Zielona Góra
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Adres
ul.Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra
Telefon
068 451 38 88 lub 80
Fax
068 451 38 90
E-mail
zgzsipkz@wp.pl
Strona www
http://zsipkz.zgora.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Najlepsze Technikum nr 5 w Zielonej Górze wybrane "Szkołą Roku 2020" przez portal Wasza Edukacja .pl

Szkoła kształci w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik realizacji nagrań, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przemysłu mody,technik realizacji nagłośnień. Absolwenci technikum będą poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy zjednoczonej Europy. Po ukończeniu szkoły powinni znaleźć pracę w Polsce i innych krajach europejskich. Dużym atutem powstającej szkoły jest możliwość kształcenie praktycznego w doskonale wyposażonych pracowniach: gastronomicznej, fryzjerskiej, introligatorskiej, grafiki komputerowej, winiarskiej, fototechniki, studio nagrań i pracownia nagłośnień, spełniających najwyższe standardy europejskie. Ponadto nad kształceniem czuwać będzie kreatywny, młody i przyjazny uczniom zespół pedagogiczny stosujący w swojej pracy innowacyjne metody nauczania. Technikum rozwijać będzie prowadzoną już od kilku lat przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego szeroką współpracę ze szkołami Seelow, Eberswalde, Cottbus i Guben. Uczniowie technikum aktywnie uczestniczą w międzynarodowych targach edukacyjnych, konkursach, pokazach umiejętności zawodowych. Wymiana doświadczenia z kolegami z innych krajów europejskich będzie realizowana w ramach projektu "Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie gastronomii". W roku szkolnym 2010/2011 ZSiPKZ: - jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 29990:2010 w zakresie kształcenia zawodowego; - jako jedyny w województwie lubuskim został laureatem konkursu Szkoła Obywateli im. Anny Radziwiłł, który promował kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży oraz tworzył tradycję szkoły w oparciu o wartości patriotyczne. Szkoła w ostatnich latach zrealizowała następujące projekty finansowane prze Unię Europejską: • PHARE CBC PL 2002/000-606 Promocja umiejętności młodzieży polskiej i niemieckiej • PHARE CBC PL 2002/000-606 Pokaz umiejętności zawodowych młodzieży polskiej i niemieckiej w Zielonej Górze.PHARE 2001 • „ Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i RZL” – Województwo Lubuskie – Polska PL O1.06.09.01-02-04. podprojekt 4 ,, Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego ‘’ Plan modernizacji oferty edukacyjnej Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze • PHARE 2003 PL 2003/005-708 ,, Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii ‘’ • SOCRATES COMENIUS 1 Projekt Językowy Comeniusa Akcja 1 Europen Beauty – Kto jest najpiękniejszy • EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. -Zawody Związane z Winiarstwem Szansą dla Ziemi Lubuskiej • Leonardo da Vinci – wspólnotowy program działań w zakresie kształcenia zawodowego - Projekt "Kulinarny świat bez granic" realizowany w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej". Szkoła systematycznie dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy dlatego są wdrażane nowe kierunki nauczania. Nauczyciele opracowują innowacje pedagogiczne:„ Winiarstwo, barmaństwo, sommelierstwo w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego „- wpisana do Rejestru innowacji pedagogicznych zgłoszonych do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 pod numerem : KO.III.IP.SPG-21/2009 ,,Nowe kierunki szkół policealnych-modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy" nr projektu: WND-POKL.09.03.00-08-004/10 w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Adres internetowy szkoły

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego wdrożył i stosuje system zarządzania jakością ISO 29990:2010 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Szkoła jest organizatorem takich imprez jak: - Turnieju Mistrzostwa Zawodowego Uczniów Szkół Zawodowych Województwa Lubuskiego dawniej Turniej Lubuskiego Trójmiasta, którego celem jest wyłonienie najlepszych uczniów w zawodach: kucharz, kelner, barman, fryzjer, kosmetyczka, spośród reprezentantów szkół z województwa lubuskiego.(corocznie od 2005r.) konkursy i pokazy fryzjersko-kosmetyczne oraz gastronomiczne z udziałem adeptów ww. zawodów z Polski i Niemiec. - Międzygimnazjalny Turniej Matematyczny MAT-TUR (organizowany corocznie od 2009r.) - Mistrzostwa Miasta Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Strong Man” (corocznie od 2004r.) - warsztaty specjalistyczne, wieczory poetyckie i kabaretowe z udziałem naszych uczniów. - udział w imprezach organizowanych przez Miasto Zielona Góra - warsztaty dla uczniów uzdolnionych zawodowo - możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, wymiana międzynarodowa Certyfikat Wiarygodna Szkoła, Certyfikat Szkoła bez Nienawiści, I, III miejsce w Wojewódzkim konkursie „ Widzisz, Nie zgadzaj się ,Reaguj” III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Szczególne Wyróżnienie Jury w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym Główna nagroda w konkursie na logo Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. I, II, III miejsce na logo Rewitalizacji Starówki Zielonej Góry wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Szeroki Kadr" III miejsce w VII Wojewódzkim konkursie astronomicznym "Odkryjmy tajemnice Wszechświata" praca pt:"Badanie aktywności Słońca" brązowy medal w Ponadgimnazjalnej Lidze Piłki Siatkowej, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym " Patriotka 100-lecia", II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gastronomiczny. Ogólnopolski konkurs  kulinarny „ Gold Grill Team” Gdańsk  - III miejsce w Polsce, ogólnopolski konkurs kulinarny „ Polska kuchnia 100- lecia -  I miejsce w Polsce, ogólnopolski „Konkurs Kulinarny o Puchar Polskiego Mięsa Drobiowego” - III miejsce, ogólnopolski konkurs  „8 Wspaniałych”  - Laureat, Międzyszkolny  Konkurs fryzjerski w Nowej Soli - II miejsce, ogólnopolski konkurs fotograficzny – wyróżnienie, Międzynarodowy Festiwal Filmów Francuskojęzycznych „ Frankofilm”-wyróżnienie, Międzynarodowy  konkurs fryzjerski w Opolu-wyróżnienie.

Wyniki egzaminów zewnętrznych: Technik usług fryzjerskich 95% Technik usług kosmetycznych 100% Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 100% Cukiernik 100 % Elektryk 100% Stolarz 100% Fryzjer 99%.

Nasi uczniowie odbywają dodatkowe praktyki zawodowe w ramach kształcenia zawodowego w Hiszpanii, Berlinie i na Sycylii.

Realizujemy staże zagraniczne w Hiszpanii w ramach projektu „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji”, Maladze.  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  (POWER). Adres internetowy szkoły