Zielona Góra
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zielona Góra
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące ul.Kilińskiego 7, 65-508, Zielona Góra
I A "Pitagorejska"
I B "Matematyczno-menedżerska"
I C "Medyczno - przyrodnicza"
I D "Prawniczo - dziennikarska"
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi ul.Francuska 25a, 65-943, Zielona Góra
1A HUMANISTYCZNA
1B AKADEMICKA
1C MATEMATYCZNA
1D BIOMEDYCZNA
III Liceum Ogólnokształcące ul.Strzelecka 9, 65-452, Zielona Góra
I PA - POLITECHNICZNA
I PB - MEDYCZNA
I PC - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
I PF - EKONOMICZNA
I PG - POLITECHNICZNA
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Szosa Kisielińska 18, 65-247, Zielona Góra
akademicki
medyczny
V Liceum Ogólnokształcące ul.Zachodnia 63, 65-552, Zielona Góra
1BP
1EP
1HP
1PP
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Wyspiańskiego 21, 65-036, Zielona Góra
IA - oddział po szkole podstawowej: ogólny + sporty indywidualne (akrobatyka, pływanie, strzelectwo)
IB - oddział po szkole podstawowej: piłka nożna, lekka atletyka, piłka ręczna
IC - oddział po szkole podstawowej: koszykówka, siatkówka dziewcząt i chłopców
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku ul.Zielonogórska 43b, 66-016, Czerwieńsk
Klasa profil wojskowo- pożarniczy
Klasa Policyjna
Klasa Sportowa
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" ul.Sowińskiego 27, 65-419, Zielona Góra
1 PH - humanistyczna
1 PP - przyrodnicza
Technikum nr 1 ul.Botaniczna 50, 65-392, Zielona Góra
technik budownictwa
technik budowy dróg
technik renowacji elelmentów architektury
technik geodeta
technik architektury krajobrazu
technik reklamy
Technikum nr 2 ul.Staszica 2, 65-175, Zielona Góra
technik informatyk (1Tf)
technik programista (1Tg)
technik mechatronik (1Th)
technik pojazdów samochodowych (1Ti)
technik elektronik (1Tj)
technik urządzeń i systemów energ. odnawialnej (1Tk)
Technikum Nr 3 ul.Długa 5, 65-401 Zielona Góra
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
technik logistyk
technik spedytor
technik handlowiec
technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 4 ul.Wrocławska 65A, 65-218, Zielona Góra
1MP technik mechanik- wojskowa klasa mundurowa
1LAP technik logistyk - wojskowa klasa mundurowa
1ELP technik elektryk / technik logistyk
Technikum Nr 5 ul. Botaniczna 66, 65-392, Zielona Góra
Technik usług fryzjerskich/Technik przemysłu mody
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik fotografii i multimediów
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum ul.Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
1Ta SP technik budownictwa
1Tb SP technik ochrony środowiska
1Tc SP technik handlowiec
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 ul.Botaniczna 66, 65-392, Zielona Góra
Fryzjer
Kucharz
Wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 ul.Staszica 2, 65-175, Zielona Góra
Mechanik pojazdów samochodowych (1Bb)
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 ul.Wrocławska 65A, 65-218, Zielona Góra
1EOP operator obrabiarek skrawających / elektryk
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO Botaniczna 77, 65-392, Zielona Góra
1a SP monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1b SP kierowca mechanik
1c SP operator obrabiarek skrawających
1d SP mechanik pojazdów samochodowych
1e SP wielozawodowy
Branżowa Szkoła I stopnia „ŻAK” w Zielonej Górze Fryderyka Chopina 19/B, 65-032, Zielona Góra
Magazynier-logistyk
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter konstrukcji budowlanych
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Technikum w Czerwieńsku Zielonogórska 43/B, 66-016, Czerwieńsk
1 B SP