Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
Zespół szkół
Adres
ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin
Telefon
(91) 433 35 20
Fax
(91) 448 95 41
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr n. med. Adam Grzegrzółka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
  • Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)
Opis

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE (Uwaga! od 01 września nastąpi zmiana nazwy szkoły : Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie) to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Jest to szkoła z bogatymi tradycjami łącząca doświadczenie z nowoczesnością. Ucząc się w naszej szkole na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.
Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:
• zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego oraz szczecińskich restauracjach
• praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach  oraz na promach Unity Line
• współpracy z zakładami gastronomicznymi i hotelami w Niemczech,
• zajęć doradczo edukacyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych: barman- barista, kelner - barista, kucharz ze specjalizacją carvingu, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze) - w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"


TECHNIKUM HOTELARSKIE (Uwaga! od 01 września nastąpi zmiana nazwy szkoły : Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie) to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Obecnie możesz podjąć naukę w zawodzie: technik hotelarstwa lub technik organizacji turystyki.
Ucząc się naszej szkole w zawodzie technik hotelarstwa zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, pensjonatach, schroniskach, a także współczesnej bazie ruchomej: promach, samolotach.
Technik organizacji turystyki zdobywa kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane w ramach:

• praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach, min. Park Hotel, Radisson Blu, Vulcan, Dana, Novotel, Ibis w Szczecinie oraz biurach podróży np.: Globtour, Polska Żegluga Bałtycka, Jaguar Travel, Anawa Tour, Happy Travel, Allegra, Britas, As, Pomerania Brokers, Marco Polo, Santiago Dzieło Św. Jakuba, Centrum Turystyki Magnolia, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki.

• praktyk zawodowych na promach „UNITY LINE”,

• zajęć doradczo edukacyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych: barman- barista, kelner - barista, kucharz ze specjalizacją carvingu, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze) - w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"


Ponadto szkoła oferuje:
• kwalifikacyjne kursy zawodowe,
• możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, SKS oraz pracę w Samorządzie Szkolnym;
• wykorzystanie w nauczaniu Internetu i narzędzi e - learningu,
• stołówkę szkolną,
• bufet z bogatym asortymentem wyrobów własnych,
• sklepik z wyrobami cukierniczymi,
• internat dla dziewcząt.
Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji do internatu Strona Szkoły Centrum Kształcenia Praktycznego Koła zainteresowań Film o zawodach

Oferta
Dojazd
Siedziba szkoły położona jest w centrum miasta, na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Gen. J. Sowińskiego.
• Dojazd od ul. Potulickiej (jeden przystanek przed pętlą tramwajową) - tramwaje linii nr 1,9
• Dojazd od Al. Piastów (przystanek na wysokości ulicy Szwoleżerów) - tramwaje linii 11,12,4
Historia
HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINIE Szkoła, znana powszechnie w Szczecinie jako popularny GASTRONOMIK, dziś funkcjonująca jako Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, powołana została 1 września 1951 roku pismem Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego. Organizatorem i pierwszym dyrektorem był Bernard Kierzkowski. Szkoła nosiła wtedy nazwę Technikum Gastronomiczne. Kolejnymi dyrektorami byli: w latach 1953-1972 - mgr Mieczysław Sywochop, w latach 1972-86 - mgr Jadwiga Gratkowska, w latach1986 - 2003 - mgr Edward Pokora, w latach 2003 - 2018 mgr inż. Janina Krajewska, od 2018r. dr n. med. Adam Grzegrzółka. W okresie swego istnienia szkoła występowała pod nazwą: od 1.09.1957r.-Technikum i Zasadnicza Szkoła Gospodarcza, od 1.09.1973r.-Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, od 25.10.1975r.-Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja, od 01. 09. 2002r. - Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja. Dzisiejszy Gastronomik to przede wszystkim: wspaniała młodzież, doskonale wykwalifikowani nauczyciele oraz sumienni i oddani szkole pracownicy administracji i obsługi. Wysokie oceny i niezliczone pochwały uzyskała szkoła jako gospodarz ogromnej ilości prestiżowych imprez obsługiwanych oraz przygotowywanych od strony gastronomicznej przez nauczycieli i uczniów tej szkoły. W naszych murach odbywają się m.in.: prestiżowe konferencje, narady, eliminacje centralne Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, konkursy zawodowe i sportowe. Szkolna społeczność znana jest z "wielkiego serca" i działań na rzecz środowiska lokalnego. Bierze udział min. w akcjach: I Ty zostaniesz Św. Mikołajem, Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości, Dzwonek na Obiad, Paczka dla Bohatera, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w cyklicznych akcjach charytatywnych, imprezach choinkowych oraz imprezach z okazji Dnia Dziecka.
Koła zainteresowań

