Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Adres
ul.Kopernika 16a, 70-241 Szczecin
Telefon
(91) 48 95 310
Fax
(91) 48 95 319
E-mail
Strona www
Dyrektor
Anna Kowalczyk
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi należy do grona najlepszych szkół ponadpodstawowych w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim. Rokrocznie szkoła  jest wysoko notowana w rankingu szkół  „Perspektywy", który wskazuje najlepsze szkoły w Polsce wyróżniając je symbolem brązowej, srebrnej i złotej tarczy.

W roku 2020 XIV Liceum otrzymało "ZŁOTĄ" tarczę.
O jakości edukacji w naszym liceum świadczy wynik badania Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie  Edukacyjnej Wartości Dodanej. Badanie to sprawdza wkład danej szkoły w wyniki nauczania, czyli czy uczniowie podnoszą swój poziom wiedzy i umiejętności. Postępy  w nauce mierzy się porównując początkowy poziom wiedzy z poziomem wiedzy osiągniętym przez absolwentów. Wśród szczecińskich szkół XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi zajęło drugie miejsce, po XIII LO, dystansując znacznie pozostałe szkoły. W szkole podejmowane są działania ukierunkowane na sukces ucznia. Od wielu lat zdawalność egzaminów maturalnych wynosi 100%, a wyniki matur z wszystkich przedmiotów znacznie przekraczają średnią krajową i z wielu przedmiotów plasują się w strefie wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych.

Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. w: Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie, Olimpiadzie Wiedzy o Afryce, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie  Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie  Ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Olimpiadzie ZUS.  Zajmują też  czołowe lokaty w konkursach fizycznych, językowych,  geograficznych, literackich, biologicznych, chemicznych itd.

Uczniowie osiągają sukcesy w sporcie zarówno zespołowym jak i indywidualnym. "Czternastka" wiedzie prym w koszykówce dziewcząt, rokrocznie zdobywając tytuły mistrza Szczecina i województwa.

W Czternastce mamy jasno sprecyzowaną wizję. Jest nią przestrzeń dobrych przyjaźni, nauki i niezapomnianych emocji. U nas czas to przygoda, w trakcie której przekraczamy swoje granice, zdobywamy kompetencje językowe oraz solidne wszechstronne wykształcenie. Z nami każdy wytyczy interesujące go ścieżki edukacyjne, które umożliwią kontynuowanie dalszej nauki na wybranych uczelniach w Polsce i za granicą. Odwaga, pewność siebie i bardzo dobra znajomość języków obcych pozwalają konkurować nam na rynku pracy z absolwentami szkół w całej Europie. Czujemy się obywatelami świata. Szanujemy siebie, swoją inność i tradycje.

Co wyróżnia XIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie:

- Jesteśmy jedyną szkołą w województwie uczącą języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym.

- Jesteśmy jedną z kilku szkół w Polsce prowadzących klasy wstępne, umożliwiające podjęcie nauki w klasie dwujęzycznej.

- Uczniowie naszej szkoły przystępują do matury na poziomie dwujęzycznym i matury hiszpańskiej Titulo de Bachiller.

- Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia przedmiotowe w językach obcych, a w szkole pracują także native speakerzy.

- W naszej szkole można uzyskać certyfikat językowy FCE i CAE, który jest rozpoznawalnym na świecie świadectwem biegłej znajomości języka angielskiego uznawanym przez uczelnie i pracodawców.
- Wielu absolwentów naszej szkoły podejmuje każdego roku studia na uczelniach zagranicznych np.: w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii.

- Nasza szkoła jest doskonale położona w samym centrum miasta.

- Mamy do dyspozycji przestronny, monitorowany i bezpieczny budynek, a każy uczeń dysponuje swoją indywidualną szafką.

- Naszym znakiem rozpoznawczym jest tradycyjny mundurek szkolny.


W "Czternastce" uczniowie organizują ciekawe i innowacyjne działania np.: "Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych", w trakcie których uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziałów filologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, metodyków nauczania oraz specjalistów z różnych dziedzin nauki i kultury; "Dni Kultury Hiszpańskiej", PAS (Przegląd Artystów Szkolnych), Koncert Charytatywny dla Szczecińskiego Hospicjum, a także biorą udział w programach wymiany ze szkołami w Hiszpanii oraz uczestniczą w wyjazdach studyjnych na uczelnie w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie odbywają zajęcia warsztatowe. Ciekawym przedsięwzięciem są "Dni Humanisty" - najstarsza impreza szkolna odbywająca się od 20 lat. Organizowane są w tym czasie warsztaty literackie, wykłady nauczycieli akademickich oraz debaty i spektakle teatralne, które służą naszym uczniom do rozwijania zainteresowań humanistycznych.
Tradycją szkoły są spotkania ze znanymi absolwentami, wśród których są artyści, politycy, psycholodzy, aktorzy, podróżnicy i sportowcy. Znani absolwenci chętnie prowadzą wykłady, warsztaty i spotkania, ciekawie prezentując swoje pasje i osiągnięcia zawodowe.
Uczniowie angażują się w akcje ogólnopolskie takie jak: WOŚP, Szlachetna Paczka oraz organizują wolontariat szkolny. 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła planuje stworzyć 4 oddziały klas pierwszych i 1 oddział wstępny. W klasie wstępnej uczniowie realizują intensywny program nauki języka hiszpańskiego. Mają również: język polski, matematykę, język angielski i wychowanie fizyczne. Po tej klasie, w następnym roku szkolnym uczniowie przechodzą  automatycznie do klasy pierwszej dwujęzycznej hiszpańskiej. W klasie medycznej i dwujęzycznej angielskiej uczeń może aplikować do dwóch sekcji w zależności od wyboru przedmiotów realizowanych w rozszerzeniu. W klasie medycznej do sekcji biologiczno-matematycznej i biologiczno-chemicznej, a w klasie dwujęzycznej angielskiej do sekcji matematyczno-językowej i prawno-językowej. Klasa matematyczno-technologiczna ma stałe rozszerzenia: matematykę, fizykę i język angielski. Do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej przyjęci zostają automatycznie uczniowie po klasie wstępnej w naszym liceum.


