Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra
Telefon
68 451 39 51
Fax
68 451 39 50
E-mail
Strona www
Dyrektor
Małgorzata Ragiel
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Technikum nr 1
Opis

 

Drodzy Uczniowie szkół podstawowych!

Witamy Was w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze. Jest to szkoła z wieloletnią historią i wieloma tradycjami, która ma już ponad 60 lat! Budowlanka od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem - o miejsca w szkole konkurują uczniowie z bardzo wysokimi wynikami egzaminów i bardzo dobrymi stopniami na świadectwach po VIII klasie. Stawiamy na jakość i wysoki poziom nauczania.

W Budowlance do wyboru jest osiem bardzo ciekawych kierunków kształcenia, kierunków z przyszłością, które dają duże możliwości na rynku pracy i na przyszłość. Są to: technik budownictwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik budowy dróg, technik reklamy, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa wodnego i ogrodnik. Naszym atutem jest to, że uczymy się zawodów, w które inwestuje Unia Europejska. Szkoła kładzie nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, prowadząc praktyki zawodowe w firmach województwa lubuskiego współpracujących z nią od lat. Poza tym uczniowie często biorą udział w wycieczkach dydaktycznych (obserwacja budowy obiektów mieszkalnych i usługowych, dróg i mostów, terenów zielonych), które wzbogacają ich dotychczasową wiedzę i pozwalają zgłębiać tajniki wybranego zawodu.

Świetnie przygotowana kadra nauczycielska umożliwia uczniom zdobycie gruntownej wiedzy, zapewniającej zdanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Po zdaniu egzaminów zawodowych uczniowie  uzyskują  tytuł technika. Zdawalność matur i egzaminu zawodowego jest na bardzo wysokim poziomie! Dzięki temu, od lat, Budowlanka jest najlepszym technikum w Zielonej Górze, województwie lubuskim  i najlepszym technikum budowlanym w Polsce! Obecnie jest to także ósme  technikum w Polsce (wg ostatniego rankingu techników „Perspektyw” za rok 2022)! I drugie najlepsze technikum w Polsce w rankingu olimpijskim. 

W Budowlance mamy do wyboru bardzo szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, służących rozwojowi własnych pasji, zainteresowań oraz poszerzaniu wielu umiejętności. Wiele z nich przygotowuje nas do różnych konkursów i olimpiad.

Posiadamy nowoczesne pracownie i warsztaty. W „Waszczykówce” będziecie uczyć się projektowania terenów zielonych, w auli geodezyjnej korzystać z urządzeń pomiarowych w geodezji, a w warsztatach do nauki przedmiotów budowlanych poznacie różne materiały do budowy, będziecie uczyć się układania kostki brukowej, tworzenia ścianek działowych czy murowania.

Naszą dumą są także nowoczesne boiska wielofunkcyjne i duża sala gimnastyczna. Kto lubi sport, będzie z pewnością zadowolony. Będziecie mogli ćwiczyć różne dyscypliny – nie tylko w czasie wf-u, ale także na licznych zajęciach pozalekcyjnych.

Ale nie samą nauką żyje człowiek! Wie to każdy uczeń Budowlanki! To co ją wyróżnia na tle innych szkół to z pewnością jej atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, koleżeństwie, współpracy i bezpieczeństwie. Wiele jej elementów wpływa na niezwykłość i niepowtarzalność tego miejsca.

Przy szkole działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Możecie się w niej nauczyć grać na dowolnym instrumencie muzycznym – i to całkowicie bezpłatnie. Zajęcia odbywają się popołudniami i w soboty, w budynku szkoły.

W Budowlance mamy także bogato wyposażoną bibliotekę z dostępem do komputerów i drukarki, a także sklepik z miłą obsługą i pysznymi posiłkami. Uczniowie mają też szeroki i bezpłatny dostęp do sieci internetowej Wi-Fi.

Szkoła dba o swoją renomę, a także pozytywną atmosferę   i energię. Stwarza bardzo dobre możliwości rozwoju, pomaga nabyć cenione dziś na rynku pracy kwalifikacje zawodowe. Tu naprawdę kształtujemy myśl techniczną i budujemy radością!

 

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka"  w Zielonej Górze, ulica Botaniczna 50.

Możecie również obserwować nas na stronie budowlanka.zgora.pl i na Facebooku (każdy kierunek kształcenia ma swoją stronę).

