Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Unisławy 26, 71-413 Szczecin
Telefon
(091) 423-25-66
Fax
(091) 422-27-07
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Cezary Urban
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

XIII Liceum Ogólnokształcące jest jedną z najmłodszych szkół tego typu w naszym mieście. Pomimo tego, dzięki licznym sukcesom, wpisało się już na stałe do historii szczecińskiej i zachodniopomorskiej oświaty. Skuteczność naszej pracy potwierdzają liczne osiągnięcia uczniów „Trzynastki”, świetne wyniki egzaminów maturalnych i rekrutacji na wyższe uczelnie, w tym przede wszystkim na te najbardziej renomowane w kraju i za granicą, a także tytuły finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym również międzynarodowych. Strona Domowa XIII LO Ranking XX - Lecia Zasady Rekrutacji Ranking Liceów 2019 Wyniki egzaminu maturalnego

Oferta
Dojazd
Autobusem linii: 67, 69, 63, 57, 87, B Tramwajem linii: 3, 12
Historia
Współpraca z uczelniami XIII Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1991 na mocy porozumienia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i Kuratora Oświaty. W ramach sprawowanego przez Uniwersytet Szczeciński patronatu nad XIII Liceum Ogólnokształcącym: • zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzą nauczyciele i lektorzy akademiccy, • szczególnie uzdolnieni uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach na wybranych kierunkach studiów, • uczniowie korzystają z bibliotek i czytelni uniwersyteckich, Od 2011 roku patronat nad przedmiotami ścisłymi w liceum sprawuje Politechnika Warszawska. Dzięki temu nasi uczniowie m.in.: • biorą udział w obozach naukowych, w czasie których zajęcia odbywają się w laboratoriach politechniki, • uczestniczą w wykładach odbywających się w ramach Dni Politechniki Warszawskiej w naszej szkole. Towarzystwo Szkół Twórczych XIII Liceum Ogólnokształcące jest członkiem TST od 1991 roku. Do tego elitarnego Towarzystwa należy ok. 30, najbardziej renomowanych liceów z całego kraju. Celem TST, jak to zapisano w statucie, jest współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesu nauczania i wychowania poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych. „Trzynastka” z powodzeniem prowadzi, cieszące się bardzo dużą popularnością, Międzyszkolne Koła Matematyczne, a od 2017 roku eksperymentalne klasy siódme i ósme szkoły podstawowej.
Koła zainteresowań
Nauczyciele XIII LO prowadzą dla uczniów liceum następujące koła przedmiotowe: matematyczne, fizyczne, astronomiczne, biologiczne, filozoficzne, informatyczne, ekonomiczne, historyczne, polonistyczne, chemiczne, geograficzne, ponadto odbywają się zajęcia: • teatralne • sportowe • koła brydżowego • koła turystyczno – krajoznawczego
Kontakty zagraniczne
XIII LO jest szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec. W ramach partnerstwa z RFN nasza szkoła przygotowuje do studiowania na uczelniach niemieckojęzycznych poprzez przygotowanie do zdawania dyplomu DSD II.
Osiągnięcia
XIII Liceum Ogólnokształcące swoją ofertę programową, opartą na systemie wysokich wymagań, kieruje do uczniów pracowitych, uczciwych i ambitnych, świadomych faktu, że stałe pogłębianie wiedzy jest najlepszą inwestycją we własną przyszłość. Praktycznie wszyscy absolwenci „Trzynastki” kontynuują naukę na wyższych uczelniach, z czego około 70% na tych najbardziej renomowanych w kraju i za granicą. Szkoła od 18 lat zajmuje pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim. W tym czasie zajmowała również czołowe lokaty w najbardziej prestiżowym ogólnopolskim rankingu szkół średnich, organizowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. W latach 2004-2010 oraz 2016-2018, XIII LO  zwyciężało w tym rankingu zdobywając także tytuł „Najlepszej Szkoły 15-to i 20-lecia”. W roku bieżącym zajęło w nim II miejsce. Ranking ten uwzględnia, oprócz sukcesów uczniów w olimpiadach przedmiotowych, przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych.
Drzwi otwarte
27 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 - 13.30