Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Adres
ul.Kopernika 16a, 70-241 Szczecin
Telefon
(91) 48 95 310
Fax
(91) 48 95 319
E-mail
Strona www
Dyrektor
Anna Kowalczyk
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Opis

XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi należy do grona najlepszych szkół ponadpodstawowych w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.

W Czternastce mamy jasno sprecyzowaną wizję. Jest nią przestrzeń dobrych przyjaźni, nauki i niezapomnianych emocji. U nas czas to przygoda, w trakcie której przekraczamy swoje granice, zdobywamy kompetencje językowe oraz solidne wszechstronne wykształcenie. Z nami każdy wytyczy interesujące go ścieżki edukacyjne, które umożliwią kontynuowanie dalszej nauki na wybranych uczelniach w Polsce i za granicą. Odwaga, pewność siebie i bardzo dobra znajomość języków obcych pozwalają konkurować nam na rynku pracy z absolwentami szkół w całej Europie. Czujemy się obywatelami świata. Szanujemy siebie, swoją inność i tradycje.

 Rokrocznie szkoła  jest wysoko notowana w rankingu szkół  „Perspektywy", który wskazuje najlepsze szkoły w Polsce wyróżniając je  brązową, srebrną i złotą tarczą.

W szkole podejmowane są działania ukierunkowane na sukces ucznia. Od wielu lat zdawalność egzaminów maturalnych wynosi 100%, a wyniki matur z wszystkich przedmiotów znacznie przekraczają średnią krajową i z wielu przedmiotów plasują się w strefie wyników wysokich, bardzo wysokich i najwyższych.

Do egzaminu maturalnego uczniowie deklarują średnio 4 przedmioty dodatkowe, co świadczy o ambitnych planach związanych z dalszą karierą edukacyjną na studiach wyższych, ale też o wysokiej edukacyjnej wartości dodanej czyli rozwoju edukacyjnym uczniów w trakcie nauki w LO.

 

Co wyróżnia XIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie:

- Atmosfera w szkole sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia, który może realizować swoje pasje;

- Szkoła pomaga swoim uczniom osiągnąć wysokie wyniki edukacyjne;

- Jesteśmy jedną z niewielu  szkół w Polsce prowadzących klasy wstępne, umożliwiające podjęcie nauki w klasie dwujęzycznej.

- Jesteśmy jedyną szkołą w województwie uczącą języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i  dwujęzycznym.

- Nauczyciele i native speakerzy prowadzą zajęcia przedmiotowe w językach obcych takie jak: historia, geografia, matematyka, biologia czy literatura hiszpańska.

- W tej szkole można uzyskać certyfikat językowy FCE i CAE i DELE, które są rozpoznawalnym na świecie świadectwem biegłej znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego, uznawane przez uczelnie wyższe i pracodawców.

- Uczniowie naszej szkoły mogą przystąpić do matury hiszpańskiej Titulo de Bachiller.

- Wielu absolwentów podejmuje każdego roku studia na uczelniach zagranicznych np.: w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii.

 - Szkoła jest doskonale położona w samym centrum miasta.

 - Mamy do dyspozycji przestronny, monitorowany i bezpieczny budynek.

- Znakiem rozpoznawczym szkoły jest tradycyjny mundurek szkolny.


W "Czternastce" podejmowane są ciekawe i innowacyjne działania, wśród nich: "Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych", w trakcie których uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziałów filologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, metodyków nauczania oraz specjalistów z różnych dziedzin nauki i kultury; "Dni Kultury Hiszpańskiej", PAS (Przegląd Artystów Szkolnych), Koncert Charytatywny dla Szczecińskiego Hospicjum, wymiany ze szkołami w Hiszpanii i wyjazdy studyjne na uczelnie w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie odbywają zajęcia warsztatowe. Ciekawym przedsięwzięciem są "Dni Humanisty", to najstarsza impreza szkolna odbywająca się od 20 lat. W tym czasie organizowane są warsztaty literackie, debaty i spektakle teatralne, które służą rozwijaniu zainteresowań humanistycznych. Tradycją szkoły są spotkania ze znanymi absolwentami, wśród których są artyści, politycy, psycholodzy, aktorzy, podróżnicy i sportowcy. Znani absolwenci chętnie spotykają się z uczniami i ciekawie prezentują swoje pasje i osiągnięcia zawodowe. Uczniowie organizują wolontariat szkolny i angażują się w różne akcje ogólnopolskie takie jak: WOŚP, Szlachetna Paczka.

