Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze
Zespół szkół
Adres
Stanisława Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
Telefon
684 525 100
Fax
684525102
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Stanisław Rogulski
Typ placówki
Branżowa Szkoła II stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze
Oferta
Historia
Pierwszego września 2002r. decyzją Rady Miasta Zielona Góra doszło do połączenia dwóch działających od wielu lat szkół zawodowych. W ten sposób powstał Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych mający swą siedzibę przy ulicy Staszica 2. Chociaż szkoła w dzisiejszym kształcie istnieje od zaledwie 17 lat, to jej dzieje, związane z działalnością współtworzących ją placówek, sięgają połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku. Wówczas to, w budynku przy ulicy Bema 2, w którym w czasie działań wojennych mieścił się najpierw szpital wojskowy, a następnie magazyn sprzętu, rozpoczynają działalność dwie szkoły - Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Obie placówki oprócz wspólnego budynku łączył także podobny cel - przygotowanie do pracy w lubuskich fabrykach wykwalifikowanych robotników i techników. W późniejszym okresie Ośrodek Szkolenia Zawodowego przekształci się w roku 1951 w Technikum Mechaniczne, w 1965 w Technikum Elektryczne, w 1975 w Zespół Szkół Elektrycznych, w 1977 w Zespół Szkół Elektronicznych. Z kolei Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa zostanie przemianowana w roku 1947 w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, a następne w 1951 w Zasadniczą Szkołę Zawodową, w 1973 w Zespół Szkół Mechanicznych, w 1977 w Zespół Szkół Samochodowych. Przekształcenia te obrazują dążność dyrekcji i miejskich władz oświatowych do profilowania coraz bardziej specjalistycznego kształcenia pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, które w minionych sześćdziesięciu pięciu latach były udziałem uczniów i nauczycieli „Samochodówki" i „Elektronika". Warto jednak wspomnieć, że obie szkoły zostały odznaczone prestiżowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1973 roku medal Zespołowi Szkół Zawodowych (później Samochodowych) wręczył osobiście ówczesny Minister Edukacji Narodowej. Obie szkoły przywiązywały dużą wagę do tradycji. Patronem Zespołu Szkół Elektronicznych była Maria Skłodowska -Curie, a Zespołowi Szkół Samochodowych patronował Janusz Korczak. Wierzymy, że połączone szkoły nawiązują zarówno do napawających nas dumą osiągnięć naukowo - sportowych, jak i do wspaniałych tradycji, o których przypomina nie tylko nazwisko naszej noblistki, ale także 65letnia działalność „Korczakowców". Zapewniamy, że dołożymy starań, by tę piękną kartę dziejów naszej szkoły nieustannie wzbogacać.
Dojazd
Odległość od dworca PKP 300 m, linie autobusowe prywatne 200 m, PKS 500 m, MZK przystanki przy wejściu do szkoły 5 m
Współpraca z pracodawcami

Firmy współpracujące ze szkołą przypisane do zawodów:

Technik informatyk: Perceptus Zielona Góra, Cinkciarz Zielona Góra

Technik programista: Perceptus Zielona Góra, Cinkciarz Zielona Góra

Technik mechatronik: SECO/WARWICK,  NORD, NOVITA, WindPolDźwig

Technik elektronik: GEDIA, EXPONDO, RELPOL

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialne: Ekoenergetyka, OZE Energia

Technik pojazdów samochodowych: Toyota, OPOLTRANS, SCANIA