Oferta
Dojazd
Dojazd tramwajami nr 4,11,12 do ul.Narutowicza lub tramwajami 2,3,7,8,9,12 i autobusami 61, 75 i 87 do Bramy Portowej
Historia

XIV Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia 1 września 1991r. Powstało w budynku dawnego Technikum Mechanicznego. W latach 2008 - 2019 Liceum wraz z Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi tworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. W wyniku reformy systemu oświaty w Polsce i likwidacji gimnazjów od 2019 r.  szkoła powróciła do nazwy XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Koła zainteresowań

Przygotowując się do startu w olimpiadach przedmiotowych licealiści uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań: biologicznym, ekologicznym, geograficznym, historycznym, matematycznym, astronomicznym, filmowo - filozoficznym i klubie dyskusyjnym. W szkole działają dwa zespoły teatralne, które przygotowują spektakle w języku polskim i hiszpańskim. Rokrocznie nasi aktorzy są wyróżniani w konkursie teatrów szkolnych sekcji dwujęzycznych. Młodzież zainteresowana sportem uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, squash) i osiąga sukcesy w zawodach międzyszkolnych i ligach sportowych. W szkole działa radiowęzeł. Młodzież angażuje się w działania wolontariackie.

Kontakty zagraniczne

Klasy dwujęzyczne objęte są merytorycznym patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie. Młodzież bierze udział w wyjazdach edukacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Uczniowie klas dwujęzycznych hiszpańskich uczestniczą w wyjazdach do szkół językowych w Maladze i Madrycie. Szkoła nawiązała stałą współpracę ze szkołami hiszpańskimi, dzięki czemu licealiści każdego roku mogą wyjeżdżać na wymiany uczniów. W ramach współpracy z hiszpańskimi  uczelniami wyższymi  organizowane są spotkania dotyczące  możliwości studiowania w tym kraju. Naukę języka angielskiego i niemieckiego wspieramy praktyką. Prowadzimy wymiany młodzieży ze szkołami w Niemczech. Szkoła organizuje wizyty studyjne oraz warsztaty prozawodowe  na uczelniach angielskich, między innymi w: Bedfordshire University, Coventry University, London Met University, Bucks New University, ICMP London, Ravensborne University.  Nawiązaliśmy współpracę z firmą Oxfordon, która pomaga aplikować uczniom na studia w Wielkiej Brytanii.

 


Osiągnięcia

Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:  Olimpiadzie Geograficznej (finaliści na szczeblu rejonowym 2020), Olimpiadzie  Historycznej (finalista  na szczeblu ogólnopolskim 2019, finaliści na szczeblu rejonowym 2020), Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej (finaliści na szczeblu ogólnopolskim 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Olimpiadzie  Ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (finaliści na szczeblu ogólnopolskim 2019, 2020), Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie (finaliści na szczeblu rejonowym 2020), Olimpiadzie Wiedzy o Afryce (finaliści na szczeblu rejonowym 2020) czy Olimpiadzie ZUS.  Zajmują też  czołowe lokaty w konkursach wojewódzkich fizycznych, językowych,  geograficznych, literackich, biologicznych, chemicznych organizowanych przez ZCDN itd. na poziomie rejonowym, wojewódzkim czy miejskim. Skuteczność szkoły potwierdzają wysokie i bardzo wysokie wynik. Od wielu lat szkoła jest wyróżniana w Ogólnopolskim Rankingu miesięcznika "Perspektywy". W 2020 roku otrzymała "Złotą Tarczę".


Drzwi otwarte

Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele XIV LO dbając o wysoki poziom edukacji prowadzą liczne zajęcia w ramach programów projakościowych. Zajęcia poszerzają wiedzę pozaszkolną lub ofertę edukacyjną np. poprzez dodatkowe zajęcia przedmiotowe przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym. Najchętniej uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z dziedziny matematyki i  języków obcych. Działa również koło dyskusyjne, filozoficzno – filmowe, licealista w świecie kultury, dziennikarskie. Uczniowie uzdolnieni, chcący przygotowywać się do olimpiad i konkursów, korzystają z indywidualnych programów nauki.


Współpraca z pracodawcami

Ze względu na charakter kształcenia w liceum ogólnokształcącym szkoła podejmuje współpracę z uczelniami wyższymi w Szczecinie, gdyż zdecydowana większość uczniów kontynuuje naukę na studiach wyższych. Uczniowie biorą udział w zajęciach zawodoznawczych i spotkaniach z przedstawicielami różnych uczelni zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zakres wiekowy
14-19