Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół szkół
Adres
ul.Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra
Telefon
68 454-23-01
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Piotr Szmytkiewicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi
Opis
II LO wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. Nauka wybranych przedmiotów rozszerzonych i zajęć uzupełniających odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Placówka zapewnia opiekę pedagoga, psychologa,socjoterapeuty, doradcy zawodowego i pielęgniarki. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej, sklepiku, świetlicy, czytelni, biblioteki, darmowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi, basenu oraz boiska typu Orlik. Możliwe są obserwacje astronomiczne i meteorologiczne z tarasu budynku szkoły. Wchodzimy w skład Zespołu Szkół Europejskich Zielona Góra - Cottbus Nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole niemieckiej; wyjeżdżają na obozy językowo-jeździeckie wspólnie z kolegami z Niemiec. Częsty kontakt z językiem niemieckim daje wymierne wyniki na egzaminie maturalnym. Młodzież ma możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w specjalistycznych pracowniach zaprzyjaźnionych instytucji. Należymy do krajowej czołówki szkół integracyjnych. Otrzymaliśmy tytuł Lidera Integracji Województwa Lubuskiego. Szkoła nie ma barier architektonicznych. (dwie windy, podjazdy, szerokie korytarze, drzwi umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich, przystosowane toalety). Na każdym poziomie kształcenia funkcjonuje klasa integracyjna z dodatkowym nauczycielem wspomagającym. Wszyscy uczniowie realizują naukę języka obcego w zwiększonym wymiarze godzin. OFICJALNA STRONA INTERNETOWA
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Uczniowie mają do szkoły dobry dojazd. W zależności od miejsca zamieszkania mogą korzystać z linii MZK nr: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 39, 44, 55, 80 oraz linii PKS z kierunku Żar i Krosna Odrzańskiego. Dogodny dojazd z dworca PKS i PKP.
Historia
II Liceum Ogólnokształcące powstało w 1992 roku. 21 września 2000 r. przyjęło imię Unii Europejskiej. Od 1 września 2007 r. jesteśmy Zespołem Szkół Europejskich. Obecnie liczy 15 oddziałów.
Koła zainteresowań
Szeroka gama zajęć dodatkowych i uzupełniających: - edukacja europejska, - prawo europejskie, - warsztaty polonistyczne, - warsztaty prawnicze, - język łaciński, - laboratorium fizyczne, - laboratorium astronomiczne, - koło matematyczne, - warsztaty informatyczne, - szachy, - warsztaty z psychologii i socjologii, - geograficzne, - teatr, - historyczne, - wolontariat, - zajęcia przygotowujące do matury. W każdej klasie umożliwiamy wybór proponowanych zajęć dodatkowych: • Warsztaty prawnicze • Warsztaty europejskie • Warsztaty biomedyczne • Warsztaty socjologiczne • Warsztaty projektowania graficznego
Kontakty zagraniczne
Prowadzimy stałą współpracę ze szkołami za granicą: szkołą w Burgu (Niemcy), Humboldt-Gymnasium Europaschule w Cottbus (Niemcy) w ramach „ZESPOŁU SZKÓŁ EUROPEJSKICH ZIELONA GÓRA-COTTBUS”.
Osiągnięcia
Jesteśmy w gronie rozwijających się szkół. Osiągnęliśmy znaczący wynik na egzaminie maturalnym. Zdawalność z egzaminu maturalnego kształtuje się na poziomie od 95% do 100 %. W latach 2013-2016 znaleźliśmy się wśród 25 najlepszych liceów w województwie lubuskim. Absolwenci II LO podejmują dalszą edukację, w tym na studiach wyższych. Kształcą się zarówno na kierunkach humanistycznych, przyrodniczych, jak i technicznych. Najczęściej wybierają Uniwersytet Szczeciński, Wrocławski, Poznański, Zielonogórski. Podejmują także studia za granicą. Jesteśmy szkołą wspierającą ucznia. Realizowane projekty: - „Polsko-niemieckie partnerstwo na rzecz upowszechniania wiedzy o ofiarach eugeniki (1933-1945)”, - „Fizyka jest ciekawa”, - realizacja alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego, - "ABC teatru" - zajęcia warsztatowe Szczególne osiągnięcia i sukcesy: - Laureat III Edycji Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji, - Laureat Olimpiady Przedsiębiorczości, - I miejsce w debatach regionalnych Konkursu Ad Rem „ Przygotowujemy się do prywatyzacji” i II miejsce w etapie ogólnopolskim, - Laureat Konkursu Samorządowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, - udział w eliminacjach okręgowych: Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Olimpiady Historycznej - Laureat Olimpiady Ekonomicznej, - udział w etapie warszawskim Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej. - tytuł laureata Lubuskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, - bardzo dobry wynik i wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR