniczych-Szczecin, przekształcone następnie w Zasadniczą Szkołę Hutniczo-Metalową. W 1954 roku włączono Zasadniczą Szkołę Metalową do siedziby Zasadniczej Szkoły Hutniczo-Metalowej powstałej przy Hucie, która odtąd występuje pod nazwą Zasadniczej Szkoły Metalowej. ZSTiM w latach 70-tych jeszcze jako Technikum Budowy Okrętów kształciło również cudzoziemców m.in. Kubańczyków i Tunezyjczyków. W 1975 roku powstało 3-letnie Średnie Studium Zawodowe o specjalnościach: zaopatrzenie i gospodarka materiałowa oraz ekonomika przemysłu. W roku 1976 technikum zostało przeniesione do budynku przy ul. Ludowej 11. W 1977 roku powstaje Policealne Studium Zawodowe o specjalności: spawalnictwo, w 1982r. – 3. letnie technikum dla absolwentów szkoły zasadniczej, a w 1991r. utworzone zostaje XV Liceum Ogólnokształcące – które wygasło w 1997 roku. W tym czasie w późniejszym ZCE w latach 1964-72 na bazie Zasadniczej Szkoły Metalowej funkcjonowało Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne o specjalności technologia obróbki skrawaniem, przygotowujące nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W 1971 roku powstaje Liceum Zawodowe dające przygotowanie w takich zawodach jak: mechanik obróbki skrawania, mechanik budowy i naprawy maszyn oraz mechanik urządzeń chłodniczych. 25 września 1975 roku zostaje zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych nr1 im. prof. Henryka Mierzejewskiego.


W skład zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła Metalowa, Liceum Zawodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne dla Pracujących i Policealne Studium Zawodowe. W 1992 roku szkoła zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego, a z początkiem roku szkolnego 1994/95 na Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne.


W tym samym okresie w późniejszym ZSTiM w roku 1994 z połączenia Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów i Technikum Budowy Okrętów powstaje Zespół Szkół Budowy Okrętów. Jego siedziba mieści się na ulicy Willowej. Szkoła nadal kształci kadry dla przemysłu okrętowego, ale znacznie poszerza ofertę edukacyjną. Rozpoczął się nowy etap w działalności placówki. Zacieśniła się współpraca ze stocznią, zostały wprowadzone innowacyjne programy kształcenia zawodowego. W roku 2007 działalność rozpoczyna Technikum Morskie kształcące na potrzeby gospodarki morskiej szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Morskich.


Absolwentami obu placówek są szanowani obywatele Szczecina, naukowcy, kapitanowie żeglugi wielkiej. 

Koła zainteresowań
Szkoła daje możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz pasji uczniów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Koła zainteresowań 
 • informatyka (grafika komputerowa, kurs Arduino  i inne wg zainteresowań bieżących uczniów),
 • programowanie w Python,
 • grafika komputerowa,
 • edukacji regionalnej,
 • mechatronika (konstruowanie i programowanie robotów i urządzeń mechatronicznych),
 • gastronomia,
 • przedmiotów ogólnokształcących oraz fakultety maturalne,
 • koło elektroniczne,
 • szkolne Mini Przedsiębiorstwo,
 • szkolny radiowęzeł,
 • szkolne koło wolontariatu ,

Koła sportowe i turystyczne: 
 • Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawczo,
 • Szkolne Koło Edukacji Morskiej,
 • Szkolna Kompania Reprezentacyjna,
 • sekcja koszykówki,
 • sekcja piłki nożnej,
 • sekcja siatkówki,
 • sekcja badmintona/tenisa stołowego,
 • koło łucznicze i strzeleckie.
Koła artystyczne 
- zespół muzyczny Harpunnik,
- teatr szkolny Vitamina.
Kontakty zagraniczne
Szkoła uczestniczy w projektach organizowanych w ramach:
 •  Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży,
 • Akcji e –Twinning,
 • Erasmus +.


W kolejnym roku szkolnym uczestniczyć kontynuować będziemy realizację praktyk zawodowych w ramach  programu Erasmus + w: Hiszpanii, Niemczech, Grecjii . We współpracy z partnerami niemieckim organizujemy wyjazdy zawodoznawcze na Targi Informatyki i Telekomunikacji CeBit do Hannoweru oraz Targi Innowacyjności Hannover Messe.

