Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku
Zespół szkół
Adres
ul.Zielonogórska 43b, 66-016 Czerwieńsk
Telefon
068 327-87-07
Fax
068 327-87-07
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Marek Olczyk
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Liceum ogólnokształcące im.gen.Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku jest szkołą o zarówno dla uczniów szkół ponadpodstawowych jak i ponadgimnazjalnych realizującą podstawę programową w zakresie przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Do szkolnego planu nauczania włączone zostały również przedmioty specjalistyczne: edukacja wojskowa, policyjna i pożarnicza. Od tego roku szkolnego szkoła wzbogaciła swoją ofertę o klasy o profilu sportowym.  Jesteśmy szkołą z długoletnimi tradycjami w kształceniu młodzieży w zakresie przygotowania do pracy w służbach mundurowych. Naszą specjalnością jest wojsko, straż pożarna i policja. Edukacje w tych trzech kierunkach realizujemy przy współpracy z naszymi stałymi partnerami; - 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku, - Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, - Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze. OD 01.09.2018 r. NOWA SIEDZIBA SZKOŁY - CZERWIEŃSK, ul. ZIELONOGÓRSKA 43B Na rok szkolny 2019/2020 prowadzimy nabór do następujących oddziałów o innowacyjnym charakterze: * do klasy wojskowo- pożarniczej, której program nauczania wzbogacony jest o przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego - edukacja wojskowa, i przedmioty z zakresu kształcenia pożarniczego - edukacja pożarnicza. * do klasy policyjno- sportowej, której program nauczania wzbogacony jest o przedmioty z zakresu kształcenia policyjnego - edukacja policyjno-prawna. Absolwenci liceum otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo maturalne, a także certyfikat potwierdzający odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie profilu klasy. Uczniowie mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych cywilnych lub mundurowych oraz szkołach policealnych.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Dogodny dojazd autobusami PKS oraz PKP
Historia
Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła decyzję o powołaniu z dniem 01 września 2000r. Liceum Ogólnokształcącego z klasą o profilu przysposobienie wojskowe, wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu młodzieży obronnością kraju i fascynacją nowymi strukturami wojskowymi. Usytuowanie w Czerwieńsku Jednostki Wojskowej 1517, funkcjonującej w strukturach Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), stwarzało znakomite warunki przygotowania zawodowego przyszłych absolwentów i jednocześnie kandydatów do wyższych szkół dla służb mundurowych. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie młodzieży pracą w służbach mundurowych od 2012 roku utworzyliśmy dwie dodatkowe klasy mundurowe,; - policyjną oraz pożarniczą. Od 01.01.2018r. organem prowadzącym szkołę jest Gmina Czerwieńsk.
Koła zainteresowań
Koła Sportowe; - piłka ręczna i koszykowa, Szkolne Koło Wojskowe, Koło Odpowiedzialnego Obywatela, Koło Szkolnych Profilaktyków, PCK, Gazetka- rady nie bez parady
Osiągnięcia
Pierwsze i drugie miejsce w województwie w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Sprachdoktor". Czołowe miejsca w zawodach sportowych w lekkiej atletyce, unihokeju, piłce ręcznej, piłce koszykowej, piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoły Demokracji, Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń,