Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Zespół szkół
Adres
ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin
Telefon
(91) 433 35 20
Fax
(91) 448 95 41
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr n. med. Adam Grzegrzółka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Opis


TECHNIKUM GASTRONOMICZNO - HOTELARSKIE to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Jest to szkoła z bogatymi tradycjami łącząca doświadczenie z nowoczesnością.
Obecnie możesz podjąć naukę w zawodzie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik hotelarstwa 
 • technik organizacji turystyki.

 Ucząc się w naszej szkole na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.
Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:
• zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego
• praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach


Ucząc się naszej szkole w zawodzie technik hotelarstwa zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, pensjonatach, schroniskach, a także współczesnej bazie ruchomej: promach, samolotach.
Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:
• praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach, min.
Park Hotel, Radisson Blu, Vulcan, Dana, Novotel, Ibis w Szczecinie


Podejmując naukę w zawodzie technik organizacji turystyki zdobędziesz kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.
Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane w ramach:
• praktyk zawodowych w szczecińskich biurach podróży


Uczniowie na wszystkich kierunkach mają także możliwość udziału :
• w praktykach zawodowych na promach „UNITY LINE”,

•zajęć doradczo edukacyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych:  instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier , cukiernik ( egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze, płatne staże u pracodawców) - w ramach projektu "Akademia Zawodowców"

 

Ponadto szkoła oferuje:
• kwalifikacyjne kursy zawodowe,
• możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, SKS oraz pracę w Samorządzie Szkolnym;
• wykorzystanie w nauczaniu Internetu i narzędzi e - learningu,
• stołówkę szkolną,
• bufet z bogatym asortymentem wyrobów własnych,
• sklepik z wyrobami cukierniczymi,
• internat dla dziewcząt i chłopcówPatronaty: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk o Ziemi, 

Hotel Focus,

Hotele Courtyard i Moxy sieci Marriott,

Radisson Blue Hotel,

Park Hotel,

Novotel Hotel,

Hotel Vulcan.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Siedziba szkoły położona jest w centrum miasta, na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Gen. J. Sowińskiego.
• Dojazd od ul. Potulickiej (jeden przystanek przed pętlą tramwajową) - tramwaje linii nr 1,9
• Dojazd od Al. Piastów (przystanek na wysokości ulicy Szwoleżerów) - tramwaje linii 11,12,4
Historia

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINIE

 • Szkoła, znana powszechnie w Szczecinie jako popularny GASTRONOMIK, dziś funkcjonująca jako Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, powołana została 1 września 1951 roku pismem Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego.
 • Organizatorem i pierwszym dyrektorem był Bernard Kierzkowski. Szkoła nosiła wtedy nazwę Technikum Gastronomiczne.
 • Kolejnymi dyrektorami byli:
  • w latach 1953-1972 - mgr Mieczysław Sywochop,
  • w latach 1972-86 - mgr Jadwiga Gratkowska,
  • w latach1986 - 2003 - mgr Edward Pokora,
  • w latach 2003 - 2018 - mgr inż. Janina Krajewska,
  • od 2018r.  - dr n. med. Adam Grzegrzółka.
 • W okresie swego istnienia szkoła występowała pod nazwą:
  • od 1.09.1957r.-Technikum i Zasadnicza Szkoła Gospodarcza,
  • od 1.09.1973r.-Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,
  • od 25.10.1975r.-Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja,
  • od 01. 09. 2002r. - Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja.
 • Dzisiejszy Gastronomik to przede wszystkim: wspaniała młodzież, doskonale wykwalifikowani nauczyciele oraz sumienni i oddani szkole pracownicy administracji i obsługi.
 • Wysokie oceny i niezliczone pochwały uzyskała szkoła jako gospodarz ogromnej ilości prestiżowych imprez obsługiwanych oraz przygotowywanych od strony gastronomicznej przez nauczycieli i uczniów tej szkoły. W naszych murach odbywają się m.in.:
  • prestiżowe konferencje,
  • narady,
  • eliminacje centralne Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
  • konkursy zawodowe i sportowe.
 • Szkolna społeczność znana jest z "wielkiego serca" i działań na rzecz środowiska lokalnego. Bierze udział min. w akcjach:
  • I Ty zostaniesz Św. Mikołajem,
  • Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości,
  • Dzwonek na Obiad, Paczka dla Bohatera,
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
  • w cyklicznych akcjach charytatywnych,
  • w imprezach choinkowych oraz imprezach z okazji Dnia Dziecka.
Koła zainteresowań

