Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
Telefon
684525100
Fax
684525102
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Stanisław Rogulski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum jest szkołą pięcioletnią, w której uczniowie w czasie swojej edukacji zdobywają kwalifikacje zawodowe technika oraz realizują program kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego. Uczą się dwóch języków obcych: j. niemieckiego oraz j. angielskiego w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Nauka kończy się egzaminem maturalnym, takim samym jak w każdej szkole ogólnokształcącej. Dodatkowo zdają egzaminy zawodowe, który pozwala im na posługiwanie się tytułem zawodowym technika. Kształcenie zawodowe odbywa się w naszej szkole w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczniowie są przygotowani do dalszego kształcenia na studiach wyższych, szczególnie na uczelniach technicznych. Nasi absolwenci poszukiwani są na rynku pracy w kraju i za granicą. Wszyscy chętni po ukończeniu szkoły natychmiast znajdują zatrudnienie. Strona WWW
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Odległość od dworca PKP 300 m, linie autobusowe prywatne 200 m, PKS 500 m, MZK przystanki przy wejściu do szkoły 5 m
Historia
Pierwszego września 2002r. decyzją Rady Miasta Zielona Góra doszło do połączenia dwóch działających od wielu lat szkół zawodowych. W ten sposób powstał Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych mający swą siedzibę przy ulicy Staszica 2. Chociaż szkoła w dzisiejszym kształcie istnieje od zaledwie 14 lat, to jej dzieje, związane z działalnością współtworzących ją placówek, sięgają połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku. Wówczas to, w budynku przy ulicy Bema 2, w którym w czasie działań wojennych mieścił się najpierw szpital wojskowy, a następnie magazyn sprzętu, rozpoczynają działalność dwie szkoły - Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Obie placówki oprócz wspólnego budynku łączył także podobny cel - przygotowanie do pracy w lubuskich fabrykach wykwalifikowanych robotników i techników. W późniejszym okresie Ośrodek Szkolenia Zawodowego przekształci się w roku 1951 w Technikum Mechaniczne, w 1965 w Technikum Elektryczne, w 1975 w Zespół Szkół Elektrycznych, w 1977 w Zespół Szkół Elektronicznych. Z kolei Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa zostanie przemianowana w roku 1947 w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, a następne w 1951 w Zasadniczą Szkołę Zawodową, w 1973 w Zespół Szkół Mechanicznych, w 1977 w Zespół Szkół Samochodowych. Przekształcenia te obrazują dążność dyrekcji i miejskich władz oświatowych do profilowania coraz bardziej specjalistycznego kształcenia pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, które w minionych sześćdziesięciu pięciu latach były udziałem uczniów i nauczycieli „Samochodówki" i „Elektronika". Warto jednak wspomnieć, że obie szkoły zostały odznaczone prestiżowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1973 roku Zespołowi Szkół Zawodowych (później Samochodowych) medal wręczył osobiście ówczesny Minister Edukacji Narodowej. Obie szkoły przywiązywały dużą wagę do tradycji. Patronem Zespołu Szkół Elektronicznych była Maria Skłodowska -Curie, a Zespołowi Szkół Samochodowych patronował Janusz Korczak. Wierzymy, że połączone szkoły nawiązują zarówno do napawających nas dumą osiągnięć naukowo - sportowych, jak i do wspaniałych tradycji, o których przypomina nie tylko nazwisko naszej noblistki, ale także 65letnia działalność „Korczakowców". Zapewniamy, że dołożymy starań, by tę piękną kartę dziejów naszej szkoły nieustannie wzbogacać.
Koła zainteresowań
Klub Europejski Elektronika, Szkolny klub dziennikarski "PARADOX", Szkolne Koło Linuxa, Szkolne Koło Strzeleckie, Szkolne Koła Sportowe i Rekreacyjne
1.Piłka koszykowa (chłopców)
2.Piłka siatkowa (chłopców)
3.Piłka siatkowa (dziewcząt)
4.Unihock (chłopców)
5.Badminton (chłopców i dziewcząt)
6.Piłka nożna (chłopców)
7.Tenis stołowy (chłopców i dziewcząt) Sekcja rowerowo-krajoznawcza 
8. Sekcja kung-fu (samoobrona) 
Kontakty zagraniczne
Zobacz na stronie WWW http://zseis.zgora.pl
Osiągnięcia
Zobacz na stronie http://zseis.zgora.pl/index.php?cat=4
Współpraca z pracodawcami

Firmy współpracujące ze szkołą przypisane do zawodów:

Technik informatyk: Perceptus Zielona Góra, Cinkciarz Zielona Góra

Technik programista: Perceptus Zielona Góra, Cinkciarz Zielona Góra

Technik mechatronik: SECO/WARWICK,  NORD, NOVITA, WindPolDźwig

Technik elektronik: GEDIA, EXPONDO, RELPOL

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialne: Ekoenergetyka, OZE Energia

Technik pojazdów samochodowych: Toyota, OPOLTRANS, SCANIA 

Drzwi otwarte
Odwołane z powodu pandemii
Zajęcia pozalekcyjne
Zobacz na stronie http://zseis.zgora.pl/index.php?cat=2
Współpraca z uczelniami wyższymi
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego