Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu
Adres
ul.Kilińskiego 15, 22-400 Zamość
Telefon
084 638 65 57
Fax
084 639 05 01
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Antoni Szostek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • III LO
  • III LO- patron
  • III LO- sala teatralna
  • III LO- obchody Narodowego Święta Niepodległości
  • III LO- konkurs kolęd
  • III LO- akcja "Zostań dawcą szpiku"
  • III LO - sala sportowa
  • III LO -zawody sportowe
  • III LO-  najlepsi sportowcy u Prezydenta Miasta
Opis
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu jest szkołą cieszącą się dużą popularnością wśród absolwentów szkól podstawowych z Zamościa, jak również z regionu. W nowym roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano 7 oddziałów klas pierwszych. Uczniowie tych klas będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na kołach przedmiotowych i zajęciach sportowych. Obecnie w szkole uczy się ponad tysiąc uczniów w 31 oddziałach. W III Liceum lekcje trwają od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00. III Liceum posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. III Liceum posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną: nowoczesne pracownie komputerowe, salę teatralną, salę multimedialną, pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory i tablice interaktywne. Uczniowie mogą korzystać z internetu przy terminalach w czytelni biblioteki szkolnej oraz z sieci bezprzewodowej działającej w szkole . Szkolna biblioteka posiada bogaty i atrakcyjny księgozbiór popularno-naukowy corocznie aktualizowany o najnowsze bestsellery wydawnicze. III Liceum dysponuje dobrą bazą sportową, z nowoczesną salą sportową, siłownią, sauną, salą do gimnastyki korekcyjnej, szatniami. Posiada nowoczesne boiska zewnętrzne (piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej oraz kort tenisowy). Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, który organizuje zajęcia sportowe dla uczniów, a także letnie i zimowe obozy sportowo- rekreacyjne. W szkole funkcjonuje stołówka oraz kawiarenka dla uczniów. Szkoła zapewnia opiekę medyczną (uczniowie mogą korzystać z gabinetu medycznego i stomatologicznego). Szkoła udziela też swoim uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny). III Liceum dla najzdolniejszych uczniów funduje stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz stypendia za osiągnięcia sportowe. Uczniowie III Liceum mogą się również ubiegać o stypendium socjalne . Samorząd Uczniowski III Liceum posiada szkolny radiowęzeł oraz wydaje gazetkę „Vers libre”. Działa również Szkolny Klub Wolontariatu oraz uczniowski blog Post Scriptum. Uczniowie spoza Zamościa mogą mieszkać w Bursie Międzyszkolnej nr 1 przy ul. Okrzei 6A lub nr 2 przy ul.Szczebrzeskiej 41. strona internetowa III Liceum konkursy organizowane przez III Liceum olimpijczycy erasmus o szkole konkursy sukcesy szkoły
Oferta
Dojazd
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu mieści się przy ul. Kilińskiego 15, w pobliżu znajdują się dwa przystanki komunikacji miejskiej: przy D.T. Hetman i "starym" szpitalu miejskim.
Historia
III Liceum Ogólnokształcące im.Cypriana Kamila Norwida w Zamościu zostało utworzone w 1995 roku. Od początku funkcjonowania nowego egzaminu maturalnego wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny. Wysokie wyniki egzaminu decydują o tym, że absolwenci III Liceum studiują na renomowanych uczelniach np. uniwersytety: warszawski, jagielloński, wrocławski, UMCS; uniwersytety ekonomiczne: w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa ; uniwersytety medyczne: w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Krakowie ; politechniki: warszawska, krakowska, wrocławska, śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza.
Koła zainteresowań
III Liceum umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań naukowych poprzez udział w licznych  kołach zainteresowań , m.in : informatyczne- robotyka, matematyczne, fizyczne, geograficzne, klasyczne oraz koła językowe.  III Liceum przygotowuje zainteresowanych uczniów do olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych.  W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim  w Krakowie , Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz UMCS w Lublinie  uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z matematyki, chemii ,historii i wiedzy o społeczeństwie prowadzonych przez pracowników naukowych tych uczelni.
Kontakty zagraniczne
W latach 2016-2018 III Liceum realizowało dwa programy Erasmus+ :" Bez obawy" i "Działaj naturalnie". W ramach obu projektów następuje wymiana młodzieży III Liceum ze szkołami we Włoszech (Novara, Ciró). Od kilku lat III Liceum uczestniczy w programie AIESEC, gdzie w w ramach międzynarodowej organizacji studenckiej w szkole prowadzone są warsztaty z języka angielskiego ze studentami różnych narodowości.
