Zielona Góra
Szkoła Ponadpodstawowa
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

Adres
ul.Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
Telefon
684 525 100
Fax
684 525 102
E-mail
sekretariat@zseis.zgora.pl
Strona www
http://zseis.zgora.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? - nie musisz płacić za korepetycje – szkoła oferuje zajęcia konsultacyjne, zajęcia wyrów-nawcze, dodatkowe; - możesz trenować siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, piłkę nożną, badmintona, lekkoatletykę, sporty walki, korzystać z siłowni, mamy silną drużynę szachową; - posiadamy kompleks boisk sportowych, siłownię, salę tenisa stołowego, salę gimnastyczną. - prowadzimy różne koła zainteresowań, m.in. koło przyjaciół Linuxa, programowania obiektowego, programowania PLC, programowania mikrokontrolerów; - posiadamy klasę patronacką SECO/CLASS, klasę patronacką GEDIA; - współpracujemy z wieloma pracodawcami województwa lubuskiego, organizujemy praktyki zawodowe i staże wakacyjne; - uczestniczymy w wielu konkursach dla młodzieży, olimpiadach, wycieczkach dydaktycznych do pracodawców; - we współpracy z pracodawcami organizujemy darmowe szkolenia i kursy uzupełniające w ramach zawodu; - posiadamy specjalistyczne pracownie: obrabiarek sterowanych numerycznie, urządzeń i systemów mechatronicznych, programowania PLC, samochodowe, elektrotechniki i elektroniki, napędów elektrycznych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; - dysponujemy 11 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu w oparciu o system operacyjny Windows, Linux; - w ramach zajęć prowadzimy naukę programowania CAD, grafiki komputerowej; - w ramach Projektu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego oferujemy uczniom szereg darmowych kursów takich jak prawo jazdy kategorii B i kategorii B+E, uprawnienia elektryczne do 1kV, kursy spawania gazowego, elektrycznego, obsługi wózków widłowych, kursy programowania CNC, kursy wysokościowe, grafiki komputerowej, lakiernika samochodowego; - w ramach Projektu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego oferujemy płatne staże wakacyjne u pracodawców; - osiągamy sukcesy nie tylko zawodowe - zdawalność egzaminów zawodowych powyżej średniej w kraju, zdawalność matury prawie na 100% (w 2017r. 95%); - współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy, Agencjami Pośrednictwa Pracy, Urzędem Pracy; mamy szkolnego doradcę zawodowego; - korzystamy z dziennika elektronicznego, prowadzimy gazetkę szkolną; - uczestniczymy w akcjach charytatywnych i wolontariacie; - od wielu lat honorowo oddajemy krew; - w szkole funkcjonuje koło teatralne – współpracujemy z Teatrem Lubuskim, organizujemy warsztaty dziennikarskie; Sukcesy uczniów - uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowych konkursach np. "The European Astro Pi Challenge"; - uczeń naszej szkoły został zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kosmicznej w Sieradzu; - na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017 uczniowie naszej szkoły zostali finalistami w kategorii U - usprawnienie softwarowo-techniczne; - nasz uczeń jest dwukrotnym wicemistrzem Polski kierowców kartingowych; - nasz uczeń zdobył III miejsce i tytuł finalisty etapu rejonowego XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK; - Mistrzostwach Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w badmintonie dziewcząt reprezentacja ZSEiS zdobyła srebrne medale; - w Mistrzostwach Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w unihokeju chłopców reprezentacja ZSEiS w zajęła trzecie miejsce; - reprezentacja uczniów naszej Szkoły obroniła tytuł mistrza Miasta Zielonej Góry w szachach w kategorii szkół ponadgimnazjalnych; - w IX TURNIEJU KUMITE KARATE KYOKUSHIN w Jastrzębiu Zdrój uczeń ZSEiS w kategorii -70kg JUNIOR zdobył złoty medal; - w XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie, w którym startowało 30 szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa nasi uczniowie zdobyli II miejsce w kategorii ilości oddanej krwi;