Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Kopernika 16a, 70-241 Szczecin
Telefon
(91) 48 95 310
Fax
(91) 48 95 319
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Anna Kowalczyk
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi należy do grona najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie. Rokrocznie otrzymujemy wyróżnienia w rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy". W roku 2019 jesteśmy "srebrną" szkołą.
Szkoła położona jest w samym centrum miasta przy ulicy Kopernika 16 a.
W Czternastce mamy jasno sprecyzowaną wizję. Jest nią przestrzeń dobrych przyjaźni, nauki i niezapomnianych emocji. U nas czas to przygoda, w trakcie której przekraczamy granice, zdobywamy kompetencje językowe oraz solidne wszechstronne wykształcenie. Z nami każdy wytyczy interesujące go ścieżki edukacyjne, które umożliwią kontynuowanie dalszej nauki na wybranych uczelniach w Polsce i za granicą. Odwaga, pewność siebie i bardzo dobra znajomość języków obcych pozwalają konkurować nam na rynku pracy z absolwentami szkół w całej Europie. Czujemy się obywatelami świata. Szanujemy siebie, swoją indywidualność i tradycje.
Staramy się wyróżniać.

Charakteryzuje nas szczególna dbałość o wysoki poziom nauczania języków obcych. Jesteśmy jedyną szkołą w województwie uczącą języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym. Nasi absolwenci wykazują się doskonałą znajomością również języka angielskiego i niemieckiego. W tej szkole są przedmioty nauczane dwujęzycznie oraz dwujęzyczna matura i matura Titulo de Bachiller. Mamy do dyspozycji przestronny, monitorowany i bezpieczny budynek. Atutem są też własne szafki. Hołdując tradycji szkoły nosimy mundurki.
Z czego słyniemy?
Słyniemy: z zajęć z native spikerami, z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie od klasy pierwszej, przedmiotów ogólnokształcących nauczanych w języku obcym, z matury dwujęzycznej i hiszpańskiej Titulo de Bachiller, która umożliwia podjęcie studiów na dowolnych uczelniach w Hiszpanii.
W ofercie Czternastki mamy nauczanie języka angielskiego specjalistycznego – IT/engineering (język techniczny i komputerowy), Business/Legal English (prawniczy i biznesu), Scientific English (z dziedziny nauk przyrodniczych) oraz Culture and civilizatin (realioznawstwo / literatura).
Uczniowie sekcji dwujęzycznej mogą ponadto przystąpić do matury z biologii, geografii, matematyki lub historii w języku angielskim.
W naszej szkole można uzyskać certyfikat językowy FCE i CAE, który jest rozpoznawalnym na świecie świadectwem biegłej znajomości języka angielskiego uznawanym przez uczelnie i pracodawców.
Naukę języka angielskiego i niemieckiego wspieramy praktyką, organizując wymiany uczniów oraz wycieczki międzynarodowe. Prowadzimy też wymiany ze szkołami w Hiszpanii, organizujemy wyjazdy do szkół językowych za granicą. Dzięki tym działaniom obcujemy z żywym językiem.

Cykliczne wydarzenia w naszej szkole:
1. Tydzień Języków Obcych – w trakcie którego uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziałów filologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, metodyków nauczania oraz innych specjalistów z różnych dziedzin. W trakcie tygodnia tematycznego można wziąć udział w debatach, warsztatach, lekcjach i pokazach teatralnych.
2. Dni Humanisty to najstarsza impreza szkolna odbywająca się od 20 lat. Organizowane są w tym czasie warsztaty literackie, wykłady nauczycieli akademickich oraz debaty i spektakle teatralne, które służą naszym uczniom do rozwijania zainteresowań humanistycznych.
3. Wolontariat - w Czternastce współpracujemy ze środowiskiem lokalnym organizując wolontariat językowy. Pomagamy uczniom pobliskich szkół podstawowych np. w nauce języków obcych. Angażujemy się w akcje ogólnopolskie jak: WOŚP, Szlachetna Paczka, Paczka dla Bohatera oraz organizujemy wolontariat szkolny.
4. Koncert Charytatywny. Tradycją Czternastki jest organizowany co roku w okresie przedświątecznym „Koncert Charytatywny”. Swoje talenty prezentują uczniowie, a zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz szczecińskich organizacji niosących pomoc potrzebującym.
5. W Czternastce obok pracy i nauki chętnie się bawimy. Szczególnie lubimy festyn sportowo – rekreacyjny połączony z Dniem Kultury Hiszpańskiej. To świetny sposób na zaprezentowanie pracy szkoły, promocję talentów naszych uczniów oraz poznawanie bogatej kultury Hiszpanii.
6. Spotkania z absolwentami
Tradycją szkoły są spotkania ze znanymi absolwentami, wśród których są artyści, politycy, psycholodzy, aktorzy, podróżnicy i sportowcy. Piosenkarka Margaret bardzo ciepło wspomina lata spędzone w XIV LO. Nasi absolwenci to: Pan Daniel Jacewicz – reżyser, aktor, Pan Michał Kwaśniewski – podróżnik, Pan Konrad Bocian – psycholog społeczny, dziennikarz, Grzegorz Dolniak – znany satyryk. Prowadzili wykłady, warsztaty i spotkania ciekawie prezentując swoje pasje i osiągnięcia zawodowe.

