Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Adres
al.Wojska Polskiego 119, 70-490 Szczecin
Telefon
91 42-38-677
Fax
91 42-38-677
E-mail
Strona www
Dyrektor
Artur Włoch
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • LOzOI
 • kadra LOzOI
 • sala lekcyjna
 • integracja
 • Sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne.
 • Wspólne wycieczki.
 • sala informatyczna
 • krwiodawcy
 • sala rehabilitacyjna
 • Szkolne Koło Wolontariatu w akcji.
 • Nowocześnie wyposażona pracownia chemiczna.
 • nauka
 • pracownia fizyczna
 • Dzień Integracji.
 • Na każdych drzwiach znajdują się tabliczki w alfabecie brajla.
 • debaty oksfordzkie
 • strefa chillout
 • Sportowe sukcesy.
 • Każdy uczeń posiada własną szafkę. Na ścianach wiszą duże zegary - w naszej szkole nie dzwonią dzwonki.
 • logo
Opis
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi od wielu lat szczyci się mianem Lidera Integracji, które zostało przyznane przez Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Edukacji Narodowej.
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi jest jedyną szkołą w Szczecinie, w której w każdej klasie pierwszej (zgodnie z charakterem szkoły) będzie uczyło się 20 osób, wśród których będą 4 osoby z niepełnosprawnością.
W naszej szkole zostaniesz potraktowany podmiotowo i indywidualnie. Rozwiniesz swoje zdolności i pokonasz wszelkie bariery w klasie, w której razem z koleżankami i kolegami będziesz się uczył i dobrze bawił. Będziesz mógł współorganizować imprezy szkolne, brać udział w projektach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Nigdy nie będziesz sam.

Uczniowie naszej szkoły kształcą w sobie tolerancję i akceptację dla innych, uczą się współdziałania, harmonijnie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Jesteśmy ekspertami w tworzeniu doskonałych warunków do nauki i świetnej, przyjaznej atmosfery.
Nasza kadra jest w pełni przygotowana do pracy z każdym uczniem. Nauczyciele dostosowują formy i metody nauczania do niepełnosprawności uczniów, stosują indywidualizację w pracy ze wszystkimi uczniami: zdolnymi, niepełnosprawnymi, mającymi trudności wynikające z różnych przyczyn, z uczniami o najróżniejszych potrzebach psychofizycznych. Nauczyciele wspierają uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych.

Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Posiadamy windę, przyrządy rehabilitacyjne oraz specjalistyczny sprzęt i pomoce naukowe dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową.
Jesienią 2022 zostanie oddane do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

Strona LOzOI (http://www.lozoi.szczecin.pl)
FanPage LOzOI (https://www.facebook.com/LOzOI.Szczecin)

Oferta
Dojazd
Tramwaje nr: 1, 9 (przystanek Bogumiły - dawniej Lodogryf), 5,7 (przystanek Wawrzyniaka) Autobus nr 67 (przystanek Piotra Skargi lub Gorkiego) Można też dojechać rowerem :-)
Historia
Budynek szkoły został oddany do użytku w 1956 roku. W jego murach znalazła siedzibę Szkoła Podstawowa nr 43. 20 lat później otwarto tu Studium Wychowania Przedszkolnego przekształcone następnie w Studium Nauczycielskie. Tradycje pedagogiczne kontynuowało otwarte 1 września 1994 roku XVII Liceum Ogólnokształcące, które w 2002 roku zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi. Jest to jedyne tego typu liceum w Szczecinie.
Koła zainteresowań
Oferta kół zainteresowań jest tworzona w zależności od potrzeb uczniów w danym roku szkolnym. Są to zajęcia rozwijające pasje, np. sportowe, teatralne, wokalne czy filozoficzne. W szkole działa koło miłośników literatury i języka polskiego oraz Szkolny Klub Wolontariusza.
Kontakty zagraniczne
Nasi uczniowie biorą udział w projektach międzynarodowych w ramach współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin oraz z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestniczyli w projekcie „Europejska Jazda Bez Trzymanki” organizowanym przez studentów z „Erasmusa” i AIESEC. Uczniowie LOzOI realizują też projekty w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, brali udział w konferencjach naukowych w Binz na wyspie Rugia i w Peenemünde, w wyjazdach na Uznam, wymianach młodzieżowych.
Osiągnięcia
Zostaliśmy uhonorowani zaszczytnym tytułem Lider Integracji. Jesteśmy Miejscem wolnym od nienawiści. Nasze uczennice i nasi uczniowie reprezentują nas w Młodzieżowej Radzie Miasta Szczecin, biorą udział w projekcie „Lider zachodniopomorski”. Młodzież bierze udział w projekcie "Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu" niejednokrotnie dochodząc do finału ogólnopolskiego. Liceum otrzymało certyfikat "Szkoła przyjazna osobom niewidomym". W 2018 roku zostaliśmy wyróżnieni ogólnopolską nagrodą "Idol" w kategorii placówka oświatowa. Nasi wolontariusze są doceniani za swoją pracę na rzecz innych (m.in. I miejsce w konkursie "Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim 2020). Posiadamy certyfikat "Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły".
Drzwi otwarte

Czwartek - 07.04.2022

godz.15.00-18.00


Sobota - 23.04.2022 

godz.10.00-14.00

Zajęcia pozalekcyjne
Są to zajęcia dla uczniów zdolnych, przygotowujących się do olimpiad czy konkursów przedmiotowych, np.: z języka polskiego, języka angielskiego czy z języka niemieckiego, jak również zajęcia dla uczniów chcących nadrobić zaległości i pokonać trudności, np.: z matematyki, z języka polskiego, z języków obcych.