Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze
Zespół szkół
Adres
Stanisława Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
Telefon
684 525 100
Fax
684525102
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Jarosław Matujzo
Typ placówki
Branżowa Szkoła II stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze
Oferta
w przygotowaniu
Historia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" zostało powołane w 2018r i związane było z modernizację kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.
Chociaż szkoła w dzisiejszym kształcie istnieje od zaledwie 6 lat, to jej dzieje, związane z działalnością współtworzących ją placówek, sięgają połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku.
Pierwszego września 2002r. decyzją Rady Miasta Zielona Góra doszło do połączenia dwóch działających od wielu lat szkół zawodowych. W ten sposób powstał Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych mający swą siedzibę przy ulicy Staszica 2.  Wówczas to, w budynku przy ulicy Bema 2, w którym w czasie działań wojennych mieścił się najpierw szpital wojskowy, a następnie magazyn sprzętu, rozpoczynają działalność dwie szkoły - Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Obie placówki oprócz wspólnego budynku łączył także podobny cel - przygotowanie do pracy w lubuskich fabrykach wykwalifikowanych robotników i techników. W późniejszym okresie Ośrodek Szkolenia Zawodowego przekształci się w roku 1951 w Technikum Mechaniczne, w 1965 w Technikum Elektryczne, w 1975 w Zespół Szkół Elektrycznych, w 1977 w Zespół Szkół Elektronicznych. Z kolei Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowo zostanie przemianowana w roku 1947 w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, a następne w 1951 w Zasadniczą Szkołę Zawodową, w 1973 w Zespół Szkół Mechanicznych, w 1977 w Zespół Szkół Samochodowych. Przekształcenia te obrazują dążność dyrekcji i miejskich władz oświatowych do profilowania coraz bardziej specjalistycznego kształcenia pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, które w minionych sześćdziesięciu pięciu latach były udziałem uczniów i nauczycieli „Samochodówki" i „Elektronika". Warto jednak wspomnieć, że obie szkoły zostały odznaczone prestiżowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1973 roku Zespołowi Szkół Zawodowych (później Samochodowych) medal wręczył osobiście ówczesny Minister Edukacji Narodowej. Obie szkoły przywiązywały dużą wagę do tradycji. Patronem Zespołu Szkół Elektronicznych była Maria Skłodowska -Curie, a Zespołowi Szkół Samochodowych patronował Janusz Korczak. Wierzymy, że połączone szkoły nawiązują zarówno do napawających nas dumą osiągnięć naukowo - sportowych, jak i do wspaniałych tradycji, o których przypomina nie tylko nazwisko naszej noblistki, ale także 65letnia działalność „Korczakowców". Zapewniamy, że dołożymy starań, by tę piękną kartę dziejów naszej szkoły nieustannie wzbogacać.

Bardzo szczycimy się faktem, że wielu naszych absolwentów to znane powszechnie osoby, świetni fachowcy i  pracodawcy na dzisiejszym, trudnym rynku pracy. Aby zapewnić naszym uczniom wysoki poziom kształcenia, sukcesywnie unowocześniamy własne zaplecze dydaktyczne. Szczególnie dbamy o nie w tych obszarach, na których nauka wymaga specjalistycznego sprzętu - informatyce, mechatronice, kierunkach elektronicznych i mechanicznych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach. 
1 stycznia 2024r w w naszym Centrum utworzono Branżowe Centrum Umiejętności nr 1 ELEKTRONIK w dziedzinie informatyki i programowania. BCU ELEKTRONIK to nowoczesne pod względem technologicznym branżowy ośrodek kształcenia i egzaminowania, który zapewniać będzie wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym. To także szansa na podniesienie branżowych  kwalifikacji dla uczniów, studentów i dorosłych.

Dojazd
Odległość od dworca PKP 300 m, linie autobusowe prywatne 200 m, PKS 500 m, MZK przystanki przy wejściu do szkoły 5 m
Współpraca z pracodawcami

Firmy współpracujące ze szkołą przypisane do zawodów:

Technik informatyk: Perceptus Zielona Góra, Cinkciarz Zielona Góra

Technik programista: Perceptus Zielona Góra, Cinkciarz Zielona Góra

Technik mechatronik: SECO/WARWICK,  NORD, NOVITA, WindPolDźwig

Technik elektronik: GEDIA, EXPONDO, RELPOL

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialne: Ekoenergetyka, OZE Energia

Technik pojazdów samochodowych: Toyota, OPOLTRANS, SCANIA 

Drzwi otwarte
Dzień Otwarty ELEKTRONIKA  5.04.2023r w godz. 9.00 - 14.00
Współpraca z uczelniami wyższymi
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego