Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - Integracyjny (część dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
Nazwa oddziału

 Integracyjny (część dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone
  • język polski lub historia lub biologia lub język angielski
Dodatkowe wymagania

 Rozmowa kwalifikacyjna

Opis