Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
Telefon
684 525 100
Fax
684525102
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Stanisław Rogulski
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Szkoła zawodowa przygotowuje w czasie trzyletniej nauki do wykonywania zawodów montera elektronika, montera mechatronika, mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych oraz operatora obrabiarek skrawających Są to atrakcyjne zawody pozwalające na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. Absolwenci mogą kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym w formie dziennej i zaocznej. Nauka zawodu teoretyczna oraz praktyczna odbywa się w naszej szkole w nowoczesnych pracowniach oraz warsztatach szkolnych. Absolwenci poszukiwani są przez pracodawców w kraju i za granicą. Strona WWW
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Odległość od dworca PKP 300 m, linie autobusowe prywatne 200 m, PKS 500 m, MZK przystanki przy wejściu do szkoły 5 m
Historia
Pierwszego września 2002r. decyzją Rady Miasta Zielona Góra doszło do połączenia dwóch działających od wielu lat szkół zawodowych. W ten sposób powstał Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych mający swą siedzibę przy ulicy Staszica 2. Chociaż szkoła w dzisiejszym kształcie istnieje od zaledwie 14 lat, to jej dzieje, związane z działalnością współtworzących ją placówek, sięgają połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku. Wówczas to, w budynku przy ulicy Bema 2, w którym w czasie działań wojennych mieścił się najpierw szpital wojskowy, a następnie magazyn sprzętu, rozpoczynają działalność dwie szkoły - Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Obie placówki oprócz wspólnego budynku łączył także podobny cel - przygotowanie do pracy w lubuskich fabrykach wykwalifikowanych robotników i techników. W późniejszym okresie Ośrodek Szkolenia Zawodowego przekształci się w roku 1951 w Technikum Mechaniczne, w 1965 w Technikum Elektryczne, w 1975 w Zespół Szkół Elektrycznych, w 1977 w Zespół Szkół Elektronicznych. Z kolei Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa zostanie przemianowana w roku 1947 w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, a następne w 1951 w Zasadniczą Szkołę Zawodową, w 1973 w Zespół Szkół Mechanicznych, w 1977 w Zespół Szkół Samochodowych. Przekształcenia te obrazują dążność dyrekcji i miejskich władz oświatowych do profilowania coraz bardziej specjalistycznego kształcenia pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, które w minionych sześćdziesięciu pięciu latach były udziałem uczniów i nauczycieli „Samochodówki" i „Elektronika". Warto jednak wspomnieć, że obie szkoły zostały odznaczone prestiżowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1973 roku medal Zespołowi Szkół Zawodowych (później Samochodowych) wręczył osobiście ówczesny Minister Edukacji Narodowej. Obie szkoły przywiązywały dużą wagę do tradycji. Patronem Zespołu Szkół Elektronicznych była Maria Skłodowska -Curie, a Zespołowi Szkół Samochodowych patronował Janusz Korczak. Wierzymy, że połączone szkoły nawiązują zarówno do napawających nas dumą osiągnięć naukowo - sportowych, jak i do wspaniałych tradycji, o których przypomina nie tylko nazwisko naszej noblistki, ale także 65letnia działalność „Korczakowców". Zapewniamy, że dołożymy starań, by tę piękną kartę dziejów naszej szkoły nieustannie wzbogacać.
Koła zainteresowań
Klub Europejski ZSEiS Szkolne Koło Miłośników Linuxa Szkolne Koło Strzeleckie Szkolny klub dziennikarski "PARADOX" Szkolne Koła Sportowe i Rekreacyjne: - Piłka koszykowa (chłopców) - Piłka siatkowa (chłopców) - Piłka siatkowa (dziewcząt) - Unihock (chłopców) - Badminton (chłopców i dziewcząt) - Piłka nożna (chłopców) - Tenis stołowy (chłopców i dziewcząt) Sekcja rowerowo-krajoznawcza mgr Daniel Dalecki Sekcja kung-fu (samoobrona) mgr Adam Mirkiewicz
Kontakty zagraniczne
Zobacz na stronie WWW http://zseis.zgora.pl
Osiągnięcia
Zobacz na stronie http://zseis.zgora.pl/index.php?cat=4