Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra
Telefon
68 327 13 26
Fax
68 324 79 13
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Agnieszka Makarska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • Zdjęcie
 • IV Liceum Ogólnokształcące
Opis

IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego to popularny "Lotnik" , z racji podtrzymywania świetnych tradycji Liceum Lotniczego. Mottem szkoły jest hasło "Tylko u nas szczęśliwe lądowanie", co w praktyce oznacza absolwentów dobrze wykształconych i osiągających sukcesy życiowe.

Proces edukacyjny organizowany jest w oparciu o eksperyment pedagogiczny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rok szkolny dzieli się na trzy okresy, co umożliwia podniesienie efektywności pracy uczniów. Ocenianie jest punktowe, formy sprawdzania wiedzy i ich terminy konsultowane są z uczniami na początku każdego okresu. Daje to możliwość młodym ludziom rozplanowania pracy w całym roku szkolnym. Uczniowie mają również wpływ na kształt swojego planu zajęć. 

Kandydaci podczas naboru wybierają między oddziałami akademickimi i medycznymi. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć siedem oddziałów akademickich i jeden medyczny.

Oddziały AKADEMICKIE:

Uczeń w okresie rekrutacji do klasy I nie wybiera profilu, a zapisuje się do klasy akademickiej. W ciągu pierwszych dwóch lat nauki realizuje zajęcia z wszystkich przedmiotów obejmujących podstawę programową w zakresie podstawowym. W drugiej klasie wybiera specjalizację przedmiotową a w trzeciej klasie rozpoczyna realizację przedmiotów, którymi jest zainteresowany, w zakresie rozszerzonym.

Specjalizacje tworzone są zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Dla uczniów oddziałów akademickich proponujemy następujące specjalizacje:

- politechniczna,

- ekonomiczna,

- farmaceutyczna,

- przyrodnicza,

- prawno-społeczna,

- psychologiczno-pedagogiczna,

- artystyczna.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do oddziałów AKADEMICKICH:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • język obcy.
 • geografia,

Oddział MEDYCZNY:

Podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie realizują treści podstawy programowej z większości przedmiotów w zakresie podstawowym z tą różnicą, że dodatkowo, w ciągu roku szkolnego uczestniczą w obowiązkowych laboratoriach z biologii, chemii i fizyki na Uniwersytecie Zielonogórskim z wykładowcami akademickimi. Ponadto, uczniowie oddziałów medycznych uczestniczą w różnych warsztatach i wykładach organizowanych przez szkołę i jej partnerów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i systemu opieki zdrowotnej. Przedmioty rozszerzone realizowane są od trzeciej klasy.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do oddziału MEDYCZNEGO:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia.

Języki obce w IV LO

Uczniowie w„Lotniku” uczą się dwóch języków obcych. Program nauczania pierwszego języka realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez cały cykl kształcenia. Uczniowie mogą wybrać jako język wiodący: angielski lub niemiecki (w oddziale medycznym tylko język angielski). Zajęcia z drugiego języka są realizowane w wymiarze 5 godzin tygodniowo w pierwszych dwóch latach nauki. Jako drugi język, uczniowie mają do wyboru:

 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język francuski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • język hiszpański.

Grupy językowe liczą średnio 15 uczniów, a uczniowie kwalifikowani są do grup na podstawie testu językowego lub zgodnie z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty. Daje to możliwość realizacji zajęć w grupach uwzględniających stopień zaawansowania językowego.


Warunki lokalowe i działalność szkoły

Warunki nauki są bardzo dobre, zajęcia są jednozmianowe. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe. W szkole znajduje się biblioteka, czytelnia, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, aula, stołówka zapewniająca całodzienne wyżywienie, nowoczesne boisko sportowe, siłownia oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym oraz metodycznym. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe w formie kół przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Szkoła proponuje zajęcia o charakterze integracyjnym, dyskoteki, koncerty, imprezy sportowe, warsztaty naukowe, wycieczki turystyczne. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, angażując się w przeprowadzanie akcji o charakterze charytatywnym (Szlachetna Paczka, Psu na budę, Pola Nadziei, Dzień dla Życia). W szkole funkcjonuje również klub wolontariatu i Szkolny Klub Caritas.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminu maturalnego.

Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z klasą” , „Szkoła przyjazna uczniowi” oraz " Szkoła Pozytywnego Myślenia".


Oferta
Dojazd
Dojazd środkami komunikacji miejskiej nr: 8,14,19, 20, 25, 26, 38
Historia
IV Liceum Ogólnokształcące, czyli popularny "Lotnik", powstało na bazie istniejącego od 1979 roku Liceum Lotniczego. Kontynuując tradycje IV Liceum Ogólnokształcące przejęło sztandar szkoły i imię patrona - płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego - polskiego pilota walczącego w okresie II wojny światowej w Anglii. W latach 2002-2019 szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Akademickich, w skład którego wchodziły: IV Liceum Ogólnokształcące
i Gimnazjum nr 10. Od 1 września 2019 roku szkoła wróciła do dawnej nazwy IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego. "Lotnik" proponuje uczniom szeroką ofertę edukacyjną, w związku z realizowanym od 1996 roku eksperymentem pedagogicznym. Efekty takiego kształcenia to gwarancja wysokiego stopnia dostawalności na studia wyższe.
Koła zainteresowań
W zależności od potrzeb uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia ze wszystkich przedmiotów, dostosowane do egzaminu maturalnego i przyszłych studiów.
Kontakty zagraniczne

W ramach programu POWER FRSE szkoła od 2020 r. realizuje projekt Mobilności edukacyjnej "Lotnik szybuje ku Europie". W 2022r. IV LO otrzymało akredytację ERASMUS+ m.in. na realizację mobilności uczniów i nauczycieli w latach 2022-2026.

Od jesieni 2020 roku szkoła współpracuje w ramach projektu z partnerskim Drachster Lyceum z Holandii.  

Osiągnięcia

Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminacyjne. Jesteśmy dumni z bardzo dobrych wyników egzaminu maturalnego!

Uczniowie osiągają także wysokie wyniki na szczeblu Polski i okręgu w olimpiadach: biologicznej, geograficznej, wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Historycznej, Ekologicznej, Języka Niemieckiego i Francuskiego, Matematycznej, Fizycznej i Przedsiębiorczości.

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2016/2017: Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie. Finalista XXIX Olimpiady Fizycznej

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2017/2018: Finalista 67 Olimpiady Fizycznej Finalistka Olimpiady Matematycznej O Diamentowy Indeks AGH”, Finalista Olimpiady Matematycznej O Diamentowy Indeks AGH Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 8 miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej 16 miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej 18 miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej.

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2018/2019: Finalista Młodzieżowego Seminarium astronomicznego, Finalista III Olimpiady Statystycznej, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie, Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP.

Trzech laureatów Konkursu Wiedzy o Francji (Uniwersytet Zielonogórski).

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2019/2020: Finalista XLVI Olimpiady Geograficznej. Finalista 61 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. IV Olimpiada Statystyczna - 5 miejsce w etapie okręgowym. Finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Finalista Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. 

Współpraca z pracodawcami
brak informacji
Zajęcia pozalekcyjne
 
Drzwi otwarte

Drzwi Otwarte odbędą się 

21 kwietnia 2022r. w godz. 11:00 - 16:00. 

Zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.lo4.zgora.pl (zakładka "O nas") oraz na profil SU Lotnik (Samorządu Uczniowskiego) na stronie FB i Instagramie.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie wsparcia dla klas medycznych. Uczniowie tych oddziałów realizują na UZ laboratoria z biologii, chemii i fizyki pod czujnym okiem uniwersyteckich specjalistów.

Uczniowie IV LO uczestniczą również w wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (Poznań, Wrocław).