Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Opis kierunku:

Technik hotelarstwa m. in. ustala ofertę obiektu hotelowego, organizuje i obsługuje przyjęcia, konferencje, kongresy, targi, zjazdy, bankiety, kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe i gastronomiczne.

Przykładowe miejsca pracy:

hotele, motele, pensjonaty
ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska
zajazdy, schroniska

Zdobywane kwalifikacje:

obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
realizacja usług w recepcji

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w obiektach hotelowych