Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - wielozawodowy
Nazwa oddziału

 wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Betoniarz-zbrojarz

 Cieśla

 Dekarz

 Monter konstrukcji budowlanych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Murarz-tynkarz

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

Opis

SPRZEDAWCA

Sprzedawca prowadzi i organizuje sprzedaż. Pracuje z ludźmi, doradza w wyborze towarów, orientuje się w potrzebach  klientów.

Absolwent jest przygotowany do:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży oraz wykształcenia kierunkowego. Cenne są także umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów. Sprzedawca, obsługując nabywców bezpośrednio lub pośrednio, zajmuje się detaliczną lub hurtową sprzedażą towarów. Sprzedawca może być zatrudniony w firmie prywatnej, może prowadzić własną firmę, w której zatrudnia pracowników lub sam wykonuje wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy czy promocji.

 ŚLUSARZ

Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

2) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej  i maszynowej;

3) wykonywania połączenia materiałów;

4) napraw i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Ślusarz - w zakres prac wchodzi ręczna obróbka metali na zimno, mająca na celu wykonywanie różnych przedmiotów metalowych, montaż oraz naprawianie urządzeń technicznych. W ślusarskie wykorzystuje się proste narzędzia z zasilaniem elektrycznym jak np. wiertarki, polerki, szlifierki, ostrzarki, spawarka elektryczna.
Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.

MONTER SIECI i INSTALACJI SANITARNYCH
Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz  instalacji sanitarnych.

Do głównych zadań montera instalacji sanitarnych należy:
- wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych;
- układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
- montaż specjalistycznych urządzeń;
- przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji;
- montowanie przewodów kanalizacyjnych;
- montowanie urządzeń sanitarnych;
- przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
- montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń;
- usuwanie awarii wodociągowych;
- odpowiedni dobór grzejników grzewczych;
- czyszczenie grzejników żeliwnych;
- dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń.

BETONIARZ-ZBROJARZ

 Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie;

2) wykonywania mieszanek betonowych;

3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji   świeżego betonu;

4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

Do głównych zadań wykonywanych przez betoniarzy zbrojarzy należy przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych.

 CIEŚLA

 Absolwent jest przygotowany do:

1) przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;

2) wykonywania konstrukcji drewnianych;

3) wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;

4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;

5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

 DEKARZ

 Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;

2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania  energii odnawialnej;

3) wykonywania odwodnień połaci dachowych;

4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

stolarz

Najważniejsze zadania stolarza to:
1) wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów)
2) wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku
Czynności wykonywane w trakcie pracy:
wycinanie elementów drewnianych
łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek
szlifowanie, heblowanie, frezowanie, oklejanie mebli
lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych

monter konstrukcji budowlanych

Monter konstrukcji budowlanych montuje konstrukcje stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych.
Główne zadania i wykonywane czynności:
1) analizuje rysunki robocze i ustala na ich podstawie rodzaj i zakres robót montażowych, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn
2) przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do montażu
3) montuje konstrukcje stalowe z elementów prefabrykowanych za pomocą nitowania, skręcania lub spawania, konserwuje, naprawa i modernizuje konstrukcje stalowe, zabezpiecza zmontowane konstrukcje przed korozją
4) przygotowuje prefabrykowane elementy żelbetowe do montażu
5) montuje konstrukcje żelbetowe, naprawia fragmenty konstrukcji żelbetowych, zabezpiecza połączenia konstrukcji żelbetowych przez korozją
6) montuje konstrukcje drewniane.