Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507 Szczecin
Telefon
914336117
Fax
914336117
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Jastrzębska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

II Liceum Ogólnokształcące to szkoła przyjazna uczniowi, w której panuje klimat wzajemnej życzliwości. Uczniowie mają możliwość udziału w wielu formach pracy pozalekcyjnej takich jak koła przedmiotowe, zainteresowań, sportowe. Uczestniczą również w wielu przedsięwzięciach  np. Wielkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych, Symulacji Obrad ONZ - StetiMUN, Talentynkach. Szkoła umożliwia sukces każdemu uczniowi na miarę jego możliwości, skutecznie przygotowuje do matury i wyposaża absolwenta w umiejętności, które pozwolą mu osiągać cele w dorosłym życiu. W szkole znajdują się: sala gimnastyczna, aula, obszerne i jasne pomieszczenia do nauki oraz przestronne korytarze. II LO dysponuje również trzema pracowniami komputerowymi, pracowniami do nauki języków obcych oraz pracowniami: chemiczną, fizyczną i biologiczną. Kiedy uczniom doskwiera głód, mogą go zaspokoić w szkolnym bufecie. Szkoła kładzie duży nacisk na indywidualną pracę z uczniami, wielu z nich odnosi sukcesy w olimpiadach i konkursach. W kwietniu 2010 r. II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie otrzymało certyfikat uprawniający II LO do realizacji International Baccalaureate Diploma Progrmme (Matury Międzynarodowej). Tym samym szkoła znalazła się w rejestrze IBO jako IB School No 3885.

Informacje o szkole

Instytut Politologii i Europeistyki US sprawujący patronat nad klasą społeczno-prawną

Informacje o programie matury międzynarodowej

Informacje o konferencji StetiMUN

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT sprawujący patronat nad klasą biotechnologiczną

Zasady rekrutacji

Galeria o szkole

Oferta
Dojazd

Budynek szkoły znajduje się w atrakcyjnym miejscu Szczecina, nieopodal Wałów Chrobrego i Parku Żeromskiego, przy ul.Henryka Pobożnego 2. W pobliżu Pobożniaka zbiegają się tramwajowe (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) i autobusowe (B,C,59,61,68,70,75,76,101,107) połączenia komunikacyjne, stwarzając możliwość dogodnego dojazdu z najodleglejszych zakątków Szczecina i okolic.

Historia
II Liceum Ogólnokształcące to jedna z najstarszych szkół w naszym regionie, która już od ponad 70 lat cieszy się uznaniem mieszkańców Ziemi Szczecińskiej. Tę długoletnią historię i własną tradycję szkoła zawdzięcza ludziom, którzy 4 października 1946 r. rozpoczęli w niej pracę. Grono (ośmiu) nauczycieli kierowane przez dyrektora Franciszka Białousa rozpoczęło swoją pionierską pracę, którą później podjęli inni. II Liceum Ogólnokształcące w roku 2016/17 obchodziło 70-lecie istnienia. W ciągu tych wszystkich lat mury Pobożniaka opuściło około dwunastu tysięcy absolwentów, z których większość należy do elity naszego społeczeństwa. Wśród nich można znaleźć prawników, lekarzy, polityków, nauczycieli, dziennikarzy, a także literatów, piosenkarzy, aktorów i plastyków. Świadczy to o tym, że liceum dostrzega wszechstronne uzdolnienia i predyspozycje swoich uczniów oraz wspiera ich samorealizację. Absolwentów II LO można spotkać w różnych miejscach świata: od Australii po Kanadę i Afrykę Południową. Często mówią, że łączy ich osobliwa więź wyrastająca ze wspólnych przeżyć i budujących wspomnień.
Koła zainteresowań

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania pod opieką nauczycieli w ramach kół zainteresowań, takich jak:

• koło olimpijskie literatury i języka polskiego

• koło olimpijskie języka angielskiego

• koło olimpijskie języka niemieckiego

• olimpijskie koło WOS "Alatheia"

• koło matematyczne

• matematyka dla chemików i fizyków

• olimpijskie koło fizyczne i astronomiczne

• olimpijskie warsztaty teoretyczne z chemii

• olimpijskie warsztaty laboratoryjne z chemii

• szkolne koło chemii eksperymentalnej

• olimpijskie koło geograficzne

• olimpijskie koło filozoficzne

• humanistyczne koło samorozwoju

• biblijne koło teologiczne

• koło robotyki

• koszykówka dziewcząt i chłopców

• siatkówka dziewcząt i chłopców

• piłka nożna dziewcząt i chłopców

• piłka ręczna dziewcząt

• badminton dziewcząt i chłopców

• tenis stołowy dziewcząt i chłopców

• Szkolne Igrzyska Sportowe (dziewczęta)

• Szkolne Igrzyska Sportowe (chłopcy)

II LO oferuje również zajęcia koła języka rosyjskiego.