Osiągnięcia
 • Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Uznania w zakresie kształcenia morskiego i żeglugi śródlądowej.
 • Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym na kursach : w zakresie wykorzystania radaru i ARPA, oraz na świadectwo ogólne operatora GMDSS.
 • Jesteśmy członkiem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego,
 • Corocznie uczniowie uzyskujący najwyższe wyniki w nauce otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.
 • Uczniowie klasy wojskowej od 2013 r. reprezentują województwo w Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry dla Klas Mundurowych.
 • Reprezentacja klas wojskowych naszej szkoły, zajęła III miejsce w konkurencji „Szkolenie ogniowe” oraz IV miejsce w „klasyfikacji generalnej”, podczas zawodów sportowo-obronnych organizowanych w ramach  Centralnego Zlotu Klas Mundurowych Żagań 
 • Międzynarodowy Konkurs „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” – I miejsce dla uczenia  technikum  za projekt: Modern energy infrastructure- cooperation of offshore wind farms with hydrogen power plants and infrastructure, 2021,
 • Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach, uzyskując wysokie lokaty w tym tytuły laureatów i finalistów min. w:
  - Olimpiadzie Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości, 
  -  Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, 
  - Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
  - zawodach modeli samochodów napędzanych energią solarną
  - Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie,
  - konkursach językowych „Test Oxford plus” oraz „Olimpus”,
  - Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych,
  - Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Super Technika Mechatronika,
  - Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Morzu Bałtyckim,
  - międzyszkolnych zawodach sportowych,
 • II Wojewódzkie Forum Wolontariatu. Za twórcze i kreatywne działania młodzież otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;
 • II miejsce w Konkursie "Barwy wolontariatu na Pomorzu Zachodnim”.
 • Gala Programu Społecznik z udziałem marszałka województwa p. - nagroda i II miejsce w województwie za działania wolontariackie „Wolontariatu z potrzeby serca”.
 •  I miejsce za film „Uwierzcie można się bawić” w konkursie WSH TWP . „Bez dopalania. Nie dajmy się zabić!” 
 • Nasi uczniowie przedstawili swoje pomysły techniczne na KONKURSIE NAUKOWYM E(X)PLORY.
 • W ciągu ostatnich 6 lat uczestniczyliśmy w 6 projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, których celem głównym było umożliwienie zdobycia przez uczniów naszej szkoły dodatkowych kwalifikacji.
Współpraca z pracodawcami

Współpracujemy z ponad 20 firmami zrzeszonymi w klastrach:

 • Zachodniopomorskim Klastrze Morskim,
 • Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego - jesteśmy członkiem klastra,
 • Klastrze IT

w tym z firmami patronackimi: 

 • BD Port Szczecin
 • JVP Steel Sp.z.o.o

a także:

 • Związkiem Polskich Armatorów Żeglugi Śródlądowej,
 • Grupą Azoty Police,
 • Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

W przyszłości w kształceniu nowych zawodów:

 • TTS sp.z.o.o
 • STEMOR
 • Elektryka Morska 

Dzięki tej współpracy uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach, zdobywają dodatkowe kwalifikacje potrzebne w przyszłości na  rynku pracy. Uczniowie mają możliwość poznawać rzeczywiste warunki pracy i nowe technologie wykorzystywane w procesie produkcji. 

Pracodawcy uczestniczą w modyfikowaniu programów nauczania  i pomagają wyposażyć warsztaty szkolne.  Fundują nagrody dla wyróżniających się uczniów. 


Drzwi otwarte

 Najbliższy termin  7 kwietnia 2022r.  Wszystkie informacje o dniach otwartych umieszczać będziemy na naszej stronie www.  Zapraszamy do jej śledzenia. 

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkania indywidualne po uprzednim ustaleniu terminu - kontakt z numerem telefonu: 91 44 20 933

 

Zajęcia pozalekcyjne

Zainteresowanym uczniom zapewniamy :


 1. bezpłatne  kursy kwalifikacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej:
  - spawalnicze,
  - kurs operatora wózków widłowych
  - zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 2. kurs eksploatacyjny SEP,
 3. kurs SolidWorsk i AutoCad
 4. kurs modelowania w systemie MTS,
 5. kurs technik wysokościowych i alpinistycznych - Alpinista Przemysłowy,
 6. kurs specjalistyczny w zakresie wykorzystania radaru i ARPA,
 7. kurs specjalistyczny na świadectwo ogólne operatora GMDSS,
 8. kursy informatyczne ECDL i inne poszerzające kompetencje zawodowe technika informatyka,
 9. warsztaty kreatywności rozwijające kompetencje kluczowe,
 10. bezpłatne kursy kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie drugiego zawodu w trakcie trwania nauki lub bezpośrednio po jej zakończeniu,
 11. zajęcia na kursach w ramach Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji ,
 12. zajęcia umożliwiające zdobycie patentów żeglarskich.
Zakres wiekowy
15-20