Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - politechniczny
Nazwa oddziału

 politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • matematyka
Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na kierunkach politechnicznych, informatyce, ekonomii, budownictwie, architekturze i pokrewnych. Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie trzeciej. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród wszystkich proponowanych w szkole, w zależności od własnych zainteresowań i preferencji. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zależnych od stopnia zaawansowania ucznia. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego może powstać, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Dodatkowo uczeń może rozwijać swoje pasje na zajęciach z grafiki komputerowej lub rysunku odręcznego (1 do wyboru).