Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
Telefon
684 525 100
Fax
684525102
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Jarosław Matujzo
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Szkoła Branżowa I Stopnia  w naszym Centrum przygotowuje uczniów w czasie trzyletniej nauki do wykonywania takich zawodów jak: elektronik,  mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.  Są to atrakcyjne zawody pozwalające na pewne zatrudnienie po ukończeniu szkoły. Absolwenci mogą kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, gdzie przygotowują się do egzaminu maturalnego i jednej kwalifikacji zawodowej na poziomie technika. Nauka trwa dwa lata, a po zdaniu egzaminów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technika.  

Oferta
Dojazd
Odległość od dworca PKP 300 m, linie autobusowe prywatne 200 m, PKS 500 m, MZK przystanki przy wejściu do szkoły 5 m
Historia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" zostało powołane w 2018r i związane było z modernizację kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.
Chociaż szkoła w dzisiejszym kształcie istnieje od zaledwie 6 lat, to jej dzieje, związane z działalnością współtworzących ją placówek, sięgają połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku.
Pierwszego września 2002r. decyzją Rady Miasta Zielona Góra doszło do połączenia dwóch działających od wielu lat szkół zawodowych. W ten sposób powstał Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych mający swą siedzibę przy ulicy Staszica 2.  Wówczas to, w budynku przy ulicy Bema 2, w którym w czasie działań wojennych mieścił się najpierw szpital wojskowy, a następnie magazyn sprzętu, rozpoczynają działalność dwie szkoły - Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Obie placówki oprócz wspólnego budynku łączył także podobny cel - przygotowanie do pracy w lubuskich fabrykach wykwalifikowanych robotników i techników. W późniejszym okresie Ośrodek Szkolenia Zawodowego przekształci się w roku 1951 w Technikum Mechaniczne, w 1965 w Technikum Elektryczne, w 1975 w Zespół Szkół Elektrycznych, w 1977 w Zespół Szkół Elektronicznych. Z kolei Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowo zostanie przemianowana w roku 1947 w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, a następne w 1951 w Zasadniczą Szkołę Zawodową, w 1973 w Zespół Szkół Mechanicznych, w 1977 w Zespół Szkół Samochodowych. Przekształcenia te obrazują dążność dyrekcji i miejskich władz oświatowych do profilowania coraz bardziej specjalistycznego kształcenia pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, które w minionych sześćdziesięciu pięciu latach były udziałem uczniów i nauczycieli „Samochodówki" i „Elektronika". Warto jednak wspomnieć, że obie szkoły zostały odznaczone prestiżowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1973 roku Zespołowi Szkół Zawodowych (później Samochodowych) medal wręczył osobiście ówczesny Minister Edukacji Narodowej. Obie szkoły przywiązywały dużą wagę do tradycji. Patronem Zespołu Szkół Elektronicznych była Maria Skłodowska -Curie, a Zespołowi Szkół Samochodowych patronował Janusz Korczak. Wierzymy, że połączone szkoły nawiązują zarówno do napawających nas dumą osiągnięć naukowo - sportowych, jak i do wspaniałych tradycji, o których przypomina nie tylko nazwisko naszej noblistki, ale także 65letnia działalność „Korczakowców". Zapewniamy, że dołożymy starań, by tę piękną kartę dziejów naszej szkoły nieustannie wzbogacać.

Bardzo szczycimy się faktem, że wielu naszych absolwentów to znane powszechnie osoby, świetni fachowcy i  pracodawcy na dzisiejszym, trudnym rynku pracy. Aby zapewnić naszym uczniom wysoki poziom kształcenia, sukcesywnie unowocześniamy własne zaplecze dydaktyczne. Szczególnie dbamy o nie w tych obszarach, na których nauka wymaga specjalistycznego sprzętu - informatyce, mechatronice, kierunkach elektronicznych i mechanicznych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach. 
1 stycznia 2024r w w naszym Centrum utworzono Branżowe Centrum Umiejętności nr 1 ELEKTRONIK w dziedzinie informatyki i programowania. BCU ELEKTRONIK to nowoczesne pod względem technologicznym branżowy ośrodek kształcenia i egzaminowania, który zapewniać będzie wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym. To także szansa na podniesienie branżowych  kwalifikacji dla uczniów, studentów i dorosłych.

Koła zainteresowań
Klub Europejski ZSEiS Szkolne Koło Miłośników Linuxa Szkolne Koło Strzeleckie Szkolny klub dziennikarski "PARADOX" Szkolne Koła Sportowe i Rekreacyjne: - Piłka koszykowa (chłopców) - Piłka siatkowa (chłopców) - Piłka siatkowa (dziewcząt) - Unihock (chłopców) - Badminton (chłopców i dziewcząt) - Piłka nożna (chłopców) - Tenis stołowy (chłopców i dziewcząt) Sekcja rowerowo-krajoznawcza mgr Daniel Dalecki Sekcja kung-fu (samoobrona) mgr Adam Mirkiewicz
Kontakty zagraniczne
Zobacz na stronie WWW http://zseis.zgora.pl
Osiągnięcia
Zobacz na stronie http://zseis.zgora.pl/index.php?cat=4