Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TLA - technik logistyk
Nazwa oddziału

 1 TLA - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • geografia
Zawody

 Technik logistyk

Opis

EGZAMINY ZAWODOWE:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu


Technik logistyk - zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, prowadzeniem dokumentacji magazynowej, planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów transportowych, planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów spedycyjnych. Absolwent znajdzie prace w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach, w firmach spedycyjnych, centrach dystrybucji, w urzędach i służbach mundurowych.