Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik realizacji nagłośnień
Nazwa oddziału

 Technik realizacji nagłośnień

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • język angielski
Zawody

 Technik realizacji nagłośnień

Opis

Technik  realizacji nagłośnień 
jedyna szkoła w województwie lubuskim o tym kierunku kształcenia

  • AUD.06. Obsługa sceny
  • AUD.07. Realizacja nagłośnień

Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk. Obsługa odbywa się zarówno we współpracy z realizatorem nagłośnienia FOH, realizatorem nagłośnienia monitorowego, jak i w przypadku prostszych zadań, samodzielnie.

Technik realizacji nagłośnień zajmuje się również edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również wiedzę z zakresu percepcji dźwięku, elektroakustyki, solfeżu barwy dźwięku oraz instrumentoznawstwa.