Koła zainteresowań: 
• Koło Biologiczno - Ekologiczne Sowy, 
• Koło Młodego Cukiernika, 
• Koło Młodego Gastronoma, 
• Koło Promocji Zdrowia 
• Koło Języka Angielskiego – Angol
• Koło Informatyczne
• Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze
• Szkolny Kreator Sztuki Kelnerskiej
• Szkolny Klub Muzomianiaków
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• SKS-y – sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki 
oraz 
• Samorząd Szkolny 
• Szkolne Koło Wolontariatu 
• Szkolny Ośrodek Kariery


Kontakty zagraniczne
 • współpraca ze szkołą Berufliche Schule der Hansestadt Rostock – Dienstleistung und Gewerbe

Osiągnięcia

• "Jabłuszka w koszulkach" wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i
   Rozwoju Wsi

• Perła 2018 oraz 2019 w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” (Międzynarodowe Targi
   POLAGRA  w Poznaniu)

• I miejsce w Europejskim Finale Konkursu Przepisów w Paryżu 2019 ( międzynarodowy projekt Seafoodtomorrow)

• I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 2019 (Piknik Nad Odrą)
• I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej „ Zasmakuj Pomorza Zachodniego”
• tytuł laureata i tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2019, 2020, 2021, 2022

• tytuł laureata i  finalisty XXV Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu (2021, 2022)

• tutuły finalistów Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu

• II i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej (temat przewodni: „Kulinarna
  przygoda z pstrągiem”)

• I i II miejsce w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Produktów tradycyjnych "Poszukiwacze smaków"

• I miejsce w wojewódzkim konkursie literackim pod patronatem IPN "Współczesne dzieci Ireny
  Sendlerowej"
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim  "Twoja dzielnica - Twoja mównica" organizowanym przez Wydział Polonistyki UJ

• III miejsce w X Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Ogrody pływające, czyli
  Szczecin 2050”

• II miejsce w przeglądzie małych form teatralnych w konkursie "Nie zażywam to wygrywam"

• I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Jana Bosko
• II i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim All about... travelling abroad to practise English

• I miejsce w konkursie "Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca" za najlepszy projekt
   biznesplanu

• I miejsce za Dobroczynność wolontariuszy na Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu – Wolontariat w
  szkole i nie tylko ramach Przystanku Wolontariat

• I miejsce w wojewódzkim konkursie„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”,

• I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych,

• najlepsi uczniowie uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin

Świadectwem nieustannego rozwoju indywidualnych talentów naszych uczniów i pracujących z nimi nauczycieli są przyznane szkole zaszczytne tytuły i nagrody:

• „Szkoła z Klasą”,

•  Brązowa Tarcza  2022 w rankingu najlepszych Techników w Polsce, organizowanym przez "Perspektywy" ,

• „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”,

• „Szkoła Roku 2022" - II miejsce w rankingu portalu WaszaEdukacja.pl,

• „Najlepsze Technika 2022" - 5 miejsce w Szczecinie w rankingu portalu WaszaEdukacja.pl,

• „Szkoła Odkrywców Talentów”, 

• „Szkoła bez przemocy”,

• „Szkoła promująca zdrowie”,

• „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej ”, 

• „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

• Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego

• Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły z Życiem za organizację akcji "Komórkomania" na rzecz Fundacji
   DKMS

• Certyfikat Partnera Kampanii Społecznej „Pozwól Dziecku Rozkwitać”

• Patronat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

• Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 2019 za pielęgnowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego

• Klucz do Polskiej Spiżarni 2019  - wyróżnienie za wyjątkowy wkład w dziedzictwo kulinarne

Współpraca z pracodawcami
Restauracje: Stara Rzeźnia, Baraż; Hotele : Park Hotel, Focus, Radisson Blu, Novotel,  Vulcan, Dana, Ibis, Willa Flora, Hotele Courtyard i Moxy sieci Marriot, Hotel Radisson Blu w Świnoujściu; promy Unity Line

Zajęcia pozalekcyjne

• Zajęcia doradczo – edukacyjne w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery
• Zajęcia w ramach projektu
„Akademia zawodowców” – certyfikowane kursy: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier , cukiernik (istnieje możliwość podejścia do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz oraz cukiernik).  Uczestnicy projektu mogą również ubiegać się o stypendium i odbyć płatne staże u pracodawców.


Zakres wiekowy
młodzież
Drzwi otwarte

12 maja - Campus Zawodowy - (wybrane szkoły podstawowe) w godz: 9-14.

13 maja - Drzwi Otwarte w godz: 9-18.


Współpraca z uczelniami wyższymi
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny