Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Adres
ul.Kopernika 16a, 70-241 Szczecin
Telefon
(91) 48 95 310
Fax
(91) 48 95 319
E-mail
Strona www
Dyrektor
Anna Kowalczyk
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Zdjęcie
  • XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Opis

XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi należy do grona najlepszych szkół ponadpodstawowych w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.

W Czternastce mamy jasno sprecyzowaną wizję. Jest nią przestrzeń dobrych przyjaźni, nauki i niezapomnianych emocji. U nas czas to przygoda, w trakcie której przekraczamy swoje granice, zdobywamy kompetencje językowe oraz solidne wszechstronne wykształcenie. Z nami każdy wytyczy interesujące go ścieżki edukacyjne, które umożliwią kontynuowanie dalszej nauki na wybranych uczelniach w Polsce i za granicą. Odwaga, pewność siebie i bardzo dobra znajomość języków obcych pozwalają konkurować nam na rynku pracy z absolwentami szkół w całej Europie. Czujemy się obywatelami świata. Szanujemy siebie, swoją inność i tradycje.

 Rokrocznie szkoła  jest wysoko notowana w rankingu Liceów i Techników  „Perspektywy", który wskazuje najlepsze szkoły w Polsce wyróżniając je  brązową, srebrną i złotą tarczą. W roku 2020 i 2021 XIV Liceum otrzymało "ZŁOTĄ" tarczę.

O jakości edukacji w naszym liceum świadczy wynik badania Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie  Edukacyjnej Wartości Dodanej. Badanie to sprawdza wkład danej szkoły w wyniki nauczania, czyli czy uczniowie podnoszą swój poziom wiedzy i umiejętności. Postępy  w nauce mierzy się porównując początkowy poziom wiedzy z poziomem wiedzy osiągniętym przez absolwentów. Wśród szczecińskich szkół XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi zajęło drugie miejsce, po XIII LO, dystansując znacznie pozostałe szkoły. W szkole podejmowane są działania ukierunkowane na sukces ucznia. Od wielu lat zdawalność egzaminów maturalnych wynosi 100%, a wyniki matur z wszystkich przedmiotów znacznie przekraczają średnią krajową i z wielu przedmiotów plasują się w strefie wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych.

 

Co wyróżnia XIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie:

- Jesteśmy jedyną szkołą w województwie uczącą języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym.

 - Jesteśmy jedną z niewielu  szkół w Polsce prowadzących klasy wstępne, umożliwiające podjęcie nauki w klasie dwujęzycznej.

 - Uczniowie naszej szkoły przystępują do matury na poziomie dwujęzycznym i matury hiszpańskiej Titulo de Bachiller.

 - Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia przedmiotowe w językach obcych, a w szkole pracują także native speakerzy.

 - W naszej szkole można uzyskać certyfikat językowy FCE i CAE i DELE, które są rozpoznawalnym na świecie świadectwem biegłej znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego, uznawane przez uczelnie i pracodawców.
 - Wielu absolwentów naszej szkoły podejmuje każdego roku studia na uczelniach zagranicznych np.: w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii.

 - Nasza szkoła jest doskonale położona w samym centrum miasta.

 - Mamy do dyspozycji przestronny, monitorowany i bezpieczny budynek.

- Naszym znakiem rozpoznawczym jest tradycyjny mundurek szkolny.

W "Czternastce" uczniowie organizują ciekawe i innowacyjne działania np.: "Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych", w trakcie których uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziałów filologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, metodyków nauczania oraz specjalistów z różnych dziedzin nauki i kultury; "Dni Kultury Hiszpańskiej", PAS (Przegląd Artystów Szkolnych), Koncert Charytatywny dla Szczecińskiego Hospicjum a także uczniowie biorą udział w programach wymiany ze szkołami w Hiszpanii oraz uczestniczą w wyjazdach studyjnych na uczelnie w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie odbywają zajęcia warsztatowe. Ciekawym przedsięwzięciem są "Dni Humanisty", to najstarsza impreza szkolna odbywająca się od 20 lat. Organizowane są w tym czasie warsztaty literackie, wykłady nauczycieli akademickich oraz debaty i spektakle teatralne, które służą naszym uczniom do rozwijania zainteresowań humanistycznych.
Tradycją szkoły są spotkania ze znanymi absolwentami, wśród których są artyści, politycy, psycholodzy, aktorzy, podróżnicy i sportowcy. Znani absolwenci chętnie prowadzą wykłady, warsztaty i spotkania ciekawie prezentując swoje pasje i osiągnięcia zawodowe. Uczniowie organizują wolontariat szkolny i angażują się w różne akcje ogólnopolskie takie jak: WOŚP i Szlachetna Paczka .

