Zielona Góra
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.

Adres
ul.Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon
68 323 88 04
Fax
68 323 88 01
E-mail
zszpbo@zg.home.pl
Strona www
http://www.zszpbo.zgora.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą: Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W technikum istnieje możliwość uzyskania zawodu: technik budownictwa, technik handlowiec i technik ochrony środowiska. W branżowej szkole I stopnia proponujemy kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, stolarz, sprzedawca a także ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających - w klasie patronackiej firmy "LUMEL" w Zielonej Górze - Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy pięcioma pracowniami informatycznymi i multimedialnymi, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Działa również szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Szkoła posiada internat z infrastrukturą dla niepełnosprawnych oraz z dostępem do sieci internet. W branżowej szkole I stopnia uczniowie od pracodawców, z którymi mają zawarte umowy, otrzymują wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu. Szkoła posiada internat.