Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - humanistyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • historia

Przedmioty rozszerzone
 • biologia
 • historia
 • historia sztuki
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych: historii, język polski, socjologia, psychologia, dziennikarstwo, a także artystycznych,. Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie trzeciej. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród wszystkich proponowanych w szkole, w zależności od własnych zainteresowań i preferencji. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zależnych od stopnia zaawansowania ucznia. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego może powstać, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Dodatkowo uczeń może rozwijać swoje pasje na zajęciach z edukacji filmowej, warsztatach z psychologii lub warsztatach kulturoznawczych - elementy historii sztuki (1 do wyboru).