Zamość
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Adres
ul.Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość
Telefon
(84)6384351
Fax
(84)6393053
E-mail
sekretariat@ekonomikzamosc.pl
Strona www
http://www.ekonomikzamosc.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, EKONOMIK,  jest to szkoła, która łączy tradycję i doświadczenie z nowoczesnym kształceniem oraz nowatorskim podejściem do zagadnień edukacji. Realizując misję szkoły Z Ekonomika w świat z wiedzą i praktyką, wypełniając postanowienia statutowe oraz przepisy oświatowe zapewniamy naszym uczniom: staranne przygotowanie do  egzaminu zawodowego oraz matury ; wiedzę i doświadczenie nauczycieli; przygotowanie do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych; bogaty i ciągle rozwijany program wychowawczy; bezpieczeństwo poprzez całodobowy monitoring budynku szkoły; niepowtarzalny klimat; możliwość rozwoju własnych pasji poprzez uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań; możliwość aktywnej pracy w prężnie funkcjonujących organizacjach szkolnych i społecznych; pomoc w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów socjalnych.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu wchodzą:

a/ Technikum Nr 1, które kształci w zawodach:

1.      Technik ekonomista;

2.      Technik rachunkowości;

3.      Technik grafiki i poligrafii cyfrowej;

4.      Technik informatyk;

     5.      Technik programista;

6.      Technik hotelarstwa;

7.      Technik usług fryzjerskich;

8.      Technik handlowiec;

9.      Technik logistyk;

10.    Technik spedytor;

11. Technik przemysłu mody;

12. Technik fotografii i multimediów.

.

 

b/ Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 6 proponuje następujące zawody:

1.     Cukiernik;

2.      Piekarz;

3.      Sprzedawca;

4.      Krawiec;

5.     Magazynier – logistyk;

6.     Pracownik obsługi hotelowej.

ZSP Nr 1 oferuje uczniom:

1.  bogatą ofertę kierunków kształcenia;

2.  płatne staże zawodowe – wszystkie kierunki kształcenia;

3.  dla chętnych wakacyjne praktyki zawodowe w Grecji dla uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki;

4.  udział w projektach unijnych;

5.   możliwość uzyskania tytułu czeladnika dla absolwentów w zawodzie technik usług fryzjerskich;

6.   przygotowanie do egzaminu na przewodnika wycieczek dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji turystyki;

7.   zdobycie uprawnień CISCO;

8.   zdobycie uprawnień obsługi kasy fiskalnej;

9.   zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych;

10. zajęcia sportowe w siłowni szkolnej oraz w obiektach OSiR (siłownia, hale sportowe, basen), zimą możliwość korzystania z miejskiego lodowiska.  

 

Szkoła uczestniczy w pozyskiwaniu środków realizując projekty edukacyjne. Uczniowie,  w ramach swoich zawodów, odbywają płatne praktyki u pracodawców; uczestniczą  w profesjonalnych szkoleniach potwierdzonych Certyfikatami. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne dla poszczególnych zawodów oraz sfinansowano wyposażenie pracowni przedmiotowych.

Realizowane były następujące  projekty :

1.      Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych”  I i II edycja;

2.      Projekt „Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy

3.      Projekt „Robotyka żadnych nałogów nie dotyka";

4.       Projekt „Z robotyką w przeszłość”

5.      Projekt „Filmowanie to nie nałogów szukanie”

 

Szkoła organizuje różne imprezy  kulturalno-oświatowe:

- Konkurs Wiedzy o Regionie,

- Międzyszkolny Turniej Gier Sieciowych dla Gimnazjalistów,

- Dzień Hotelarza,

- Młodzieżowe Spotkania Teatralne - międzyszkolny przegląd zespołów teatralnych,

- Śpiewogranie w Ekonomiku - międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych, wokalistów, solistów,

- Dni Zawodów w Ekonomiku,

- prezentacje praktycznych umiejętności młodzieży, angażowanie uczniów w procesie planowania dalszej edukacji i pracy zawodowej,

-konferencje, spotkania z udziałem władz miasta, ludzi kultury jako przykład poszanowania różnic kulturowych i religijnych.

