Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Oddział Przygotowania Wojskowego - OPW
Nazwa oddziału

 Oddział Przygotowania Wojskowego - OPW

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
  • matematyka
  • język angielski
  • język polski lub historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • biologia lub chemia lub fizyka lub informatyka lub historia sztuki
Dodatkowe wymagania

  PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Opis

W kwestii programu kształcenia, podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie realizują treści podstawy programowej
z większości przedmiotów w zakresie podstawowym. Przedmioty rozszerzone - matematyka i geografia realizowane są od trzeciej klasy, z wyjątkiem języka angielskiego, którego treści rozszerzone realizują uczniowie od pierwszej klasy.

Dodatkowo uczniowie oddziału przygotowania wojskowego będą uczestniczyć
w zajęciach praktycznych i teoretycznych na terenie przydzielonej przez MON patronackiej jednostki wojskowej oraz na terenie szkoły (np. w szkolnej strzelnicy wirtualnej).

Jednym z kryteriów przy naborze do klasy OPW jest pozytywny wynik testu sprawności fizycznej. Dopiero po jego otrzymaniu kandydat będzie brał udział w rekrutacji zasadniczej, gdzie o przydziale do oddziału OPW będą decydowały punkty zdobyte w drodze naboru, podobnie jak w przypadku klas ogólnodostępnych. 

Języki obce w OPW

Uczniowie w  „Lotniku” uczą się dwóch języków obcych . Program nauczania pierwszego języka realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez cały cykl kształcenia, w zakresie rozszerzonym. Zajęcia z drugiego języka są realizowane w wymiarze 5 godzin tygodniowo w pierwszych dwóch latach nauki

Język wiodący: angielski,

Drugi język: niemiecki.