Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość
Telefon
(84)6384351
Fax
(84)6393053
E-mail
Strona www
Dyrektor
SYLWIA HOROSZKIEWICZ
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu
Opis


Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 6 kształci w zawodach: cukiernik, piekarz, sprzedawca, krawiec, magazynier - logistyk, pracownik obsługi hotelowej. Nauka trwa 3 lata. Praktyki zawodowe uczeń naszej Szkoły odbywa, jako młodociany pracownik, w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) lub, otrzymując wynagrodzenie, u pracodawcy. Naukę może kontynuować w Szkole Branżowej II Stopnia.  Osoba kończąca Szkołę Branżową I Stopnia posiada wykształcenie zasadnicze branżowe. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z obcojęzycznym suplementem Europass  uznawanym w krajach Unii Europejskiej, otrzymuje po pomyślnym zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Szkoła znajduje się w samym centrum miasta, w niewielkiej odległości od  Rynku Wielkiego, na ul. Łukasińskiego 8. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły usytuowane są przystanki większości miejskich linii autobusowych. Z dworca PKS do szkoły można dojechać autobusami linii 0 i 3 - autobusy kursują co 15 - 20 minut.

Historia

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 6 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu „Ekonomik”. Główny budynek mieści się na ul. Łukasińskiego 8 w Zamościu. O historii szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.ekonomikzamosc.pl oraz w danych dotyczących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w programie Nabór 2019.

Koła zainteresowań

Uczniowie mogą realizować się w Samorządzie Uczniowskim jak również rozwijać swoje pasje w różnych kołach zainteresowań m.in. w:

1. Szkolnym Klubie Wolontariusza.

2. Szkolnej Drużynie Harcerskiej „ANANKE”.

3. Szkolnym  Kole PCK.

4.  Kole Teatralnym PARADOS.

Kontakty zagraniczne

Od 01 grudnia 2016 do kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod tytułem "Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy". W projekcie wzięło udział 109 uczniów kształcących się w naszej szkole w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ekonomista oraz technik hotelarstwa oraz 11nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczniowie realizowali działania projektowe w Niemczech (Drezno, Bad Freienwalde) oraz Austrii (Fusch), natomiast nauczyciele, w celu profesjonalizacji działań, uczyli się nowych innowacyjnych metod nauczania w Londynie. Całkowita wartość projektu: 844 803,12 zł. • Od 01 czerwca 2015r. do 31 maja 2016r. realizowany był projekt pt. „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku pracy,” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Kształcenie szkolenia zawodowe. W mobilnościach zagranicznych ( Niemcy)wzięło udział 60 uczniów uczących się w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik ekonomista i technik informatyk oraz 12 nauczycieli kształcenia zawodowego. Całkowity koszt projektu: 20 042,00. • Od 1 września 2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu realizował wielostronny projekt partnerski wymiany szkół pod nazwą „Wartości Demokratyczne a Zróżnicowanie Językowe”. Przedsięwzięcie to było realizowane w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”. Kraje partnerskie to Hiszpania , Bułgaria, Włochy, Turcja, Rumunia. Wartość projektu 83.221,38zł.

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając liczne nagrody i wyróżnienia.

Na szczególne wyróżnienie zasługują:

Konkurs - Lubelskie: Liga Robotyki, w którym Zespół Robonomika zajął II miejsce prezentując niezawodnego robota. Dodatkowo, drużyna otrzymała nagrodę Desing Award za szczególne zaangażowanie, a następnie budowę robota oraz kreatywność w projektowaniu i użyciu komponentów;

Zawody FIRST Tech Challenge (pierwszych w Polsce), w których Drużyna ROBONOMIKA została finalistą. FIRST Tech Challenge to ogólnoświatowe rozgrywki wspierane przez NASA skierowane do uczniów w wieku od 13 do 18 lat. Oprócz awansu do finału rozgrywek, projekt robota wykonanego przez drużynę Robonomika, został także nagrodzony nagrodą „Design Award” za najlepszy projekt konstrukcji robota.

 XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna -  uczennica została finalistką olimpiady logistycznej  organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki
w Poznaniu – olimpiada jest wpisana na listę MEN;

 III Olimpiada Spedycyjno – Logistyczna  (z wykazu MEN) -  uczeń został finalistą olimpiady spedycyjno – logistycznej  organizowanej prze Uniwersytet Gdański wydział Ekonomiczny - olimpiada jest wpisana na listę MEN.

„Lubelska  Kuźnia Talentów” to program stypendialny na lata 2016-2019. To program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych, realizowany w ramach działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2016/2017  stypendium otrzymało - 19  uczniów, w 2017/2018 - 34 uczniów, a w 2018/2019 -  56 uczniów. Uplasowało to nas na pierwszym miejscu wśród szkół zawodowych w województwie lubelskim.


Współpraca z pracodawcami

 

Mając na uwadze dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego, Szkoła podpisała umowy patronackie z pracodawcami zamojskiego rynku pracy. Są to:

1.     Piekarnia Kucharscy

2.     Cukiernia  Wasil

3.     Firma Viza

 

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła jest organizatorem stałych imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu miejskim i powiatowym mających na celu: rozwój artystyczny młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, inspirowanie do poszukiwań twórczych, integrację poprzez działalność artystyczną, prezentację dorobku artystycznego młodzieży szkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i poszerzenie wiadomości z zakresu literatury. Są to miedzy innymi:

 • Konkurs Wiedzy o Regionie,
 • Międzyszkolny Turniej Gier Sieciowych dla Gimnazjalistów,
 • Dzień Hotelarza,
 • Młodzieżowe Spotkania Teatralne - międzyszkolny przegląd zespołów teatralnych,
 • Śpiewo - granie w Ekonomiku - międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych, wokalistów, solistów,
 • Dni Zawodów w Ekonomiku,
 • prezentacje praktycznych umiejętności młodzieży, angażowanie uczniów  w procesie planowania dalszej edukacji i pracy zawodowej,
 • konferencje, spotkania z udziałem władz miasta, ludzi kultury jako przykład poszanowania różnic kulturowych i religijnych.