Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra
Telefon
068 451 38 88 lub 80
Fax
068 451 38 90
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr Bożena Bogucka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
Opis
Kształcenie we wszystkich zawodach dla których istnieje możliwość realizacji praktyki. Praktyka odbywa się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczna, nowoczesne pracownie. Lokalizacja zapewnia optymalne warunki bezpieczeństwa jest bezpośrednie połączenia z PKS i PKP . Szkoła współpracuje ze szkołami Seelow Eberswalde, Cottbus i Guben. Szkoła realizuje programy nauczania w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych wyposażonych w sprzęt komputerowy pracujący w sieci internetowej. Zajęcia lekcyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna wykorzystującą nowoczesny sprzęt audiowizualny. Absolwent oddziału przygotowany jest do pracy w zakładzie otwartym, cateringu, samozatrudnienia oraz dalszego kształcenia, a także potrafi zarządzać firmą . W roku szkolnym 2010/2011 ZSiPKZ: - jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 29990:2010 w zakresie kształcenia zawodowego; - jako jedyny w województwie lubuskim został laureatem konkursu Szkoła Obywateli im.Anny Radziwiłł, który promował kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży oraz tworzył tradycje szkoły w oparciu o wartości patriotyczne. Szkoła w ostatnich latach zrealizowała następujące projekty finansowane prze Unię Europejską: • PHARE CBC PL 2002/000-606 Promocja umiejętności młodzieży polskiej i niemieckiej • PHARE CBC PL 2002/000-606 Pokaz umiejętności zawodowych młodzieży polskiej i niemieckiej w Zielonej Górze.PHARE 2001 • „ Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i RZL” – Województwo Lubuskie – Polska PL O1.06.09.01-02-04. podprojekt 4 ,, Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego ‘’ Plan modernizacji oferty edukacyjnej Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze • PHARE 2003 PL 2003/005-708 ,, Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii ‘’ • SOCRATES COMENIUS 1 Projekt Językowy Comeniusa Akcja 1 Europen Beauty – Kto jest najpiękniejszy • EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Zawody Związane z Winiarstwem Szansą dla Ziemi Lubuskiej • Leonardo da Vinci – wspólnotowy program działań w zakresie kształcenia zawodowego - Projekt "Kulinarny świat bez granic" realizowany w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej". Szkoła systematycznie dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy dlatego są wdrażane nowe kierunki nauczania. Nauczyciele opracowują innowacje pedagogiczne:„ Winiarstwo, barmaństwo, sommelierstwo w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego „- wpisana do Rejestru innowacji pedagogicznych zgłoszonych do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 pod numerem : KO.III.IP.SPG-21/2009. ,,Nowe kierunki szkół policealnych-modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy" nr projektu: WND-POKL.09.03.00-08-004/10 w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Realizujemy staże zagraniczne w Hiszpanii w ramach projektu „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji”, Maladze.  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  (POWER). Adres internetowy szkoły

Oferta
Dojazd
Dojazd autobusu linii: 0,  27,  44,  80.


Historia
1968 r. - Pierwszego września powołano Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Stanowisko dyrektora objął mgr Jan Czerpiński. Początkowo szkoła mieściła się w pomieszczeniach Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Zielonej Górze. 1970 r. - W styczniu tego roku oddany został dla potrzeb ośrodka nowo wyremontowany budynek, w którym urządzono dwie sale wykładowe, świetlicę, sekretariat oraz internat na 60 miejsc. W czerwcu przekazano do dyspozycji ośrodka drugi budynek. 1972 r. - Powołano przy WODZ Zasadniczą Szkołę Zawodową, oddając dla jej potrzeb trzeci, a w 1975 r. czwarty budynek z przeznaczeniem na sale dydaktyczne. Od początku swego istnienia Ośrodek prowadził różnorodne formy dokształcania zawodowego. Do roku 1987 r. dokształcanie prowadzone było również w filiach mieszczących się na terenie woj. zielonogórskiego (Nowa Sól, Żary, Szprotawa, Świebodzin, Żagań). Po roku 1987 r. filie stały się samodzielnymi placówkami, których pracę koordynuje WODZ. W piątą rocznicę istnienia szkoły Komitet Rodzicielski przekazał placówce sztandar. 1978 r. - Dla uczczenia X- lecia nadano ośrodkowi imię Ludwika Kasprzaka- rzemieślnika z Dąbrówki Wlkp., bojownika o polskość Ziemi Lubuskiej. W ciągu 33 lat Ośrodek przeszkolił w różnych formach ponad 36 tys. uczniów. 1981 r. - Pierwszego września obowiązki dyrektora przejął mgr Lech Walkowiak. 1985 r. - Pierwszego lutego dyrektorem WODZ zostaje mgr inż. Leszek Jastrubczak. 2000 r. - Dnia 31 sierpnia decyzją Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze zlikwidowano klasy turnusowe WODZ. 2002 r. - Pierwszego września powiększyła się baza szkoły o dwa budynki dydaktyczne E i F. 2014 r. - 19 grudnia obowiązki dyrektora przejęła mgr Grażyna Hoszowska-Wojtkiewicz. 2015 r. - Pierwszego września dyrektorem ZSiPKZ zostaje mgr Bożena Bogucka
Koła zainteresowań

Kółko teatralne, kółko gastronomiczne, Chór „Winni Młodości”, szkolny Face Team, gazetka szkolna „B66”.

Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje ze szkołami Seelow, Eberswalde, Cottbus i Guben.
Osiągnięcia

Wyróżnienia na Targach Edukacyjnych w kategorii aranżacja stoiska i produkt targów; Udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej; Udział w finale Olimpiady Młodych Barmanów; wysoka zdawalność egzaminów zawodowych udana realizacja projektów unijnych Winiarstwo i gastronomia w Zielonej Górze -Tradycja i nowoczesność, Dobre praktyki w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (Przygotowanie i obróbka materiału do publikacji; przygotowanie i obróbka zdjęć i filmów); - szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ; - doskonale wyposażone pracownie: fryzjerska, gastronomiczna, kosmetyczna, obróbki zdjęć i filmów, graficzna, winiarska, chemiczna i inne; - realizacja praktyk we współpracy z najlepszymi pracodawcami: Hotel Ruben, hotel Amadeus, Vitalya Spa, Palmiarnia, Lumel, e-obuwie i inni; - organizowanie corocznych imprez i konkursów: Festiwal smaków, wieczory kabaretowe, pokazy zawodoznawcze, konkursy i pokazy fryzjerskie, mistrzostwa w makijażu, Mistrzostwa Miasta Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Strong Man” (corocznie od 2004r.) ; Międzygimnazjalny Turniej Matematyczny MAT-TUR (organizowany corocznie od 2009r.); Zielonogórskie Mistrzostwa w Makijażu Artystycznym. (corocznie od 2005r.) ; Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego „Odkryjmy tajemnice Wszechświata” pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego , Dzień z Podravką i wiele innych; - udział w imprezach organizowanych przez Miasto Zielona Góra - warsztaty dla uczniów uzdolnionych zawodowo - możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, wymiana międzynarodowa Wyróżnienie od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, laureat konkursu Szkoła Obywateli. Certyfikat Wiarygodna Szkoła, Certyfikat Szkoła bez Nienawiści, I, III miejsce w Wojewódzkim konkursie „ Widzisz, Nie zgadzaj się ,Reaguj” III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Szczególne Wyróżnienie Jury w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym Główna nagroda w konkursie na logo Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. I, II, III miejsce na logo Rewitalizacji Starówki Zielonej Góry wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Szeroki Kadr" III miejsce w VII Wojewódzkim konkursie astronomicznym "Odkryjmy tajemnice Wszechświata" praca pt:"Badanie aktywności Słońca" brązowy medal w Ponadgimnazjalnej Lidze Piłki Siatkowej,  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym " Patriotka 100-lecia", II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gastronomiczny. Ogólnopolski konkurs  kulinarny „ Gold Grill Team” Gdańsk  - III miejsce w Polsce, ogólnopolski konkurs kulinarny „ Polska kuchnia 100- lecia -  I miejsce w Polsce, ogólnopolski „Konkurs Kulinarny o Puchar Polskiego Mięsa Drobiowego” - III miejsce, ogólnopolski konkurs  „8 Wspaniałych”  - Laureat, Międzyszkolny  Konkurs fryzjerski w Nowej Soli - II miejsce, ogólnopolski konkurs fotograficzny – wyróżnienie, Międzynarodowy Festiwal Filmów Francuskojęzycznych„ Frankofilm”-wyróżnienie, Międzynarodowy  konkurs fryzjerski w Opolu-wyróżnienie. Ogólnopolski konkurs  kulinarny „ Gold Grill Team” Gdańsk  - III miejsce w Polsce, ogólnopolski konkurs kulinarny „ Polska kuchnia 100- lecia -  I miejsce w Polsce, ogólnopolski „Konkurs Kulinarny o Puchar Polskiego Mięsa Drobiowego” - III miejsce, ogólnopolski konkurs  „8 Wspaniałych”  - Laureat, Międzyszkolny  Konkurs fryzjerski w Nowej Soli - II miejsce, ogólnopolski konkurs fotograficzny – wyróżnienie, Międzynarodowy Festiwal Filmów Francuskojęzycznych „ Frankofilm”-wyróżnienie, Międzynarodowy  konkurs fryzjerski w Opolu-wyróżnienie.

Najlepsze Technikum nr 5 w Zielonej Górze wybrane "Szkołą Roku 2020" przez portal WaszaEdukacja .pl

Wyniki egzaminów zewnętrznych: Technik usług fryzjerskich 95% Technik usług kosmetycznych 100% Technik cyfrowych procesów graficznych 100% Cukiernik 100 % Elektryk 100% Stolarz 100% Fryzjer 99%. Nasi uczniowie odbywają dodatkowe praktyki zawodowe w ramach kształcenia zawodowego w Hiszpanii, Berlinie i na Sycylii.

 


Drzwi otwarte

Zajęcia pozalekcyjne
Klub FB , Klub Wolontariatu " Młodzi dla Kamerunu", koło gastronomiczne, koło teatralne i muzyczne
Współpraca z pracodawcami
Makro, hotel Ruben, hotel Amadeus, Vitalya Spa, Palmiarnia, Lumel, e-obuwie i wiele innych