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008937243890

https://www.instagram.com/budowlanka_zgora/

https://www.tiktok.com/@budowlanka_nr1?_t=8agubl9mQsk&_r=1&fbclid=IwAR1aN8sap628a-f_5_l-rG7Jw3o7CAQ-E5YDzfX8Z3gSsgJseZAyQoEELeI

Do zobaczenia w  najlepszym technikum budowlanym w Polsce!

 

Oferta
Dojazd
Autobusy miejskie linii: 0, 27, 38, 39, 44
Historia
http://www.budowlanka.zgora.pl/j/index.php/szkola/szkola/historia-szkoly
Koła zainteresowań

http://www.budowlanka.zgora.pl/j/index.php/

Koło budowlane - Koło innowacji technicznych i wynalazczości - Koło geodezyjne - Koło wiedzy rolniczej - Koło wiedzy ekonomicznej - Koło wiedzy o przedsiębiorczości - Koło wiedzy o ubezpieczeniach społecznych - Koło statystyczne - koło artystyczne - Koło wiedzy o mediach - Koło wiedzy o filmie - Koło wiedzy bibliologicznej - Koło polonistyczne - Koło języka angielskiego - Koło języka niemieckiego - Koło wiedzy o obronności - Koło wiedzy o społeczeństwie - Koło wiedzy o Unii Europejskiej - Koło wiedzy o państwie i prawie - Koło geograficzne - Koło biblijne - Koło PCK - Wolontariat - Koło motoryzacyjne - Koło giełdowe - Koło psychologiczne - Koło matematyczne - Koło sportowe.

Kontakty zagraniczne

Współpraca ze szkołami z Verden

W 2018 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” a Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE”. Współpraca obejmie m.in.: prowadzenie wymiany naukowej w zakresie przedmiotów zawodowych, realizację wspólnych projektów dydaktycznych i wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia.

Osiągnięcia

Sukcesy Budowlanki

Od wielu lat Budowlanka znajduje się w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” wśród najlepszych techników w Polsce. W tym roku była na 1. miejscu w województwie lubuskim i 1. W Zielonej Górze! Co najważniejsze - jest to najlepsze technikum budowlane w Polsce! Rokrocznie osiąga jedne z najwyższych w kraju wyniki z egzaminów zawodowych.

Świetnie przygotowana kadra nauczycielska CKZiU nr 1 „Budowlanka” umożliwia uczniom zdobycie gruntownej wiedzy, zapewniającej zdanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Po zakończeniu edukacji uczniowie  uzyskują  tytuł technika. Zdawalność matur i egzaminu zawodowego jest na bardzo wysokim poziomie (w ostatnich latach najwyższa w Zielonej Górze i województwie!). Absolwenci naszej szkoły mają duże możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów.

Młodzież CKZiU nr 1 ma do wyboru bardzo szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, służących rozwojowi własnych pasji, zainteresowań oraz poszerzaniu umiejętności.

Nasi uczniowie zdobyli najwyższe lokaty na szczeblu ogólnopolskim  w następujących olimpiadach i konkursach:

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

- Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

- Olimpiada Budowlana,

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

- Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,

- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

- Olimpiada Artystyczna,

- Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna,

- Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”,

- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,

- Lubuski Konkurs Matematyczny,

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,

- Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,

- Olimpiada Wiedzy o Żywności,

- Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,

- Olimpiada Wiedzy o Rodzinie.

 

Wielu wychowanków Budowlanki jest laureatami tych olimpiad, otrzymując w nagrodę indeksy na wymarzone kierunki studiów.
Współpraca z pracodawcami

CKZiU nr 1 podpisało umowę o współpracy z firmą Ziel-Bruk, producentem materiałów budowlanych i drogowych. Firma jest organizatorem szkoleń, a także finansuje coroczne stypendium dla najlepszego ucznia pionu drogownictwa. Uczniowie biorą udział w zajęciach dotyczących nowoczesnych technologii i wzbogacają swój warsztat pracy o wiedzę teoretyczną i praktyczną. 

Zajęcia pozalekcyjne

http://www.budowlanka.zgora.pl/j/index.php/po-lekcjach - Orkiestra dęta - Zespół muzyczny - Teatr - Sekcje sportowe: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego - Koło Geodetów - Koło fotograficzne - Klub dyskusyjny - Koła przedmiotowe: matematyczne, fizyczne, historyczne, plastyczne, biologii, artystyczne - Koło Młodych Budowlańców - Koło ekologiczne, wolontariat.

Zakres wiekowy
15 - 20 lat