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła planuje stworzyć 4 oddziały klas pierwszych i 1 oddział wstępny. W klasie wstępnej uczniowie realizują intensywny program nauki języka hiszpańskiego (18 godzin tygodniowo). Mają również: język polski (2), matematykę (2), język angielski (2) i wychowanie fizyczne (3). Po tej klasie, w następnym roku szkolnym uczniowie przechodzą  automatycznie do klasy pierwszej dwujęzycznej hiszpańskiej.

W klasie medycznej i dwujęzycznej angielskiej uczeń może wybrać jedną z dwóch sekcji, w zależności od tego jakie przedmioty chce realizować w rozszerzeniu. W klasie medycznej w sekcji biologiczno-matematycznej są to: biologia, matematyka, język angielski, a w biologiczno-chemicznej: biologia, chemia, język angielski. W klasie dwujęzycznej angielskiej w sekcji matematyczno-językowej przedmioty w rozszerzeniu to: matematyka, geografia  a w prawno-językowej: historia oraz geografia. Klasa matematyczno-technologiczna ma stałe rozszerzenia: matematykę, fizykę i język angielski. Do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej przyjęci zostają automatycznie uczniowie po klasie wstępnej w naszym liceum. W tej klasie dodatkowe rozszerzenia to: język angielski i historia.

Klasa ekonomiczna realizuje program zajęć rozszerzonych z geografii i języka angielskiego oraz zajęć uzupełniających z zakresu języka obcego zawodowego business & legal.

Oferta
Dojazd

Dojazd tramwajami nr 1, 11, 12 oraz autobusami nr 61, 62, 241, 243 do ul. Narutowicza oraz autobusami 70, 90 do pl. Dziecka lub tramwajami 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i autobusami 61, 75, 76, 87, 90, B, C, do Bramy Portowej.


Historia

XIV Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia 1 września 1991r. Powstało w budynku dawnego Technikum Mechanicznego. W latach 2008 - 2019 r. Liceum wraz z Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi tworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. W wyniku reformy systemu oświaty w Polsce w 2019 r. po likwidacji gimnazjów, szkoła powróciła do nazwy XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Koła zainteresowań

Przygotowując się do startu w olimpiadach przedmiotowych licealiści mogą uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań: biologicznym, ekologicznym, geograficznym, historycznym, matematycznym, astronomicznym, filmowo - filozoficznym i klubie dyskusyjnym. W szkole działają dwa zespoły teatralne, które przygotowują spektakle w języku polskim i hiszpańskim. Rokrocznie nasi aktorzy są wyróżniani w konkursie teatrów szkolnych sekcji dwujęzycznych. Młodzież zainteresowana sportem uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, squash) i osiąga sukcesy w zawodach międzyszkolnych i ligach sportowych. W szkole działa radiowęzeł. Młodzież angażuje się w działania wolontariackie.

Kontakty zagraniczne

Klasy dwujęzyczne hiszpańskie  objęte są merytorycznym patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie. Młodzież bierze udział w wyjazdach edukacyjnych organizowanych przez współudziale Ministerstwa Edukacji Hiszpanii. Uczniowie tych klas uczestniczą w wyjazdach do szkół językowych w Maladze i Madrycie. Szkoła nawiązała stałą współpracę ze szkołami hiszpańskimi, dzięki czemu licealiści  mogą wyjeżdżać na wymiany uczniów. W ramach współpracy z hiszpańskimi  uczelniami wyższymi  organizowane są spotkania dotyczące  możliwości studiowania w tym kraju. Naukę języka angielskiego i niemieckiego wspieramy praktyką. Szkoła organizuje wizyty studyjne oraz warsztaty prozawodowe  na uczelniach angielskich, między innymi w: Bedfordshire University, Coventry University, London Met University, Bucks New University, ICMP London, Ravensborne University. 

 


Osiągnięcia