Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Świętej Kingi 2, 71-032 Szczecin
Telefon
091 483 42 44
Fax
091 483 56 19
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Janusz Olczak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Czwórka” to prawie 70 lat tradycji, otwarcia na nowoczesność współczesnego świata, bezpieczeństwo i przyjazne środowisko ludzi twórczych i poszukujących. Nasze liceum jest nowoczesne, kameralne i przyjazne młodzieży. Świetnie wyposażona jest biblioteka, czytelnia i sale informatyczne. Wszystkie sale w szkole są multimedialne, a wiele z nich wyposażonych jest w najnowsze tablice interaktywne. Naszą szkolną codzienność przenika myśl patrona - Bolesława Prusa: „Świat należy do tych, którzy go biorą”. Wybierając „Czwórkę”, wybierasz ciekawe życie: naukowe, artystyczne, przygodę z turystyką i pracą dla innych. Staramy się budować wzajemne relacje na szacunku, zaufaniu i odpowiedzialności. Prawda, Dobro i Piękno to nie ozdobniki programu wychowawczego, ale idee wpisane w praktykę dnia codziennego naszej szkoły. Uczniowie klas I integrują się na dwudniowym wyjeździe w pierwszym tygodniu nauki. Realizujemy wiele ciekawych projektów dających możliwość rozwoju własnego, wyjazdów do ciekawych miejsc, realizację pasji i zainteresowań, kontaktów z młodzieżą krajów Unii Europejskiej, . Przyszli lekarze mogą pracować w Młodzieżowej Akademii Medycznej "MAM PUM" (działa od 2009 roku). Realizujemy międzynarodowe projekty „Erasmus+” wcześniej „Comenius”. Nasza młodzież wyjeżdża nieodpłatnie do Włoch, Anglii, Belgii, Chorwacji, Bułgarii, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec poznając kulturę tych krajów. Corocznie korzystamy również z możliwości wyjazdów partnerskich do zaprzyjaźnionej szkoły w Lubece. Gościmy u siebie uczniów z zaprzyjaźnionych szkół europejskich. Uczniowie doskonalący język angielski mogą spotkać się w ramach programu AIESEC ze studentami z różnych krajów świata. Społecznicy w ramach wolontariatu pracują w różnych organizacjach pozarządowych. Przyszli dziennikarze mogą publikować w szkolnej gazetce, a turyści chodzić na rajdy z SKKT "Dreptaki". Uczniowie uzdolnieni matematycznie znajdą szansę rozwoju na lekcjach programowania w 2 nowoczesnych laboratoriach komputerowych. "Artystyczne dusze" mogą się pokazać na Prezentacjach Artystycznych Czwórki. Sportowcy znajdą swoją szansę na zajęciach SKS oraz międzyszkolnych turniejach siatkówki i piłki nożnej. Samorząd szkolny angażuje się w akcje charytatywne oraz z powodzeniem organizuje szkolne imprezy. W ogrodzie szkolnym wszyscy uczniowie mogą odpocząć oraz przyczynić się do jego upiększania i pielęgnacji. Samorząd Szkolny organizuje wiele imprez integracyjnych i okolicznościowych. Aktywność młodzieży IV LO owocuje ścisłą współpracą z instytucjami naukowymi i kulturalnymi Szczecina. Strona internetowa szkoły
Oferta
Dojazd
Dzielnica Szczecina - GUMIEŃCE Dojazd: Tramwaj linii numer 8, 10 w kierunku Gumieniec. autobus linii 60 i 88 (przystanek vis a vis szkoły - Kwiatowa) linii 53 - przystanek Ku Słońcu, dojście ulicą Okulickiego.
Historia
Dzieje IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie sięgają roku 1949.
Koła zainteresowań
W szkole realizowane są projekty Młodzieżowa Akademia Medyczna „MAM PUM”. SKKT „Dreptaki”, Koło dziennikarskie wydaje szkolną gazetę, SKS (sekcje dla dziewcząt i chłopców: piłka siatkowa, piłka nożna, siatkówka rekreacyjna). Dla osób zainteresowanych prawem odbywają się „Lekcje Prawa” prowadzone przez znanych szczecińskich prawników. Uczniowie zainteresowani informatyką mają możliwość programowania na dodatkowych zajęciach z informatyki. W naszej szkole odbywają się warsztaty i konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego . Uczniowie uzdolnieni artystycznie mogą rozwijać swoje pasje w zajęciach koła plastycznego, teatralnego i pantomimy.
Kontakty zagraniczne
Współpracujemy z międzynarodową siecią szkół w ramach programu ERASMUS+ i realizujemy projekty „EMBRACE”, „European Movement To Be Responsible Active Citizens Everywhere” „Learning Is Fun Europe”. Od 7 lat współpracujemy ze szkołami z Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch, Chorwacji i Turcji. Uczniowie naszej szkoły gościli u rodzin w ww. krajach i w rewanżu przyjmowali w swoich domach młodzież ze szkół partnerskich. Od wielu lat współpracujemy z Oberschule zum Dom z Lubeki, realizując projekt„Der Unbekannte Nachbar. Begegnung von zwei Hansestädten” („Nieznany sąsiad). Spotkanie dwóch hanzeatyckich miast”). Wymianę naszych uczniów dofinansowuje Stowarzyszenie Gmin Polskich „Euroregionu Pomerania” Jednostka Centralna w Szczecinie oraz Rada Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego. W ramach współpracy polsko – niemieckiej realizujemy w czasie każdego roku szkolnego dwie wymiany uczniów. Zwyczajowo na jesień młodzież polska wyjeżdża do Niemiec, zaś wiosną gościmy partnerów wymiany w Polsce. Współpracujemy z AIESEC- Międzynarodową Organizacją Studencką goszcząc w szkole przedstawicieli różnych nacji. Poznajemy ich kraje, kultury, język angielski i otwartych na świat młodych ludzi.
Osiągnięcia
Braliśmy i bierzemy udział w wielu ogólnopolskich przedsięwzięciach, np.: • „Szkoła jakości interkl@sa”. • "Szkoła z klasą”. • „Szkoła bez przemocy” i „Bezpieczna Szkoła”. • „Przyroda w liceum”. Zrealizowaliśmy projekt unijny „Lubię to – edukacja dla przyszłości”, w ramach którego uczniowie mogli rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania. Gazeta szkolna „Lustro” wielokrotnie była nagradzana w konkursie "Szkolny Pulitzer" organizowanym przez Kurier Szczeciński. Uczniowi naszej szkoły angażują się w pracę wolontariacką. Od lat w ścisłej czołówce najaktywniejszych turystycznie szkół plasuje się nasze SKKT „Dreptaki.” Organizujemy Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Prawie we współpracy z US i Prokuraturą Szczecin Zachód. Integrując środowiska szkół noszących imię Bolesława Prusa uczestniczymy w turniejach sportowych. • Reprezentujemy województwo zachodniopomorskie w „Błękitnym Patrolu 112”. • Współorganizujemy olimpiadę języka niemieckiego dla gimnazjalistów. • Za współpracę z PCK IV LO otrzymało w 2017 r. honorowe odznaczenie - a nasi uczniowie w nagrodę wyjechali Paryża.