Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik logistyk

Opis

Opis kierunku:

Technik logistyk m. in. planuje przepływ surowców i produktów, dobiera środki transportu, prowadzi dokumenty finansowe i raporty magazynowe, prowadzi rozliczenia, organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej.

Przykładowe miejsca pracy:

firmy logistyczne i działy logistyki przedsiębiorstw
jednostki samorządu terytorialnego
samodzielne prowadzenie małej firmy

Zdobywane kwalifikacje:

obsługa magazynów
organizacja transportu

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach branży TSL (transport, spedycja, logistyka)