Zielona Góra
Technikum
Technikum
Zespół szkół
Adres
ul.Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon
68 323 88 04
Fax
68 323 88 01
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Niedźwiecka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • pracownia budowlana
 • technik ochrony środowiska
 • pracownia budowlana
 • technik handlowiec
 • internat
 • warsztaty szkolne
 • pracownia budowlana
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
Opis

W technikum proponujemy kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik handlowiec. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy trzema pracowniami informatycznymi, jedną pracownią multimedialną, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Działa również Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Szkoła posiada internat z infrastrukturą dla niepełnosprawnych oraz z dostępem do sieci internet. W szkole uczniowie mają do dyspozycji 6 pracowni komputerowych z dostępem do internetu, w których rozwijają swoje umiejętności. Gwarantujemy konsultacje ze wszystkich przedmiotów mające na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zapewniamy także dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna oraz nowa szkolna siłownia oraz siłownia zewnętrzna.

Szkoła posiada własny internat i stołówkę.

Posiadamy bogato wyposażoną bibliotekę szkolną.
Organizujemy konkursy językowe, matematyczne, sportowe i zawodowe. Corocznie organizujemy Przystanki Literackie oraz Turnieje Scrabble.

Zapewniamy wsparcie doradcy zawodowego.

Oferujemy opiekę pielęgniarską i stomatologiczną oraz wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego.

Realizujemy projekty unijne wspierające kształcenie zawodowe (np. "Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra").

Obowiązkowe zajęcia lekcyjne kończą się o godzinie 15.00.

Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce we własnym internacie. Bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS. Strona szkoły.


Oferta
Dojazd
Dojazd autobusem MZK linii nr 0, 27, 44.
Historia

Szkoła powstała w 1963 roku jako szkoła przyzakładowa. Kształcimy młodzież oraz dorosłych.Reforma szkolnictwa i zapotrzebowanie społeczne spowodowały ewaluację programu rozwoju szkoły zgodnie z misją „Od szkoły podstawowej do pełnych kwalifikacji zawodowych”. Obecnie w technikum proponujemy kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik handlowiec. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Technikum dysponuje własną pracownią komputerową i salą multimedialną, oprócz tego w szkole funkcjonują trzy pracownie informatyczne, jedna pracownia multimedialna, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wiele gabinetów wyposażonych w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej i do tenisa. Mając na uwadze powszechność kształcenia w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą od ubiegłego roku szkolnego uruchomiliśmy w strukturach szkoły Centrum Kształcenia Praktycznego. Od wielu lat posiadamy upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do prowadzenia egzaminów zewnętrznych w naszym Ośrodku. Dobre przygotowanie zawodowe to credo naszej szkoły. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w różnych zakładach pracy oraz w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego. Tak zorganizowany proces kształcenia umożliwia uczniom dobre opanowanie umiejętności praktycznych. Uczniowie w ramach tych zajęć bezpośrednio uczestniczą w procesie zarządzania i wytwarzania, zapoznając się z nowościami technicznymi i technologicznymi. Absolwenci naszej szkoły są chętnie przyjmowani do pracy, ponieważ ich umiejętności praktyczne są na wysokim poziomie. Młodzieży, która rozpocznie u nas naukę zapewniamy miejsce w internacie. Internat dysponuje świetlicą, cichymi pokojami do nauki, salą telewizyjną, stołówkę. Mieszkańcy internatu mają w pokojach dostęp do internetu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.zszpbo.zgora.pl

Koła zainteresowań

przedmiotowe, koła sportowe, zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz maturalnego,

Kontakty zagraniczne
Szkoła w Pecel na Węgrzech.
Osiągnięcia

* Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą",

* osiągamy wysokie lokaty w konkursach zawodowych "Złota Kielnia" i "Magiczna Kielnia",

* nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów Mikołajkowego Konkursu Wiedzy o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,

* uczestniczymy w projekcie związanych z rynkiem pracy "Job Starter",

* prowadzimy wymianę międzynarodową ze szkołą w Pecel na Węgrzech,

* osiągnięcie czołowych miejsc w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

* otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą wystawę w konkursie galerii szkolnych Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za działalność szkolnej galerii "Pakamera"

* współpracujemy z wieloma zielonogórskimi przedszkolami w zakresie doradztwa zawodowego oraz rozwoju czytelnictwa,

* realizujemy projekty unijne wspierające kształcenie zawodowe uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne

przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, przedmiotów zawodowych

sportowe,

możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień operatora wózka widłowego i operatora koparko-ładowarki

Zakres wiekowy
14-17
Współpraca z pracodawcami

Prowadzimy dualny system kształcenia (połączenie teorii i praktyki), a także posiadamy własne Centrum Kształcenia Praktycznego.
Praktyki uczniów odbywają się u wielu pracodawców w zależności od zawodu.


Współpraca z uczelniami wyższymi
Uniwersytet Zielonogórski