Szczecin
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-537, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Romera 2, 71-246, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul. L. Rydla 49, 70-783, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Organizacji i Zarządzania ul.3 Maja 1a, 70-214, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Energetyczno-Transportowe ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl. Jana Kilińskiego 3/Budynek WZ, 70-965 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul. Żołnierska 53, 71-210, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka I 61c, 71-011, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Broniewskiego 14 14, 71-460, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Wojskowe Technikum Informatyczne im. gen. Józefa Hallera Władysława Broniewskiego 14, 71-460, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Prywatne Liceum Ogólnokształcące SVS im. Leonarda da Vinci ul. Mickiewicza 49, 70-385, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491, Szczecin
Oferta w przygotowaniu