Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra
Telefon
68 470 70 10
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Kamilla Jur
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego od 1 września 2017 roku mieści się w budynku przy ul. Zachodniej 63. Szkoła realizuje następujące cele: - efektywnie kształci młodzież o skrystalizowanych zainteresowaniach; - zapewnia uczniom możliwość uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, która pozwala im na dobry start do dalszej kariery edukacyjnej; - realizuje idee demokracji, partnerstwa i szeroko pojętego człowieczeństwa; V Liceum Ogólnokształcące otwiera swoje podwoje przed wszystkimi, którzy: - chcą wiedzieć więcej niż wiedzą; - szukają niestandardowych form realizacji własnych zainteresowań; - są otwarci na świat, preferują idee demokracji oraz partnerstwa. 

Od września 2019r. w szkole realizowany jest, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, eksperyment pedagogiczny, na podstawie którego uczeń dokonuje wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym po klasie II. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym 3 spośród przedmiotów proponowanych dla klasy, z możliwością zmiany ze względu na preferencje (spośród dostępnych w ofercie szkoły):

- dla klasy humanistycznej: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub biologia lub historia sztuki lub język obcy;

- dla klasy politechnicznej: matematyka, fizyka, informatyka lub historia sztuki lub chemia lub język obcy;

- dla klasy biomedycznej: biologia, chemia, fizyka lub matematyka lub język obcy lub geografia;

- dla klasy bioinżynierskiej: biologia, chemia fizyka lub informatyka lub matematyka lub język obcy lub geografia;

- dla klasy ekonomicznej: matematyka, geografia lub język obcy lub historia sztuki;


- dla klasy medialno - społecznej: język polski, wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia lub język obcy;

- dla klasy językowej: język polski, język obcy, historia lub historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie.

Oferta specjalna: - możliwość kształcenia w ramach indywidualnych programów lub toków nauki; - realizacja wybranych przedmiotów metodą projektów; - medioteka ze stanowiskami komputerowymi; - zajęcia w klubie filmowym "Józefina"; - możliwość prezentacji własnych dokonań twórczych w galerii szkolnej. Partnerskie Gimnazjum w Hajduboszormeny - Węgry

