Zielona Góra
Szkoła Ponadpodstawowa
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

Adres
ul.Zielonogórska 43b, 66-016 Czerwieńsk
Telefon
68 3278 707
E-mail
zsczerwiensk@czerwiensk.pl
Strona www
www.zsczerwiensk.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Szkoła położona jest w Czerwieńsku ok. 10 km od Zielonej Góry. Budynek szkolny to nowoczesny obiekt, bardzo dobrze wyposażony, Posiada bardzo dużą pracownię informatyczną. Nauka języków obcych, informatyki odbywa się w grupach, a zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w nowoczesnej Hali Sportowej "Lubuszanka" oraz w obiektach sportowych Jednostki Wojskowej 1517. Atutami naszej szkoły są: kameralność, życzliwa i przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo, wykwalifikowana i systematycznie dokształcająca się kadra pedagogiczna, umożliwienie rozwoju zainteresowań uczniów w działalności pozalekcyjnej (koła sportowe, koło wojskowe, koło świadomych obywateli, koło szkolnych profilaktyków, redakcyjne gazetki szkolnej).