Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Opis kierunku:

Technik ekonomista m. in. planuje i organizuje działalność gospodarczą, sporządza deklaracje podatkowe, zestawienia i analizy ekonomiczne oraz statystyczne, prowadzi dokumentację handlową i księgową.

 Przykładowe miejsca pracy:

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe
instytucje finansowe, organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego
samodzielne prowadzenie małej firmy

 Zdobywane kwalifikacje:

prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w urzędach, instytucjach i firmach