 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Uczniowie mają łatwy dostęp do środków komunikacji; w pobliżu szkoły są przystanki MZK linii: 0, 8, 9,10, 14, 39, 44.
Historia
V Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swoją działalność 1 września 1993r. Jego siedzibą był budynek Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Chopina 15a, a od roku 1994 również sąsiadujący budynek przy ulicy Chopina 19. Pierwszym dyrektorem nowej szkoły był mgr Krzysztof Wąż i pełnił tę funkcję do 2002 roku, kiedy to nastąpiło rozdzielenie VLO od ODN-u , a władzę, w wyniku konkursu, przejęła dotychczasowa wicedyrektor pani mgr Elżbieta Filipowska. Od początku istnienia "Piątki" uczniowie mieli możliwość uczyć się w oddziałach sprofilowanych. Na początku były to dwie klasy na poziomie: humanistyczna i matematyczno – informatyczna, w roku szkolnym 1998/99 rozszerzono ofertę o klasę o profilu podstawowym, która w 2002 roku została zastąpiona klasą o profilu kulturowo – europejskim, a w 2005 roku uzupełniono o nowy kierunek – prozdrowotny. Dzisiaj uczniowie mogą wybrać naukę w jednej spośród czterech klas: biomedycznej, ekonomiczno – językowej, humanistycznej z edukacją filmową oraz matematyczno – politechnicznej. Warto również zaznaczyć, że "Piątka" była pierwszą szkołą w Zielonej Górze, w której od samego początku (1993r.) nauka języków obcych odbywała się w systemie międzyoddziałowym, w zależności od poziomu zaawansowania uczniów. Pierwsza studniówka i pierwsza matura miały miejsce w 1997 roku. W listopadzie roku 2000, decyzją całej społeczności szkolnej, w drodze przeprowadzonego głosowania, patronem szkoły został wybrany Krzysztof Kieślowski. Marzec 2008 roku – to kolejna, ważna dla szkoły data – wtedy to Prezydent Miasta Zielona Góra przekazał, na ręce ówczesnej pani dyrektor – mgr inż. Grażyny Uhman , sztandar szkoły. 1 września 2009 r., dyrektorem szkoły została p. Kamilla Witucka, która funkcję tę pełni do dziś. W ciągu tych wszystkich lat trwania uczniowie Liceum odnosili liczne sukcesy startując w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Dzisiaj klimat VLO tworzą, mocno zakorzenione już w Tradycji Szkoły, uroczystości, spośród których warto wymienić: Dzień Patrona i Galę Ogólnomiejskiego Przeglądu Filmów Amatorskich Dzień Otwarty i Gala Wręczenia dorocznych nagród Belferów i Uczniaków obozy integracyjne klas pierwszych noce filmowe
Koła zainteresowań
Tworzone są rokrocznie w oparciu o diagnozę zapotrzebowania uczniów. Do wyboru są np.: biologiczne, chemiczne, fizyczne, języka angielskiego i niemieckiego, SKS (siatkówka, piłka nożna), filmowe.
Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi wymianę z uczniami z Gimnazjum w Gommern (Niemcy) oraz Hajduboszormeny (Węgry). W trakcie przygotowania jest wymiana z młodzieżą we Francj (z rejonu Pays de la Loire). W naszej szkole języka polskiego uczyli się uczniowie z Niemiec, a młodzież z "Piątki"ma możliwość wyjazdu do szkoły we Frankfurcie, aby doskonalić znajomość języka niemieckiego. Od pięciu lat nasi uczniowie mają również okazję uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cottbus, zarówno jako widzowie, jak i jurorzy.
Osiągnięcia
Szkoła może się pochwalić 100% zdawalnością Matury, a wyniki, jakie osiągają abiturienci, pozwalają im na kontynuację kształcenia na wybranej przez siebie uczelni, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Absolwenci "Piątki" są studentami uniwersytetów i politechnik (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Łódzkiej Szkoły Filmowej, Uniwersytetów Viadrina we Frankfurcie oraz Humboldta w Berlinie i in. Każdego roku nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i centralnym. W konkursie "Matematyka bez Granic" w latach 2009/2010 oraz 2010/2011 klasy pierwsze matematyczne zajmowały drugie miejsce w regionie, a w roku szkolnym 2013/2014 pierwsze w regionie i w kraju. Od wielu lat nasza szkoła zajmuje wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół. Średnich. Od początku istnienia szkoły działa Koło PCK, które wychowało wielu młodzieżowych instruktorów PCK (od 3 lat SIM-PCK). Sim-owcy: pracują w świetlicy środowiskowej; prowadzą zajęcia z zakresu pierwszej pomocy w przedszkolach i szkołach podstawowych; przygotowują i przeprowadzają Olimpiady Ratownicze Pierwszej Pomocy; uczestniczą w kwestach. W lutym 2011, a także w październiku 2012 roku, za aktywną pracę uczniów w ramach Dnia Przedsiębiorczości, V LO otrzymało, z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego, wyróżnienie dla najaktywniejszej szkoły w województwie lubuskim. Wśród uczniów naszej szkoły są zwycięzcy Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w badmintonie, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, a masowy udział i sukcesy wielu innych uczniów spowodowały, że od kilku już lat nasza szkoła zajmuje wysokie miejsca w mieście, w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres wiekowy
młodzież w wieku 15 - 19 lat
Drzwi otwarte
Dla kandydatów na rok szkolny 2022/23 dzień Otwartych Drzwi został zorganizowany 22 marca on-line oraz 2 kwietnia stacjonarnie. Wszystkie materiały zarejestrowane w trakcie wydarzenia są dostępne do odtworzenia na profilu facebookowym szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Oferta zajęć pozalekcyjnych tworzona jest w oparciu o zainteresowania uczniów. W zależności od propozycji uczniów mogą powstać koła: wolontariackie, SiM, przedmiotowe: biologia, chemia, matematyka, języki obce, a także sportowe.
Współpraca z uczelniami wyższymi
W ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim uczniowie klasy bioinżynierskiej realizują zajęcia laboratoryjne w Instytucie Biotechnologii. Uczniowie klasy medialno - społecznej, a także humanistycznej uczestniczą w zajęciach warsztatowych w Instytucie Politologii. Uczniowie klasy ekonomicznej mają możliwość uczestniczyć w wykładach na zaproszenie Instytutu Ekonomii i Zarządzania, a klasa politechniczna zapraszana jest na zajęcia do Instytutu Mechaniki.