Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
Telefon
68-4523131
Fax
68-4523132
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Ewa Habich
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze od wielu lat jest najlepszą szkołą olimpijską w mieście i znajduje się w grupie najlepszych szkół w kraju. Od 1990 roku należy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego jedynie 30 szkół w Polsce. Do TST mogą należeć szkoły, które osiągają wysokie wyniki nauczania, mają sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wdrażają innowacje pedagogiczne. Absolwenci I LO wybierają renomowane uczelnie w kraju i za granicą. Stwarzamy warunki umożliwiające każdemu uczniowi kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej niezależnie od klasy - nauka przedmiotów rozszerzonych odbywa się w zespołach międzyklasowych, nauka języków obcych w systemie lektoratowym w zależności od stopnia zaawansowania. Szkoła położona jest w najpiękniejszym parku Zielonej Góry na Wzgórzach Piastowskich. Budynek I LO jest po całościowej termomodernizacji. Zakupujemy nowoczesny sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie atrakcyjnych zajęć z młodzieżą (np. tablice interaktywne). Liceum posiada też nowe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. strona szkoły Facebook

W szkole funkcjonuje Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które jest miejscem wspierania i rozwoju osobistego uczniów, aktywnie działa Samorząd szkolny i wolontariat. Od wielu lat organizujemy obozy integracyjne nad morzem i obozy olimpijskie.

Zgodnie z eksperymentem pedagogicznym " Odpowiadam za swoją przyszłość" - rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, zarejestrowanym w MEN:
  • w klasie I i II - kształcenie ogólne
  • od klasy I -  rozszerzenie I - go języka obcego (w grupach lektoratowych)
  • po klasie II - wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami uczniów (w grupach międzyklasowych)
  • uczniowie mają możliwość wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego ( nieobowiązkowy) 
Oferta
Dojazd
Do szkoły można dojechać z każdej części miasta, a także z dworca PKP i PKS autobusami linii 8, 0 , 9, 27, 44, 14, 10, 39, 2.
Historia
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego powstało z połączenia dwóch szkół licealnych znajdujących się na ulicy Szopena i ulicy Piastowskiej. W obecnym budynku mieści się od roku 1968.
Koła zainteresowań
Szkoła uruchamia koła zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów. Prowadzimy liczne zajęcia sportowe.
Kontakty zagraniczne
Współpraca z Niemcami , Francją.
Osiągnięcia
Aby przeczytać o osiągnięciach szkoły zapraszamy na naszą stronę www.jedynka.zgora.pl. Od początku istnienia Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowywanego przez redakcje „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” I LO zajmuje czołowe miejsca i jest sklasyfikowane wśród najlepszych szkół w Polsce. Od lat jesteśmy najlepszym publicznym liceum w Zielonej Górze, mamy największą liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w województwie lubuskim. Posiadamy tytuł Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości , certyfikat " Bezpiecznej Szkoły". Od wielu lat osiągamy II lub I  miejsce w rozgrywkach sportowych, od wielu lat otrzymujemy nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych w Zielonej Górze.
Zajęcia pozalekcyjne

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: rozwijających, wspomagających , sportowych - szkoła otwarta na potrzeby uczniów.

Aby zapoznać się z aktualną ofertą zajęć pozalekcyjnych  zapraszamy na naszą stronę: www.jedynka.zgora.pl

Współpraca z uczelniami wyższymi
Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Drzwi otwarte
1 kwietnia 2023r