Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Unisławy 26, 71-413 Szczecin
Telefon
(091) 423-25-66
Fax
(091) 422-27-07
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Cezary Urban
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • XIII Liceum Ogólnokształcące
Opis

XIII Liceum Ogólnokształcące, będąc jedną z młodszych szkół tego typu w naszym mieście, dzięki licznym sukcesom naszych uczniów i nauczycieli, zdołało już na stałe wpisać się do historii szczecińskiej i zachodniopomorskiej oświaty.

Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby tych absolwentów szkół podstawowych, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z młodzieżą charakteryzującą się tymi cechami potwierdzają osiągnięcia uczniów „Trzynastki”: liczne tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych krajowych i międzynarodowych, a także świetne wyniki egzaminu maturalnego i rekrutacji na wyższe uczelnie, w tym przede wszystkim, na najbardziej renomowane w kraju i za granicą. Wielu z naszych uczniów to stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecin i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Kluczem do naszych sukcesów jest doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele wielu przedmiotów należą do najlepszych w Polsce. Troje z nich, matematyczka – Beata Bogdańska, fizyk – Marek Golka i nauczycielka WoS – Jolanta Konieczna, to Honorowi Profesorowie Oświaty, a siedmioro posiada tytuł „Primus inter pares” przyznawany najlepszym nauczycielom w Szczecinie (oprócz wcześniej wymienionych są to: polonista –  Jerzy Wojcieszak, matematyk – Michał Szuman, nauczyciel geografii - dr Tomasz Rydzewski i nauczycielka języka niemieckiego - dr Beata Stelter).

XIII LO nieprzerwanie od 2002 roku zajmuje czołowe lokaty w najbardziej prestiżowym, ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników, organizowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Każdego roku jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zachodniopomorskim, a dziesięciokrotnie zajmowaliśmy I miejsce w kraju.

Wśród naszych podopiecznych dużą grupę stanowią uczniowie spoza Szczecina. Oprócz świetnie wyposażonej bazy szkolnej, mają oni do dyspozycji szkolny internat, w którym są bardzo dobre warunki do odpoczynku oraz nauki.


Oferta
Dojazd
Autobusem linii: 67, 69, 63, 57, 87, B Tramwajem linii: 3, 12
Historia
XIII Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1991 na mocy porozumienia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i Kuratora Oświaty. Oprócz Uniwersytetu Szczecińskiego patronat nad XIII Liceum Ogólnokształcącym od 2011 roku sprawuje Politechnika Warszawska (klasy matematyczno-fizyczne i matematyczno-przyrodnicze) oraz od roku 2019, Pomorski Uniwersytet Medyczny (klasy biologiczno-chemiczne). Dzięki patronatom m. in.: zajęcia z wybranych przedmiotów prowadzą nauczyciele akademiccy, uczniowie „Trzynastki” uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach, a także obozach naukowych organizowanych i prowadzonych przez kadrę naukową uczelni. Od 1991 r. XIII Liceum Ogólnokształcące jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych. Do tego elitarnego grona należy ok. 30, najbardziej renomowanych liceów z całego kraju. Celem TST jest współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesu nauczania i wychowania poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych. XIII LO z powodzeniem prowadzi, cieszące się bardzo dużą popularnością, Międzyszkolne Koła Przedmiotowe (matematyczne, astronomiczne i polonistyczne), wcześniej sprawowało opiekę nad renomowanym Gimnazjum nr 16, a od 2017 roku prowadzimy eksperymentalne klasy siódme i ósme w Szkole Podstawowej nr 6.
Koła zainteresowań
Nauczyciele XIII LO prowadzą dla uczniów liceum następujące koła przedmiotowe: matematyczne, fizyczne, astronomiczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, polonistyczne, filozoficzne, historyczne, geograficzne  i ekonomiczne. Ponadto, odbywają się zajęcia: teatralne, sportowe, brydżowe i turystyczno – krajoznawcze.
Kontakty zagraniczne
XIII LO od wielu lat jest szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec. W ramach partnerstwa, "Trzynastka" przygotowuje uczniów do studiowania na uczelniach niemieckojęzycznych poprzez prowadzenie zajęć umożliwiających im przystąpienie do egzaminu DSD II, który mogą zdawać w naszej szkole.
Osiągnięcia

Każdego roku uczniowie XIII LO zdobywają 60-80 tytułów laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych. Wśród naszych wychowanków są również medaliści międzynarodowych olimpiad przedmiotowych: chemicznej, fizycznej, matematycznej, astronomicznej, geograficznej, informatycznej i filozoficznej.

Wyniki egzaminu maturalnego w „Trzynastce” należą do najlepszych w kraju i są najlepsze w województwie. To powoduje, że bez przerwy, od 21 lat nasza szkoła znajduje się w pierwszej szóstce ogólnopolskiego rankingu „Perspektyw”, zajmując w nim w latach 2004-2010 oraz 2016-2018 pierwsze miejsce. Ponadto, XIII LO zdobyło także tytuły „Najlepszej Szkoły 15-to i 20-lecia rankingu”.

Nasi absolwenci studiują na najlepszych europejskich uczelniach, m.in. uniwersytetach w Oxford, Cambridge i Londynie, a także w Berlinie i Monachium. Z polskich uczelni najchętniej wybierają Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Handlową i uniwersytety medyczne w Warszawie, Poznaniu i w Szczecinie.

Ranking Liceów Ogólnokształcących - "Perspektywy" 2022

Ranking Maturalny - "Perspektywy" 2022

Ranking Szkół Olimpijskich - "Perspektywy" 2022

Wyniki egzaminu maturalnego w XIII LO w 2021 roku

Osiągnięcia uczniów XIII LO w olimpiadach w roku szkolnym 2020/2021
Drzwi otwarte
DZIEŃ OTWARTY w XIII LO - 23 kwietnia 2022 r.
Współpraca z uczelniami wyższymi

Patronat nad XIII LO sprawują:

Uniwersytet Szczeciński,

Pomorski Uniwersytet Medyczny,

Politechnika Warszawska.