Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TM - technik mechanik
Nazwa oddziału

 1 TM - technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • fizyka
Zawody

 Technik mechanik

Opis

EGZAMINY ZAWODOWE:

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik - potrafi projektować komputerowo (CAD), obsługiwać obrabiarki skrawające, programować obrabiarki CNC, prowadzić kontrolę jakości, obsługiwać układy pneumatyczne i hydrauliczne, montować i naprawiać maszyny i urządzenia, korzystać z technologii druku 3D. Absolwent może pracować jako operator i programista obrabiarek sterowanych numerycznie, w Dziale Konstrukcyjnym i Technologicznym lub w Dziale Utrzymania Ruchu.