Współpraca z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą.
W szkole podejmowane są działania w celu szerokiego informowania uczniów o możliwości podjęcia dalszej nauki w kraju i za granicą. Na terenie szkoły odbywają się spotkania z przedstawicielami: Uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, Uniwersytetu Nawarry w Hiszpanii, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach kreowania dobrych doświadczeń organizujemy spotkania z absolwentami, którzy studiowali bądź studiują poza granicami kraju. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach studyjnych na uniwersytety w Wielkiej Brytanii, gdzie poznają specyfikę studiów na uczelni i biorą udział w projektach naukowych.

Sport w szkole
Możemy poszczycić się również osiągnięciami sportowymi. Wykorzystując dobre zaplecze, boisko Orlik, salę gimnastyczną uczniowie przygotowują się do zawodów sportowych. Efektem tych działań są ich sukcesy w piłce koszykowej, siatkowej i pływaniu i innych dyscyplinach sportowych. Oferta wzbogacona jest o fakultatywne zajęcia sportowe np. squash.

Oferta
Dojazd
Dojazd tramwajami nr 4,11,12 do ul.Narutowicza lub tramwajami 2,3,7,8,9,12 i autobusami 61 i 75 do Bramy Portowej
Historia
XIV Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia 1 września 1991r.
Koła zainteresowań
Przygotowując się do startu w olimpiadach przedmiotowych licealiści uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań: biologicznym, ekologicznym, geograficznym, historycznym, matematycznym, astronomicznym, filmowo - filozoficznym i klubie dyskusyjnym. W szkole działa zespół teatralny, który przygotowuje spektakle w języku hiszpańskim. Rokrocznie nasi aktorzy są wyróżniani w konkursie teatrów szkolnych sekcji dwujęzycznych. Młodzież zainteresowana sportem uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie) i osiąga sukcesy w zawodach międzyszkolnych i ligach sportowych. W szkole działa radiowęzeł. Młodzież angażuje się w działania wolontariackie.
Kontakty zagraniczne
Klasy dwujęzyczne objęte są merytorycznym patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie. Młodzież bierze udział w wyjazdach edukacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Uczniowie klas dwujęzycznych hiszpańskich uczestniczą w wyjazdach do szkół językowych w Maladze i Madrycie. Każdego roku mogą brać udział w wymianie ze szkołami w Hiszpanii. W ramach współpracy z hiszpańskimi  uczelniami wyższymi  organizowane są spotkania dotyczące  możliwości studiowania w tym kraju. Szkoła organizuje wizyty studyjne oraz warsztaty prozawodowe  na uczelniach angielskich, między innymi w: Bedfordshire University, Coventry University, London Met University, Bucks New University, ICMP London, Ravensborne University.  Nawiązaliśmy współpracę z firmą Oxfordon.
Osiągnięcia
Od wielu lat szkoła jest wyróżniana w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych "Rzeczpospolitej" i miesięcznika "Perspektywy". W tym roku znalazła się na V miejscu wśród szkół Szczecina, uzyskała tytuł "Srebrnej Szkoły 2019". Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. w : Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej - 3 finalistów w 2018 r. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", Konkursie "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Zajmują czołowe lokaty w konkursach geograficznych, literackich, biologicznych, chemicznych (3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w konkursie wojewódzkim dla szkół ponadgimnazjalnych) itd. Skuteczność szkoły potwierdzają bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych (od wielu lat 100% absolwentów zdaje egzamin maturalny). Absolwenci "czternastki" z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą.
Drzwi otwarte
Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych dnia 13 kwietnia 2019 r. w godzinach od 12.00 - 15.00