Zielona Góra
Technikum
Technikum
Zespół szkół
Adres
ul.Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon
68 323 88 04
Fax
68 323 88 01
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Niedźwiecka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • budynek szkoły
 • pracownia budowlana
 • technik ochrony środowiska
 • pracownia budowlana
 • technik handlowiec
 • internat
 • warsztaty szkolne
 • pracownia budowlana
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
Opis

W technikum proponujemy kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik handlowiec. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy trzema pracowniami informatycznymi, jedną pracownią multimedialną, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Działa również Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Szkoła posiada internat z infrastrukturą dla niepełnosprawnych oraz z dostępem do sieci internet. W szkole uczniowie mają do dyspozycji 6 pracowni komputerowych z dostępem do internetu, w których rozwijają swoje umiejętności. Gwarantujemy konsultacje ze wszystkich przedmiotów mające na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zapewniamy także dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna oraz nowa szkolna siłownia oraz siłownia zewnętrzna.

Szkoła posiada własny internat i stołówkę.

Posiadamy bogato wyposażoną bibliotekę szkolną.
Organizujemy konkursy językowe, matematyczne, sportowe i zawodowe. Corocznie organizujemy Przystanki Literackie oraz Turnieje Scrabble.

Zapewniamy wsparcie doradcy zawodowego.

Oferujemy opiekę pielęgniarską oraz wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego.

Obowiązkowe zajęcia lekcyjne kończą się o godzinie 15.00.

Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce we własnym internacie. Bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS. Strona szkoły.


Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Dojazd autobusem MZK linii nr 0, 27, 44.
Historia

Szkoła powstała w 1963 roku jako szkoła przyzakładowa. Kształcimy młodzież oraz dorosłych.Reforma szkolnictwa i zapotrzebowanie społeczne spowodowały ewaluację programu rozwoju szkoły zgodnie z misją „Od szkoły podstawowej do pełnych kwalifikacji zawodowych”. Obecnie w technikum proponujemy kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik handlowiec. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Technikum dysponuje własną pracownią komputerową i salą multimedialną, oprócz tego w szkole funkcjonują trzy pracownie informatyczne, jedna pracownia multimedialna, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wiele gabinetów wyposażonych w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej i do tenisa. Mając na uwadze powszechność kształcenia w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą od ubiegłego roku szkolnego uruchomiliśmy w strukturach szkoły Centrum Kształcenia Praktycznego. Od wielu lat posiadamy upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do prowadzenia egzaminów zewnętrznych w naszym Ośrodku. Dobre przygotowanie zawodowe to credo naszej szkoły. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w różnych zakładach pracy oraz w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego. Tak zorganizowany proces kształcenia umożliwia uczniom dobre opanowanie umiejętności praktycznych. Uczniowie w ramach tych zajęć bezpośrednio uczestniczą w procesie zarządzania i wytwarzania, zapoznając się z nowościami technicznymi i technologicznymi. Absolwenci naszej szkoły są chętnie przyjmowani do pracy, ponieważ ich umiejętności praktyczne są na wysokim poziomie. Młodzieży, która rozpocznie u nas naukę zapewniamy miejsce w internacie. Internat dysponuje świetlicą, cichymi pokojami do nauki, salą telewizyjną, stołówkę. Mieszkańcy internatu mają w pokojach dostęp do internetu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.zszpbo.zgora.pl

Koła zainteresowań

przedmiotowe, koła sportowe, zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz maturalnego,

Kontakty zagraniczne
Szkoła w Pecel na Węgrzech.
Osiągnięcia

* Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą",

* osiągamy wysokie lokaty w konkursach zawodowych "Złota Kielnia" i "Magiczna Kielnia",

* nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów Mikołajkowego Konkursu Wiedzy o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,

* uczestniczymy w projekcie związanych z rynkiem pracy "Job Starter",

* prowadzimy wymianę międzynarodową ze szkołą w Pecel na Węgrzech,

* osiągnięcie czołowych miejsc w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

* otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą wystawę w konkursie galerii szkolnych Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za działalność szkolnej galerii "Pakamera"

* współpracujemy z wieloma zielonogórskimi przedszkolami w zakresie doradztwa zawodowego oraz rozwoju czytelnictwa,

* realizujemy projekty unijne wspierające kształcenie zawodowe uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne

przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, przedmiotów zawodowych

sportowe,

możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień operatora wózka widłowego i operatora koparko-ładowarki

Zakres wiekowy
14-17
Współpraca z pracodawcami

Prowadzimy dualny system kształcenia (połączenie teorii i praktyki), a także posiadamy własne Centrum Kształcenia Praktycznego.
Praktyki uczniów odbywają się u wielu pracodawców w zależności od zawodu.


Współpraca z uczelniami wyższymi
Uniwersytet Zielonogórski