Zamość
Zamość
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
list do absolwentow
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Zarządzenie Nr 7/ 2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7/ 2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7/ 2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r.
Jak wypełnić i wysłać wniosek oraz załączniki on-line - instrukcja