Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - biomedyczny
Nazwa oddziału

 biomedyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • chemia

Przedmioty rozszerzone
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • język angielski
 • język niemiecki
 • matematyka
Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na kierunkach medycznych, biologicznych, biotechnologicznych, farmacji, chemii i pokrewnych. Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie trzeciej. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród wszystkich proponowanych w szkole, w zależności od własnych zainteresowań i preferencji. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zależnych od stopnia zaawansowania ucznia. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego może powstać, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Dodatkowo uczeń może rozwijać swoje pasje na zajęciach artystycznych - taniec z elementami fitness.