Kontakty zagraniczne

W każdym roku szkolnym i podczas wakacji realizowane są projekty międzynarodowe, wymiany młodzieży i konkursy o tematyce europejskiej. W ciągu ostatnich 20 lat nawiązaliśmy ścisłą współpracę z zagranicznymi szkołami między innymi z Berlina, Neubrandenburga i Lubeki, realizując projekty o tematyce europejskiej, ekologicznej i społecznej. Młodzież bierze też udział w międzynarodowych warsztatach artystycznych, teatralnych, fotograficznych i literackich. Współpracujemy z niemieckimi instytucjami młodzieżowymi i kształceniowymi (zwłaszcza z organizacją „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”), które inicjują i realizują seminaria, konferencje i dyskusje dla młodych ludzi z krajów europejskich. Otwarcie w roku szkolnym 2010/2011 klasy IB realizującej program matury międzynarodowej pozwoliło na nawiązanie kontaktów z licznymi szkołami uczestniczącymi w tym programie i dzielącymi się z nami swoimi doświadczeniami. II LO organizuje także konferencję StetiMUN - młodzieżowe modelowe obrady ONZ, prowadzoną w języku angielskim, jako ciekawą formę nawiązywania współpracy i szukania dialogu między narodami. Najbliższa edycja StetiMUN-u, w listopadzie 2022 r. poświęcona będzie kluczowym problemom współczesnej społeczności międzynarodowej.

Osiągnięcia

W latach 2004-2021: 1 laureat Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej, 1 laureat Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, 2 laureatów Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, 1 laureat Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, 5 laureatów Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, 100 laureatów i 239 finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 20 stypendystów Prezesa Rady Ministrów, 62 stypendystów MEN, 20 stypendystów, 23 podopiecznych, 27 kandydatów oraz 29 uczestników Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, 707 stypendystów Prezydenta Miasta Szczecin. W 2004 roku szkoła uzyskała tytuł Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości (certyfikat 003), w 2005 roku tytuł "Szkoły z Klasą", a w 2006 certyfikat jakości „Szkoła na Medal", przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i tygodnik "Głos Nauczycielski" jako organizatorów ogólnopolskiego konkursu na nauczyciela roku. W kwietniu 2010 r. II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie otrzymało certyfikat uprawniający II LO do realizacji International Baccalaureate Diploma Programme (Matury Międzynarodowej). Tym samym szkoła znalazła się w rejestrze IBO jako IB School No 3885. Wielu uczniów osiąga sukcesy sportowe, szczególnie w lekkiej atletyce, koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, badmintonie i szachach. W 2005 roku w rankingu Perspektyw" szkoła została sklasyfikowana na 22. miejscu w Polsce, w 2006 roku na 23., w 2007 na 15., w 2008 na 39., w 2009 na 37., w 2010 na 23., w 2011 na 65., w 2012 na 27., w 2013 na 41., w 2014 na 38., w 2015 na 24., w 2016 na 60., w 2017 na 68., w 2018 na 51., w 2019 na 48., w 2020 na 44., w 2021 na 50. , a w 2022 na 49. pozycji wśród ok. 6 tysięcy szkół ponadpodstawowych w kraju.

Zajęcia pozalekcyjne
Informacje znajdują się w rubryce: Koła zainteresowań.
Drzwi otwarte

Wszystkich zainteresowanych ofertą II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2022/2023 zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w budynku naszej szkoły przy ul. Henryka Pobożnego 2.

Dla zainteresowanych programem matury międzynarodowej (IB) zorganizujemy w tym dniu specjalne spotkanie w sali gimnastycznej naszej szkoły o godz. 10.15.