Poznań
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Poznań
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Technikum Budowlane ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
P_1At_Technik_budownictwa
P_1Bt_Technik_budownictwa
P_1Ct_Technik_renowacji_elementów_architektury
Technikum Budowlano - Drzewne ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
P_IaT technik architektury krajobrazu
P_IbT technik budownictwa
P_IwT technik robót wykończeniowych w budownictwie
P_IfT technik inżynierii sanitarnej
P_IdT technik technologii drewna
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 ul.Marszałkowska 40, 60-327, Poznań
P_1RA1 t.rachunkowości
P_1E1 t.ekonomista
P_1i1 t.informatyk
P_1P1 t.programista
P_1R1 t.reklamy
P_1T1 t.organizacji turystyki
Technikum Ekonomiczno -Handlowe ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
P_T1A
P_T1C
P_T1D
P_T1H
P_T1T
P_T1L
P_T1P
P_T1O
P_T1S
P_T1R
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ul.Jawornicka 1, 60-161, Poznań
P_1A_Technik mechatronik
P_1B_Technik mechatronik
P_1D_Technik mechanik lotniczy
P_1E_Technik mechanik
P_1F_Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technikum Elektryczno- Elektroniczne ul.Świt 25, 60-375, Poznań
P_1A_technik elektryk
P_1B_technik elektronik
P_1C_technik energetyk
P_1C_technik informatyk
P_1D_technik informatyk
P_1E_technik informatyk
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594, Poznań
P_1T1
P_1T2
P_1T3
P_1T4
P_1T5
Technikum Gastronomiczne ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
P_1aż
P_1bż
P_1cż
P_1dż
Technikum Geodezyjno-Drogowe ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
P_1GA_technik_geodeta
P_1GW_technik_geodeta_wojskowy
P_1TS_technik_poj._sam.
P_1G_technik_geolog
P_1D_technik_bud._dróg
Technikum Środowiska ul.Golęcińska 9, 60-626, Poznań
P_a - agrobiznes
P_i - inżynieria środowiska i melioracji
P_m - mechanizacja rolnictwa i agrotronika
P_u - urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
P_wa - weterynaria
P_wb - weterynaria
Technikum Komunikacji ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
P_A1
P_A2
P_B
P_C
P_D
Technikum Łączności ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
P_1aT
P_1i1T
P_1i2T
P_1fT
P_1eT
P_1tT
Technikum Mechaniczne ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
P_T1 technik mechatronik
P_T2 technik optyk
P_T3 technik mechanik-strażak
P_T4 technik urządzeń dźwigowych
Technikum Odzieżowo-Usługowe ul.Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
P_I a
P_I b
P_I c
P_I d
Technikum Poligraficzno - Administracyjne ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
P_1D
P_1F
P_1G
P_1L
P_1R
Technikum Przemysłu Spożywczego ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
P_1H
P_1T
P_1Ż
P_1H
P_1Ż
Technikum Samochodowe ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
P_1at/T
P_1bt/B
P_1ct/V
P_1dt/H
P_1et/M
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
P_Architektura krajobrazu
P_Technik budownictwa
Technikum Nr 19 ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441, Poznań
P_1a
P_1b
P_1c
P_1d
Technikum Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
P_1aT
P_1bT
P_1cT
P_1dT