Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Salomon - 1a
Nazwa oddziału

 1a

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • język angielski
  • drugi język obcy nowożytny
  • matematyka
Dodatkowe wymagania

 Każdy kandydat musi odbyć rozmowę z komisją rekrutacyjną, która jest integralną częścią procesu rekrutacji i ma decydujący wpływ na przyjęcie kandydata do szkoły.

Opis

Klasa ogólna. Uczniowie samodzielnie wybierają rozszerzenia z oferty szkoły.