Zielona Góra
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zielona Góra
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące ul.Kilińskiego 7, 65-508, Zielona Góra
I A "Politechniczna"
I B "Pitagorejska"
I C "Medyczno - przyrodnicza"
I D " Przyrodniczo - matematyczna"
I E " Językowa"
I F " Prawniczo - dziennikarska"
I G „ Przyrodniczo - medyczna
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi ul.Francuska 25a, 65-943, Zielona Góra
1A - HUMANISTYCZNA
1B - HUMANISTYCZNA
1C - AKADEMICKA
1D - AKADEMICKA
1E - BIOMEDYCZNA - UZ
1F - BIOMEDYCZNA - UZ
III Liceum Ogólnokształcące ul.Strzelecka 9, 65-452, Zielona Góra
1A - POLITECHNICZNA
1B - MEDYCZNA
1C - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
1D - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
1E - EKONOMICZNA
1 F - EKONOMICZNA
1G - POLITECHNICZNA
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Szosa Kisielińska 18, 65-247, Zielona Góra
Akademicki
Oddział Przygotowania Wojskowego - OPW
Medyczny
V Liceum Ogólnokształcące ul.Zachodnia 63, 65-552, Zielona Góra
biomedyczny
ekonomiczny
humanistyczny
bioinżynierski
językowy
medialno-społeczny
politechniczny
VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze ul.Wyspiańskiego 21, 65-036, Zielona Góra
IA - gimnastyka, pływanie
IB - piłka nożna
IC - piłka siatkowa
ID - lekkoatletyka, strzelectwo
IE - piłka ręczna
IF - koszykówka
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku ul.Zielonogórska 43b, 66-016, Czerwieńsk
I a - policyjna
I b - oddział przygotowania wojskowego - 2023
I c - pożarnicza
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" ul.Sowińskiego 27, 65-419, Zielona Góra
Klasa humanistyczna
Klasa przyrodnicza
Liceum Ogólnokształcące Salomon Rydza-Śmigłego 1, 65-610, Zielona Góra
Klasa 1
Technikum nr 1 ul.Botaniczna 50, 65-392, Zielona Góra
technik budownictwa
technik budowy dróg
technik geodeta
technik renowacji elementów architektury
technik architektury krajobrazu
technik reklamy
technik budownictwa wodnego
Technikum nr 2 ul.Staszica 2, 65-175, Zielona Góra
technik informatyk
technik programista
technik mechatronik
technik elektronik
technik pojazdów samochodowych
technik urządzeń i sys. energetyki odnawialnej
Technikum Nr 3 ul.Długa 5, 65-401 Zielona Góra
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik logistyk
Technik organizacji turystyki
Technik rachunkowości
Technik spedytor
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 4 ul.Wrocławska 65A, 65-218, Zielona Góra
1 TM - technik mechanik
1 TL - technik logistyk
1 TE - technik elektryk
1 TA - technik automatyk
1 TML - technik mechanik lotniczy
Technikum Nr 5 ul. Botaniczna 66, 65-392, Zielona Góra
technik stylista
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik fotografii i multimediów
Technik przemysłu mody
Technik realizacji nagrań
Technik realizacji nagłośnień
Technikum ul.Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
technik budownictwa
technik ochrony środowiska
technik handlowiec
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 ul.Botaniczna 66, 65-392, Zielona Góra
Fryzjer
Kucharz
Wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 ul.Staszica 2, 65-175, Zielona Góra
Mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 ul.Długa 5, 65-401, Zielona Góra
Magazynier-logistyk
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 ul.Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra
ogrodnik
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO Botaniczna 77, 65-392, Zielona Góra
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
mechanik pojazdów samochodowych
murarz-tynkarz
operator obrabiarek skrawających
wielozawodowy
Technikum w Czerwieńsku Zielonogórska 43/B, 66-016, Czerwieńsk
1 d T - technik pojazdów kolejowych
1 e T - technik transportu kolejowego
Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Stary Rynek 17, 65-067, Zielona Góra
Klasa wielozawodowa 1a
Klasa wielozawodowa 1b
Klasa wielozawodowa 1c