Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Akademicki
Nazwa oddziału

 Akademicki

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka lub historia sztuki lub język angielski lub język niemiecki
Opis

W 2024 r. planujemy utworzyć 2 oddziały akademickie.

W ciągu pierwszych  dwóch lat  nauki uczeń realizuje zajęcia z wszystkich przedmiotów obejmujących podstawę programową. W drugiej klasie wybiera specjalizację przedmiotową i w trzeciej klasie rozpoczyna realizację przedmiotów, którymi jest zainteresowany, w zakresie rozszerzonym.

Specjalizacje tworzone są zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Dla uczniów oddziałów akademickich proponujemy następujące specjalizacje:

- politechniczna,

- ekonomiczna,

- farmaceutyczna,

- przyrodnicza,

- prawno-społeczna,

- psychologiczno-pedagogiczna,

- artystyczna.

Języki w oddziałach akademickich:

Uczniowie w  „Lotniku” uczą się dwóch języków obcych . Program nauczania pierwszego języka realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez cały cykl kształcenia, w zakresie rozszerzonym. Uczniowie mogą wybrać jako język wiodący:  angielski lub niemiecki. Zajęcia z drugiego języka są realizowane
w wymiarze 5 godzin tygodniowo w pierwszych dwóch latach nauki. Jako drugi język, uczniowie mają do wyboru:

  • język angielski,
  • język niemiecki,
  • język francuski,
  • język włoski,
  • język hiszpański.