Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO
Zespół szkół
Adres
Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon
683238804, 683245940
Fax
68 3238801
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Niedźwiecka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • budynek szkoły
 • pracownia budowlana
 • pracownia budowlana
 • pracownia mechaniczna
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • internat
 • pracownia mechaniczna
 • pracownia budowlana
 • pracownia budowlana
 • prace instalacyjne i wykończeniowe
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
 • warsztaty szkolne
Opis

W branżowej szkole I stopnia proponujemy kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, stolarz, sprzedawca a także ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających - w klasie patronackiej firmy "LUMEL" w Zielonej Górze - Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy trzema pracowniami informatycznymi, jedną pracownią multimedialną, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Działa również Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Szkoła posiada internat z infrastrukturą dla niepełnosprawnych oraz z dostępem do sieci internet. W branżowej szkole I stopnia uczniowie od pracodawców, z którymi mają zawarte umowy, otrzymują wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu. Uczniowie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą odbywać zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych.
W szkole uczniowie mają do dyspozycji 6 pracowni komputerowych z dostępem do internetu, w których rozwijają swoje umiejętności. Gwarantujemy konsultacje ze wszystkich przedmiotów mające na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zapewniamy także dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.
Realizujemy program rozwijania umiejętności budowlanych o nazwie "Branżowo-kolorowo" mający na celu wzbudzenie zainteresowania młodzieży pracami budowlanymi (np. malowaniem i tapetowaniem) poprzez włączanie ich w remonty szkolnych sal i pracowni.

Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna oraz nowa szkolna siłownia.

Szkoła posiada własny internat i stołówkę.

Posiadamy bogato wyposażoną bibliotekę szkolną.
Organizujemy konkursy językowe, matematyczne, sportowe i zawodowe. Corocznie organizujemy Przystanki Literackie oraz Turnieje Scrabble.

Zapewniamy wsparcie doradcy zawodowego.

Oferujemy opiekę oraz wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia w trakcie nauki zdobywają kwalifikacje wymagane dla danego zawodu. Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce we własnym internacie.

Obowiązkowe zajęcia lekcyjne kończą się o godzinie 15.00.

Bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS. Strona szkoły Kronika multimedialna.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Jesteśmy szkołą publiczną prowadzoną przez osobę prawną. Szkoła powstała w 1963 roku jako szkoła przyzakładowa. Kształcimy młodzież oraz dorosłych. Reforma szkolnictwa  spowodowała ewaluację programu rozwoju szkoły zgodnie z misją „Od szkoły podstawowej do pełnych kwalifikacji zawodowych”. Obecnie w technikum proponujemy kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik handlowiec. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Technikum dysponuje własną pracownią komputerową i salą multimedialną, oprócz tego w szkole funkcjonują trzy pracownie informatyczne, jedna pracownia multimedialna, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wiele gabinetów wyposażonych w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W branżowej szkole I stopnia proponujemy kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych, sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, stolarz, ślusarz, monter konstrukcji budowlanych. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej. Mając na uwadze powszechność kształcenia w szkołach ponadpodstawowych  kończących się maturą od ubiegłego roku szkolnego uruchomiliśmy w strukturach szkoły Centrum Kształcenia Praktycznego. Od wielu lat posiadamy upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do prowadzenia egzaminów zewnętrznych w naszym Ośrodku. Dobre przygotowanie zawodowe to credo naszej szkoły. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w różnych zakładach pracy oraz w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego. Tak zorganizowany proces kształcenia umożliwia uczniom dobre opanowanie umiejętności praktycznych. Uczniowie w ramach tych zajęć bezpośrednio uczestniczą w procesie zarządzania i wytwarzania, zapoznając się z nowościami technicznymi i technologicznymi. Absolwenci naszej szkoły są chętnie przyjmowani do pracy, ponieważ ich umiejętności praktyczne są na wysokim poziomie. Młodzieży, która rozpocznie u nas naukę zapewniamy miejsce w internacie. Internat dysponuje świetlicą, cichymi pokojami do nauki, salą telewizyjną, stołówkę. Mieszkańcy internatu mają w pokojach dostęp do internetu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.zszpbo.zgora.pl


Dojazd

Dojazd do szkoły autobusami MZK linii: 0, 44, 27


Koła zainteresowań

koła przedmiotowe,

badminton,

piłka nożna


Współpraca z pracodawcami

Prowadzimy dualny system kształcenia (połączenie teorii i praktyki), a także posiadamy własne Centrum Kształcenia Praktycznego.
Praktyki uczniów odbywają się u pracodawców. Współpracujemy m. in. z firmami: "Lumel S.A.; PBO Sp. z o.o.; MZK; PKS, a także z wieloma zakładami mechanicznymi.

Osiągnięcia

* Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą",

* osiągamy wysokie lokaty w konkursach zawodowych "Złota Kielnia" i "Magiczna Kielnia",

* nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów Mikołajkowego Konkursu Wiedzy o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,

* uczestniczymy w projekcie związanych z rynkiem pracy "Job Starter",

* prowadzimy wymianę międzynarodową ze szkołą w Pecel na Węgrzech,

* osiągnięcie czołowych miejsc w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

* otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą wystawę w konkursie galerii szkolnych Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za działalność szkolnej galerii "Pakamera"

* współpracujemy z wieloma zielonogórskimi przedszkolami w zakresie doradztwa zawodowego oraz rozwoju czytelnictwa,


Kontakty zagraniczne
Współpraca ze szkołą w Pecel na Węgrzech.
Zakres wiekowy
14-17
Zajęcia pozalekcyjne

zajęcia sportowe;

możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień operatora wózka widłowego i operatora koparko-ładowarki.