Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra
Telefon
68 327 13 26, 605676200
Fax
68 324 79 13
E-mail
Strona www
Dyrektor
Agnieszka Makarska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

IV Liceum Ogólnokształcące im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego to popularny „Lotnik”, z racji podtrzymywania świetnych tradycji Liceum Lotniczego. Mottem szkoły jest „Tylko u nas szczęśliwe lądowanie”, co w praktyce oznacza absolwentów dobrze wykształconych, osiągających sukcesy życiowe.

Uczniowie uczą się dwóch języków obcych w zakresie zwiększonej liczby godzin.

Mają do wyboru;

język angielski,

język francuski,

język niemiecki,

język rosyjski,

język włoski,

język hiszpański.

Grupy językowe liczą do 15 uczniów, a uczniowie kwalifikowani są do grup na podstawie testu językowego. Daje to możliwość realizacji zajęć w grupach uwzględniających stopień zaawansowania językowego.

Proces edukacyjny organizowany jest w oparciu o eksperyment pedagogiczny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rok szkolny dzieli się na trzy okresy, co umożliwia podniesienie efektywności pracy uczniów. Ocenianie jest punktowe, formy wiedzy i terminy konsultowane są z uczniami na początku każdego okresu. Daje to możliwość uczniom rozplanowania pracy w całym roku szkolnym. Uczniowie mają również wpływ na kształt swojego planu zajęć, ponieważ mają prawo wyboru zajęć i nauczycieli prowadzących lekcje.

Uczeń podczas rekrutacji do klasy I nie wybiera profilu. Podstawy programowe realizuje w ciągu dwóch pierwszych lat nauki, a specjalizację wybiera w III okresie klasy II. Daje to możliwość wyboru specjalizacji, zgodnej z zainteresowaniem i wyborem kierunku studiów.


Specjalizacje będą tworzone zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. Dotychczas tworzyliśmy w szkole następujące specjalizacje:

  • politechniczna,
  • ekonomiczno-menadżerska,
  • medyczno- farmaceutyczna,
  • prawno-społeczna,
  • psychologiczno-pedagogiczna,
  • artystyczna.


Nowość!! Od roku szkolnego 2019/2020 w szkole funkcjonują dwa oddziały o specjalizacji medycznej.


Warunki nauki są bardzo dobre, zajęcia są jednozmianowe. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie. W szkole znajduje się biblioteka, czytelnia, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, świetlica, stołówka zapewniająca całodzienne wyżywienie, nowoczesne boisko sportowe oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym i metodycznym. W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe w formie kół przedmiotowych doskonalących zainteresowania oraz sportowych. Organizowane są zajęcia o charakterze integracyjnym, dyskoteki, koncerty muzyczne, koncerty talentów, noce filmowe, imprezy sportowe, warsztaty naukowe, wyjazdy rekreacyjne, wycieczki turystyczne. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, angażując się w przeprowadzanie akcji o charakterze charytatywnym „ Szlachetna paczka”, „Psu na budę”, „Pola nadziei”, "Dzień dla Życia". W szkole funkcjonuje Klub Wolontariatu i Szkolny Klub Caritas.

Opis internatu.

W internacie znajduje się 145 miejsc w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Do dyspozycji uczniów przeznaczono sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, salę fitness, czytelnię, bibliotekę i świetlicę. Uczniowie mogą korzystać z bezprzewodowego Internetu. Stołówka szkolna zapewnia całodzienne wyżywienie. Otoczenie szkoły to duży teren rekreacyjny z nowoczesnym boiskiem sportowym oraz las. Okolica jest spokojna, szkoła znajduje się w sąsiedztwie domków jednorodzinnych i ogrodów działkowych. W pobliżu znajduje się Uniwersytet Zielonogórski. W niespełna 10 minut można dojechać do dworca kolejowego i autobusowego oraz do centrum handlowego komunikacją miejską.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Dojazd środkami komunikacji miejskiej nr: 8, 7, 4, 11, 14, 25, 26, 19.
Historia
IV Liceum Ogólnokształcące, czyli popularny "Lotnik", powstało na bazie istniejącego od 1979 roku Liceum Lotniczego. Kontynuując tradycje IV Liceum Ogólnokształcące przejęło sztandar szkoły i imię patrona - kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego - polskiego pilota walczącego w okresie II wojny światowej w Anglii. W latach 2002-2019 szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Akademickich, w skład którego wchodziły: IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 10.Od 1 września 2019 roku szkoła wróciła do dawnej nazwy IV Liceum Ogólnokształcące im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego. Szkoła proponuje uczniom szeroką ofertę edukacyjną, w związku z realizowanym od 1996 roku eksperymentem pedagogicznym. Kandydaci do szkoły mają zagwarantowaną naukę wybranych przez siebie języków obcych i kierunek kształcenia dostosowany do indywidualnych potrzeb. Efekty takiego kształcenia to najlepsza dostawalność na studia wyższe w województwie, potwierdzona uzyskaniem certyfikatu "NEWSWEEK".
Koła zainteresowań
W zależności od potrzeb uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia ze wszystkich przedmiotów dostosowane do egzaminu maturalnego i przyszłych studiów.
Kontakty zagraniczne
Zapraszamy wolontariuszy z całego świata w ramach współpracy ze stowarzyszeniem AIESEC.
Osiągnięcia

Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminacyjne. Jesteśmy dumni z bardzo dobrych wyników egzaminu maturalnego!

Uczniowie osiągają także wysokie wyniki na szczeblu Polski i okręgu w olimpiadach: biologicznej, geograficznej, wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Historycznej, Ekologicznej, Języka Niemieckiego i Francuskiego, Matematycznej, Fizycznej i Przedsiębiorczości.

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2015/2016: Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Laureat Ogólnopolskiej Olimpiada Wiedzy o Mediach Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie Finalista Olimpiady Geograficznej Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego i Wiedzy o Włoszech „IL BEL PAESE" Finalista Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2016/2017: Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie. Finalista XXIX Olimpiady Fizycznej

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2017/2018: Finalista 67 Olimpiady Fizycznej Finalistka Olimpiady Matematycznej O Diamentowy Indeks AGH”, Finalista Olimpiady Matematycznej O Diamentowy Indeks AGH Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 8 miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej 16 miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej 18 miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej Szkoła posiada certyfikaty „Szkoła z klasą” i „Szkoła przyjazna uczniowi”.

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2018/2019: Finalista Młodzieżowego Seminarium astronomicznego, Finalista III Olimpiady Statystycznej, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności,Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP.

Trzech laureatów Konkursu Wiedzy o Francji (Uniwersytet Zielonogórski).

Współpraca z pracodawcami
brak informacji
Zajęcia pozalekcyjne
 
Drzwi otwarte

Drzwi Otwarte odbędą się online w ostatnich dniach kwietnia i na początku maja 2020r. Zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.lo4.zgora.pl (zakładka "O nas") oraz na profil SU Lotnik (Samorządu Uczniowskiego) na stronie FB i Instagramie.