Osiągnięcia

Absolwenci III Liceum uzyskali na maturze 2019 stuprocentową zdawalność i bardzo wysokie wyniki z egzaminu, które są porównywalne z wynikami renomowanych liceów w Polsce. III Liceum wykształciło 102 olimpijczyków, w tym 19 laureatów i 83 finalistów olimpiad centralnych. Dwukrotnie uczniowie III Liceum reprezentowali Polskę w zawodach międzynarodowych Olimpiady Języka Łacińskiego w Arpino. Od 1999 roku szkoła zajmuje czołowe miejsca w rankingu szkół średnich w kraju i w województwie. W 2019 r. III Liceum  po raz kolejny otrzymało od Perspektyw honorowy tytuł "Srebrnej Szkoły". III Liceum osiąga sukcesy sportowe na arenie regionalnej i wojewódzkiej, szczególnie w grach zespołowych dziewcząt i chłopców: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka nożna, tenis stołowy a także w pływaniu. W 2019 r. III Liceum zajęło 7 miejsce w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

NASI OLIMPIJCZYCY - Maciej Wojnar Finalista XV Olimpiady Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2019/2020, Maciej Wojnar Finalista XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Finalista XIV Olimpiady Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2018/2019, Stanisław Zabandżała Laureat XLV Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2018/2019Karol Błaszczuk Fiinalista XLIV Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2017/2018 - Czusz Sebastian Finalista XLI Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2017/2018 - Aleksandra Tymicka Finalistka XLV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2015/2016 - Jakub Adamiak Finalista XXXIX Olimpiady Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2015/2016 - Marcin Kliza Finalista XXXIV Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2015/2016 - Konrad Malec Finalista XLII Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2015/2016 - Diana Paszko Finalistka XXXIV Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Finalistka XLII Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2015/2016 - Dorota Kasiura Finalistka XXXIV Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Laureatka XLI Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2014/2015 - Dominika Bajwoluk Finalistka XLI Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2014/2015 - Karolina Derkacz Finalistka XLI Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2014/2015 - Katarzyna Spychalska Finalistka XLIV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2014/2015 - Rafał Dyrda Finalista XLIV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2014/2015 - Mariusz Koper Laureat XL Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2013/2014 - Justyna Drankowska Finalistka XLaureatka XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 2012/2013; LIII Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2013/2014 - Agnieszka Kamińska Finalistka XXX Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2011/2012 Finalistka XLII Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2012/2013 - Agnieszka Kimak Finalistka XLII Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2012/2013 - Tomasz Kraczek Finalista Olimpiady Filozoficznej w roku szkolnym 2012/2013 - Barbara Michalczyk Finalistka XXXIX Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2012/2013 - Amanda Nowosad Finalistka XXXVI Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2012/2013 - Gabriela Gospodarek Laureatka XXXVIII Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2011/2012 - Ernest Kosa Laureat XXXVIII Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2011/2012 - Katarzyna Sitarz Finalistka XLI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2011/2012 - Jakub Orzechowski Finalista XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 2010/2011 Finalista XLI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2011/2012 Laureat Konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego- „Za wolność waszą i naszą 1768-1864” w roku szkolnym 2011/2012 - Magdalena Żołnierczuk Finalistka XLI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2011/2012 - Beata Baj Finalistka XXXVII Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2010/2011 - Mateusz Pindral Finalista LVII Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 2010/2011 - Justyna Szewczuk Finalistka XXXVII Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2010/2011 - Błażej Stanisław Szum Finalista LVII Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 2010/2011 - Krzysztof Kowalczyk Finalista Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2009/2010 - Karolina Semczuk Finalistka Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2009/2010 - Błażej Szum Finalista LIX Olimpiady Fizycznej w roku szkolnym 2009/2010 - Sylwia Panas Finalistka konkursu Losy Polaków na Wschodzie po 17 września w roku szkolnym 2009/2010 Finalistka konkursu Losy Polaków na Wschodzie po 17 września w roku szkolnym 2009/2010 - Estera Winiarska Finalistka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w roku szkolnym 2009/2010 Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2009/2010 - Magdalena Piskor Laureatka XXXIII Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2009/2010 - Anna Parnicka Finalistka XXXIII Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2009/2010 - Karolina Semczuk Finalistka XXXIV Olimpiady Ekologicznej w roku szkolnym 2008/2009 - Wojciech Koczułap Finalista XXXV Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2008/2009 - Aleksandra Kozyra Finalistka XXXII Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2008/2009 - Grzegorz Knap Finalista 50 Olimpiady Wiedzy O Polsce i Świecie Współczesnymw roku szkolnym 2008/2009 - Mateusz Sołowiej Finalista XXXVII Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2007/2008 - Agnieszka Molas Finalistka XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 2007/2008 - Klaudia Krupa Finalistka XXVI Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2007/2008 - Katarzyna Komendacka Finalistka XXXI Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2007/2008 - Ciupa Katarzyna Finalistka XXX III Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2006/2007 - Matej Paweł Finalista XXXIII Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2006/2007 - Kozioł Magdalena Finalistka XXXVI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2006/2007 - Hernas Katarzyna Anna Finalistka XXXVI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2006/2007 - Cioch Marcin Finalista XXXVI Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2006/2007 - Leszczyński Michał Krzysztof Laureat LIII Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 2006/2007 - Kajetan Mazurek Laureat XXI Olimpiady Ekologicznej w roku szkolnym 2005/2006 - Andrzej Hołowiński Finalista XXIV Olimpiady Języka łacińskiego w roku szkolnym 2005/2006 - Magda Paszko Finalistka XXIX Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2005/2006 - Agata Paszko Finalistka XXIX Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2005/2006 - Paweł Morawski Finalista XXXV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2005/2006 - Damian Łasocha Finalista XXXV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2005/2006 - Przemysław Gumiela Laureat XXXII Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2005/2006 - Anna Trzos Finalistka XV Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2004/2005 - Michał Lelonek Finalista XXXI Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2004/2005 - Elżbieta Sak Laureatka Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.” w roku szkolnym 2004/2005 - Katarzyna Sawulska Finalistka XXXIV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2004/2005 - Magda Wróbel Laureatka Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.” w roku szkolnym 2003/2004 - Kajetan Mazurek Finalista Olimpiady Ekologicznej w roku szkolnym 2003/2004 - Paweł Turczyn Finalista Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2003/2004 - Natalia Kosarska Finalistka XIV Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2003/2004 Finalistka XV Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2004/2005 - Piotr Kuryłowicz Finalista Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2003/2004 - Przemysław Gumiela Finalista XXII Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2003/2004 Laureat XXIII Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2004/2005 - Karol Brodowski Finalista Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2003/2004 - Rafał Kądziołka Finalista Olimpiady Filozoficznej w roku szkolnym 2003/2004 - Izabela Zakrocka Finalistka Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2002/2003 - Dobrawa Lisak Finalistka Olimpiady Literatury Języka Polskiego w roku szkolnym 2002/2003 - Michał Adamczuk Laureat XIV Olimpiady Filozoficznej w roku szkolnym 2001/2002 - Katarzyna Chwiejczak Laureatka Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2001/2002 - Agnieszka Ziemka Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego w roku szkolnym 2001/2002 - Agnieszka Kowal Finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego w roku szkolnym 2000/2001 Finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiegow roku szkolnym 2001/2002 - Zbigniew Hałas Finalista Olimpiady Fizycznej w roku szkolnym 2000/2001 Finalista Olimpiady Fizycznej w roku szkolnym 2001/2002 - Łukasz Tuz Laureat Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.” w roku szkolnym 2000/2001 - Bartosz Żurawicki Finalista Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 1999/2000 Finalista Olimpiady Nautologicznej w roku szkolnym 2000/2001 Laureat Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2000/2001 - Urszula Smarkala Finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 1999/2000 Finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 2000/2001 - Agnieszka Federowicz Finalistka Olimpiady Języka Angielskiego w roku szkolnym 1999/2000 Finalistka Olimpiady Języka Angielskiego w roku szkolnym 2000/2001 - Maciej Krajcarz Finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 1998/1999 Laureat Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 1998/1999 - Marcin Byra Finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 1997/1998

Drzwi otwarte
DNI OTWARTE NA FB - 30 MAJA i 1 CZERWCA
Zajęcia pozalekcyjne
III Liceum umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań nie tylko naukowych, ale również teatralnych, turystycznych i sportowych poprzez m.in. wyjazdy do teatru, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie i zajęcia sportowe w ramach UKS-u (piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, tenis ziemny, pływanie). W każdym roku oferta zajęć pozalekcyjnych jest poszerzana w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.