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła planuje stworzyć 4 oddziały klas pierwszych i 1 oddział wstępny. W klasie wstępnej uczniowie realizują intensywny program nauki języka hiszpańskiego. Mają również: język polski, matematykę, język angielski i wychowanie fizyczne. Po tej klasie, w następnym roku szkolnym uczniowie przechodzą  automatycznie do klasy pierwszej dwujęzycznej hiszpańskiej. W klasie medycznej i dwujęzycznej angielskiej uczeń może aplikować do dwóch sekcji w zależności od wyboru przedmiotów realizowanych w rozszerzeniu. W klasie medycznej do sekcji biologiczno-matematycznej i biologiczno-chemicznej, a w klasie dwujęzycznej angielskiej do sekcji matematyczno-językowej i prawno-językowej. Klasa matematyczno-technologiczna ma stałe rozszerzenia: matematykę, fizykę i język angielski. Do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej przyjęci zostają automatycznie uczniowie po klasie wstępnej w naszym liceum.


Oferta
Dojazd

Dojazd tramwajami nr 4,11,12 do ul.Narutowicza lub tramwajami 2,3,7,8,9,12 i autobusami 61, 75 i 87 do Bramy Portowej oraz 90 i 95 do Placu Dziecka.

Historia

XIV Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia 1 września 1991r. Powstało w budynku dawnego Technikum Mechanicznego. W latach 2008 - 2019 Liceum wraz z Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi tworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. W wyniku reformy systemu oświaty w Polsce i likwidacji gimnazjów od 2019 r.  szkoła powróciła do nazwy XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Koła zainteresowań

Przygotowując się do startu w olimpiadach przedmiotowych licealiści uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań: biologicznym, ekologicznym, geograficznym, historycznym, matematycznym, astronomicznym, filmowo - filozoficznym i klubie dyskusyjnym. W szkole działają dwa zespoły teatralne, które przygotowują spektakle w języku polskim i hiszpańskim. Rokrocznie nasi aktorzy są wyróżniani w konkursie teatrów szkolnych sekcji dwujęzycznych. Młodzież zainteresowana sportem uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, squash) i osiąga sukcesy w zawodach międzyszkolnych i ligach sportowych. W szkole działa radiowęzeł. Młodzież angażuje się w działania wolontariackie.

Kontakty zagraniczne

Klasy dwujęzyczne hiszpańskie  objęte są merytorycznym patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie. Młodzież bierze udział w wyjazdach edukacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Uczniowie tych klas uczestniczą w wyjazdach do szkół językowych w Maladze i Madrycie. Szkoła nawiązała stałą współpracę ze szkołami hiszpańskimi, dzięki czemu licealiści  mogą wyjeżdżać na wymiany uczniów. W ramach współpracy z hiszpańskimi  uczelniami wyższymi  organizowane są spotkania dotyczące  możliwości studiowania w tym kraju. Naukę języka angielskiego i niemieckiego wspieramy praktyką. Szkoła organizuje wizyty studyjne oraz warsztaty prozawodowe  na uczelniach angielskich, między innymi w: Bedfordshire University, Coventry University, London Met University, Bucks New University, ICMP London, Ravensborne University.  Nawiązaliśmy współpracę z firmą Oxfordon, która pomaga aplikować uczniom na studia w Wielkiej Brytanii.

 


Osiągnięcia