Zielona Góra
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. Zielona Góra

Adres
Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon
683238804
Fax
683238801
E-mail
zszpbo@zg.home.pl
Strona www
zszpbo.zgora.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą: Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W technikum istnieje możliwość uzyskania zawodu: technik budownictwa, technik handlowiec i technik ochrony środowiska. W branżowej szkole I stopnia proponujemy kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, stolarz, sprzedawca a także ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających - w klasie patronackiej firmy "LUMEL" w Zielonej Górze. W branżowej szkole II stopnia oferujemy kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik handlowiec. Mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponujemy trzema pracowniami informatycznymi, jedną pracownią multimedialną, laboratorium językowym (do nauki języka obcego) i wieloma gabinetami wyposażonymi w pomoce naukowe do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Działa również Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, boiska do piłki nożnej. Szkoła ma stały dostęp do sieci internet. Szkoła posiada internat z infrastrukturą dla niepełnosprawnych oraz z dostępem do sieci internet. W branżowej szkole I stopnia uczniowie od pracodawców, z którymi mają zawarte umowy, otrzymują wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu.

Uczniowie technikum w trakcie nauki zdobywają kwalifikacje wymagane dla danego zawodu. Po potwierdzeniu wszystkich wymaganych kwalifikacji uzyskują dyplom technika a także mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Uczniowie mogą zdobywać dodatkowo nowe kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Oferta kursów znajduje się na naszej stronie internetowej. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim (zajęcia laboratoryjne dla uczniów w zawodzie technik ochrony środowiska) oraz różnymi zakładami, w których uczniowie odbywają praktykę zawodową. Bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS. Strona szkoły Kronika multimedialna.