Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TMM - technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 1 TMM - technik mechanik lotniczy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • fizyka
Zawody

 Technik mechanik lotniczy

Opis

EGZAMIN ZAWODOWY:

TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych


Technik mechanik lotniczy - absolwent przygotowany będzie przede wszystkim do rozwiązywania problemów technicznych, remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych statków powietrznych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyka w firmach remontowych sprzętu lotniczego przygotują go do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniając wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.