Koła zainteresowań: 
• Koło Biologiczno - Ekologiczne Sowy, 
• Koło Młodego Cukiernika, 
• Koło Młodego Gastronoma, 
• Koło Promocji Zdrowia 
• Koło Języka Angielskiego – Angol
• Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze
• Szkolny Kreator Sztuki Kelnerskiej
• Szkolny Klub Muzomianiaków
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• SKS-y – sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki 
oraz 
• Samorząd Szkolny 
• Szkolne Koło Wolontariatu 
• Szkolny Ośrodek Kariery


Kontakty zagraniczne
• praktyki zawodowe w Niemczech w ramach współpracy z placówkami zagranicznymi: -Park Hotel w miejscowości Sellin na wyspie Rugia, -Steigenberger Hotels and Resorts w miejscowości Zingst
Osiągnięcia

• "Jabłuszka w koszulkach" wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i
   Rozwoju Wsi

• Perła 2018 w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” (Międzynarodowe Targi
   POLAGRA 2018 w Poznaniu)
• I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej „ Zasmakuj Pomorza Zachodniego”
• tytuł laureata i tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

• tytuł finalisty XXII Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu

• tutuły finalistów Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu

• II i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej (temat przewodni: „Kulinarna
  przygoda z pstrągiem”)

• II miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Produktów tradycyjnych "Poszukiwacze smaków"

• I miejsce w wojewódzkim konkursie literackim pod patronatem IPN "Współczesne dzieci Ireny
  Sendlerowej"

• I, II i III miejsce w VIII Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Ogrody pływające, czyli
  Szczecin 2050”

• II miejsce w przeglądzie małych form teatralnych w konkursie "Nie zażywam to wygrywam"

• I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Jana Bosko
• II i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim All about... travelling abroad to practise English '

• I miejsce w konkursie "Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca" za najlepszy projekt
   biznesplanu

• I miejsce za Dobroczynność wolontariuszy na Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu – Wolontariat w
  szkole i nie tylko ramach Przystanku Wolontariat

• I miejsce w wojewódzkim konkursie„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”,

• I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych,

• najlepsi uczniowie uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin

Świadectwem nieustannego rozwoju indywidualnych talentów naszych uczniów i pracujących z nimi nauczycieli są przyznane szkole zaszczytne tytuły:

• „Szkoła z Klasą”,
• „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”,

• „Szkoła Odkrywców Talentów”,
• „Szkoła bez przemocy”,

• „Szkoła promująca zdrowie”,

• „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

• Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego

• Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły z Życiem za organizację akcji "Komórkomania" na rzecz Fundacji
   DKMS

• Certyfikat Partnera Kampanii Społecznej „Pozwól Dziecku Rozkwitać”

• Patronat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego


Współpraca z pracodawcami
Restauracja Ricoria Ristorante, Stara Rzeźnia, Park Hotel, Radisson Blu, Novotel, Atrium, Vulcan, Dana, Ibis, promy Unity Line

Zajęcia pozalekcyjne

• Zajęcia doradczo – edukacyjne w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery
• Certyfikowane  kursy zawodowe: barman- barista, kelner - barista, kucharz ze specjalizacją carvingu, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży ( egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze) - w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"
• Zajęcia w ramach projektu
„Praktyka drogą do zatrudnienia” – nabywanie praktycznych umiejętności w zawodzie w zawodzie kucharz; szkolenia: barman, barista, sommelier
• Zajęcia w ramach projektu „Pracownik, czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej” z zakresu edukacji ekonomicznej  - Narodowy Bank Polski
• Certyfikowane kursy kelnerskie, barmańskie i baristyczne
• Warsztaty Balonowe – kurs skręcania balonów


Zakres wiekowy
młodzież
Drzwi otwarte

04 kwietnia 2019r. (czwartek)  godz. 14.00 - 17.00

oraz

11 maja 2019r. (sobota) godz. 10.00 - 13.00