Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra
Telefon
68 451 39 51
Fax
68 451 39 50
E-mail
Strona www
Dyrektor
Małgorzata Ragiel
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Technikum nr 1
Opis

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?


Hasłem przewodnim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) nr 1 są słowa: „Kształtujemy myśl techniczną”. Nauka przedmiotów zawodowych realizowana jest w nowoczesnych, doskonale wyposażonych i stale rozbudowujących się warsztatach szkolnych.

Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży z aspiracjami, chcącej się uczyć. CKZiU nr 1 cieszy się dużym zainteresowaniem - o miejsca w szkole konkurują uczniowie z bardzo dobrymi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Stawiamy na jakość i wysoki poziom nauczania.

Atutem CKZiU nr 1 jest to, że kształci ono młodzież w kierunkach, w które inwestuje Unia Europejska. Placówka kładzie nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, wprowadzając kilkutygodniowe praktyki zawodowe .Uczniowie biorą udział w wycieczkach dydaktycznych (obserwacja budowy obiektów mieszkalnych i usługowych, dróg i mostów, terenów zielonych), które wzbogacają ich wiedzę i pozwalają zgłębiać tajniki wybranego zawodu. Współpracujemy z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Zielonogórskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, firmą Ziel-Bruk (objęła ona patronatem klasy o profilu drogownictwo), firmą Atlas oraz Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej APTCE”. Uczniowie Budowlanki uczestniczą w zajęciach przez nie organizowanych, przyglądają się procesom technologicznym, poznają uniwersyteckie laboratoria i hale produkcyjne.

Sukcesy Budowlanki

Od wielu lat Budowlanka znajduje się w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” wśród najlepszych techników w Polsce. W tym roku była na 1. miejscu w województwie lubuskim i 1. w Zielonej Górze! Co najważniejsze - jest to najlepsze technikum budowlane w Polsce! Rokrocznie osiąga jedne z najwyższych w kraju wyniki z egzaminów zawodowych.

Świetnie przygotowana kadra nauczycielska CKZiU nr 1 umożliwia uczniom zdobycie gruntownej wiedzy, zapewniającej zdanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Po zakończeniu edukacji uczniowie  uzyskują  tytuł technika. Zdawalność matur i egzaminu zawodowego jest na bardzo wysokim poziomie (w ostatnich latach najwyższa w Zielonej Górze i województwie!). Absolwenci naszej szkoły mają duże możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów.

Młodzież CKZiU nr 1 ma do wyboru bardzo szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, służących rozwojowi własnych pasji, zainteresowań oraz poszerzaniu umiejętności.

Nasi uczniowie zdobyli najwyższe lokaty na szczeblu ogólnopolskim   w następujących olimpiadach i konkursach:

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

- Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

- Olimpiada Budowlanej,

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

- Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,

- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,

- Olimpiada Artystyczna,

- Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna,

- Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”,

- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,

- Lubuski Konkurs Matematyczny,

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,

- Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,

- Olimpiada Wiedzy o Żywności.

Wielu wychowanków Budowlanki jest laureatami tych  olimpiad, otrzymując w nagrodę indeksy na wymarzone kierunki studiów.

CKZiU nr 1 podpisało umowę o współpracy z firmą Ziel-Bruk, producentem materiałów budowlanych i drogowych. Firma jest organizatorem szkoleń, a także finansuje coroczne stypendium dla najlepszego ucznia pionu drogownictwa. Uczniowie biorą udział w zajęciach dotyczących nowoczesnych technologii i wzbogacają swój warsztat pracy o wiedzę teoretyczną i praktyczną.  

W 2018 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” a Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE” .Współpraca obejmie m.in.: prowadzenie wymiany naukowej w zakresie przedmiotów zawodowych, realizację wspólnych projektów dydaktycznych, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, wspólne uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych czy organizowanie i przeprowadzanie praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii i Francji dla uczniów kierunku technik renowacji elementów architektury.

            Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać się artystycznie dzięki licznym kołom zainteresowań. Taką możliwość realizacji rozmaitych pasji daje prężnie działający Samorząd Uczniowski. Aktywnie działa również szkolny wolontariat, promujący rozmaite akcje społeczne   i charytatywne. Atutem i dumą szkoły jest prężnie działająca Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Uczniowie CKZiU nr 1 biorą udział w licznych zawodach sportowych                           i zajmują wysokie lokaty na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do ostatnich sukcesów szkoły należą chociażby wysokie miejsca w Turnieju Unihokeja,          w skoku wzwyż i pchnięciu kulą, w sztafetowych biegach przełajowych, siatkówce dziewcząt, i wielu innych.

 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusy miejskie linii: 0, 27, 44,39, 80
Historia
http://www.budowlanka.zgora.pl/j/index.php/szkola/szkola/historia-szkoly
Koła zainteresowań
http://www.budowlanka.zgora.pl/j/index.php/po-lekcjach - orkiestra dęta - zespół muzyczny - teatr - sekcje sportowe: - koszykówki - siatkówki - piłki nożnej - tenisa stołowego - koło Geodetów - koło fotograficzne - Klub Dyskusyjny - koła przedmiotowe: - matematyczne - fizyczne - historyczne - plastyczne - biologii - artystyczne - Młodych Budowlańców - Ekologiczne
Kontakty zagraniczne

Współpraca ze szkołami z Verden

W 2018 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” a Stowarzyszeniem Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE” .Współpraca obejmie m.in.: prowadzenie wymiany naukowej w zakresie przedmiotów zawodowych, realizację wspólnych projektów dydaktycznych, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, wspólne uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych czy organizowanie i przeprowadzanie praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii i Francji dla uczniów kierunku technik renowacji elementów architektury.

Osiągnięcia

Sukcesy Budowlanki

 

Od wielu lat Budowlanka znajduje się w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” wśród najlepszych techników w Polsce. W tym roku była na 1. miejscu w województwie lubuskim i 1. w Zielonej Górze! Co najważniejsze - jest to najlepsze technikum budowlane w Polsce! Rokrocznie osiąga jedne z najwyższych w kraju wyniki z egzaminów zawodowych.

Świetnie przygotowana kadra nauczycielska CKZiU nr 1 umożliwia uczniom zdobycie gruntownej wiedzy, zapewniającej zdanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Po zakończeniu edukacji uczniowie  uzyskują  tytuł technika. Zdawalność matur i egzaminu zawodowego jest na bardzo wysokim poziomie (w ostatnich latach najwyższa w Zielonej Górze i województwie!). Absolwenci naszej szkoły mają duże możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów.

Młodzież CKZiU nr 1 ma do wyboru bardzo szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, służących rozwojowi własnych pasji, zainteresowań oraz poszerzaniu umiejętności.

Nasi uczniowie zdobyli najwyższe lokaty na szczeblu ogólnopolskim  w następujących olimpiadach i konkursach:

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

- Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

- Olimpiada Budowlanej,

- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

- Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,

- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,

- Olimpiada Artystyczna,

- Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna,

- Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”,

- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,

- Lubuski Konkurs Matematyczny,

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,

- Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,

- Olimpiada Wiedzy o Żywności.

Wielu wychowanków Budowlanki jest laureatami tych  olimpiad, otrzymując w nagrodę indeksy na wymarzone kierunki studiów.

Współpraca z pracodawcami

CKZiU nr 1 podpisało umowę o współpracy z firmą Ziel-Bruk, producentem materiałów budowlanych i drogowych. Firma jest organizatorem szkoleń, a także finansuje coroczne stypendium dla najlepszego ucznia pionu drogownictwa. Uczniowie biorą udział w zajęciach dotyczących nowoczesnych technologii i wzbogacają swój warsztat pracy o wiedzę teoretyczną i praktyczną.