Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość 328/728
1A MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 66/228
1B MATEMATYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM 44/286
1C GEOGRAFICZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM LUB ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ 41/306
1D HUMANISTYCZNO - PRAWNICZA 28/252
1E PSYCHOLOGICZNO - LINGWISTYCZNA 54/369
1F BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 51/259
1G BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 44/300
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 360/938
A - matematyczno-fizyczny 22/227
B - biologiczno - chemiczny 71/334
C - językowy 108/446
D - humanistyczny 59/339
E - europejski 63/425
F - menadżerski 37/335
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 277/688
1A matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym 41/212
1B, 1F biologiczno-medyczne z rozszerzonym językiem angielskim 83/295
1C lingwistyczna 38/301
1D prawniczo-dziennikarska 34/219
1E matematyczno-ekonomiczna 42/245
1G humanistyczno-psychologiczna 39/300
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 144/343
1P - klasa psychologiczno - społeczna 96/284
1S - klasa sportowa 48/140
Technikum Nr 1 w Zamościu Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 302/714
1A technik ekonomista 23 44/173
1B technik informatyk 23 22/196
1C technik hotelarstwa 23 16/110
1D technik fotografii i multimediów 23 51/242
1E technik grafiki i poligrafii cyfrowej 23 69/218
1F technik usług fryzjerskich 23 14/75
1G technik logistyk 23 38/182
1H technik handlowiec 0/60
1S technik spedytor 1/86
1P technik programista 23 44/193
1R technik rachunkowości 2/101
1T technik organizacji turystyki 1/99
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 76/221
1A-technik mechanik – Oddział Przygotowania Wojskowego 23/66
1B-technik reklamy z grafiką 3D 6/54
1C-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 1/17
1D-technik pojazdów samochodowych 17/69
1E-technik pojazdów samochodowych 12/47
1F-technik mechatronik 9/49
1G-technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka i bloger kulinarny 8/39
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 247/433
1A - technik elektronik 39/184
1B - technik energetyk 9/106
1C - technik elektryk 64/214
1E - technik informatyk 62/267
1M - technik programista 73/233
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 72/261
I TB technik budownictwa 9/47
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 4/45
I TG technik geodeta 18/79
I TI technik informatyk 14/61
I TTŻ technik technologii żywności 17/56
I TBD technik budowy dróg 0/12
I TTD technik technologii drewna 0/11
I TIS technik inżynierii sanitarnej 1/12
I TAW technik aranżacji wnętrz 9/81
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 128/281
1 TA - technik architektury krajobrazu 15/79
1 TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 48/68
1 TR - technik rolnik 1/42
1 TW - technik weterynarii 48/94
1 TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych 16/82
1 TB - technik agrobiznesu 0/17
1 TG - technik geolog 0/25
1 TŁ - technik górnictwa otworowego 0/5
1 TI - technik inżynierii środowiska i melioracji 0/8
1 TS - technik ochrony środowiska 0/38
1 TO - technik ogrodnik 0/31
1 TT - technik turystyki na obszarach wiejskich 0/9
1 TK - technik usług kelnerskich 0/12
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 23/65
1b-mechanik pojazdów samochodowych 15/43
1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń 0/8
1d-elektromechanik pojazdów samochodowych 4/27
1e-blacharz samochodowy 1/10
1f-kierowca mechanik 0/9
1g-kucharz 2/10
1h-mechanik motocyklowy 1/7
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 1/26
1I - elektronik 1/10
1J - elektryk 0/10
1K - elektromechanik 0/12
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 61/110
I A kucharz 22/44
I B fryzjer 19/45
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 15/30
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 2/7
I E murarz-tynkarz 1/11
I F stolarz 1/8
I G tapicer 1/3
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0/24
1 Ke - kelner 0/9
1 Ku - kucharz 0/8
1 M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0/9
1 O - ogrodnik 0/2
1 R - rolnik 0/6
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 1/28
1AP cukiernik 1/16
1BP piekarz 0/6
1CP sprzedawca 0/6
1DP magazynier-logistyk 0/6
1EP pracownik obsługi hotelowej 0/8
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 33/86
1A TECHNIK INFORMATYK 1/24
1B TECHNIK INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA 19/38
1C TECHNIK PROGRAMISTA 1/13
1D TECHNIK HOTELARSTWA 3/12
1E TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 7/12
1F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 2/13
1G TECHNIK LOGISTYK 0/9
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 0/2
1A INFORMATYCZNA 0/2
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 16/49
I LO stylizacja i wizaż 13/37
I LO e-sport 3/13
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 86/157
1 LP - klasa policyjna 48/109
1 OPW - oddział przygotowania wojskowego 38/99
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 1/10
1a - klasa ogólna 1/10
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 12/34
1at - technik żywienia i usług gastronomicznych 8/14
1bt - technik hotelarstwa 3/8
1ct - technik logistyk 0/2
1dt - technik informatyk 1/11
1et - technik usług fryzjerskich 0/5