 

Szkoła zapewnia przyjazną atmosferę, bogaty program wychowawczy i profilaktyczny, możliwość rozwoju własnych zainteresowań w kołach przedmiotowych i organizacjach szkolnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wsparcie dla samorządności uczniowskiej, dożywianie w formie cateringu.

Uczniowie mogą realizować i rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania w:

1. Szkolnym Klubie Wolontariusza.

2. Szkolnej Drużynie Harcerskiej „ANANKE”.

4. Szkolne Koło PCK.

 5. Młodzieżowe Koło Przedsiębiorczości.

6. Koło Teatralne PARADOS.

7. Innowacyjne Koło Ekonomicznych Gier Internetowych IKEGI.

8. Koło Fotograficzne.

9. Koło Wokalno – Muzyczne.

10. Szkolne koło ROBONOMIK.

11. UKS Ekonomik - dodatkowe zajęcia sportowe:  na siłowni,  piłka siatkowa dziewcząt  i chłopców, piłka nożna, koszykowa, tenis stołowy.

W szkole odbywają się również dodatkowe zajęcia dla maturzystów z przedmiotów maturalnych, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W celu lepszego przygotowania uczniów do zawodu szkoła podpisała umowy patronackie z:

1.      Bankiem Pekao SA

2.      Piekarnią Kucharscy

3.      Cukiernią  Wasil

4.      Hotelem 77

5.      Firmą Viza

6.      Biurem rachunkowym  e- podatnik Sp z o.o.

7.      Derkomem

8.      Biurem Podróży Traveltime

 

Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając liczne nagrody i wyróżnienia.

Na szczególne wyróżnienie zasługują: Konkurs - Lubelskie: Liga Robotyki, w którym Zespół Robonomika zajął II miejsce prezentując niezawodnego robota. Dodatkowo, drużyna otrzymała nagrodę Desing Award za szczególne zaangażowanie, a następnie budowę robota oraz kreatywność w projektowaniu i użyciu komponentów; Zawody FIRST Tech Challenge (pierwszych w Polsce), w których Drużyna ROBONOMIKA została finalistą. FIRST Tech Challenge to ogólnoświatowe rozgrywki wspierane przez NASA skierowane do uczniów w wieku od 13 do 18 lat. Oprócz awansu do finału rozgrywek, projekt robota wykonanego przez drużynę Robonomika, został także nagrodzony nagrodą „Design Award” za najlepszy projekt konstrukcji robota.

 XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna -  uczennica została finalistką olimpiady logistycznej  organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu – olimpiada jest wpisana na listę MEN; III Olimpiada Spedycyjno – Logistyczna  (z wykazu MEN) -  uczeń został finalistą olimpiady spedycyjno – logistycznej  organizowanej prze Uniwersytet Gdański wydział Ekonomiczny - olimpiada jest wpisana na listę MEN.

„Lubelska  Kuźnia Talentów” to program stypendialny na lata 2016-2019. To program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych, realizowany w ramach działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2016/2017  stypendium otrzymało - 19  uczniów, w 2017/2018 - 34 uczniów, a w 2018/2019 -  56 uczniów. Uplasowało to nas na pierwszym miejscu wśród szkół zawodowych w województwie lubelskim.

Szkoła wspomaga uczniów w rozwoju poprzez nowatorskie rozwiązania programowe mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych, wzmocnienie samooceny i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Uczniowie rozwijają swoje kompetencje kluczowe uczestnicząc w różnych innowacjach pedagogicznych:

TESTER GIER  KOMPUTEROWYCH –

ANIMACJA CZASU WOLNEGO w języku angielskim,   

TECHNIK LOGISTYK W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 

WIDEOFILMOWANIE I MONTAŻ PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

E – EKONOMISTA

SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

WIZAŻ Z DIAGNOZĄ KOLORYZUJĄCĄ i językiem angielskim

JĘZYK MIGOWY

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, popularnie zwany Ekonomikiem, to szkoła, która istnieje na zamojskim rynku edukacji od 1921 roku. Od lat jej główne profile kształcenia są związane z administracją, zarządzaniem i usługami. Wymierny efekt wieloletniej działalności naszej szkoły, to ponad 20 000 absolwentów różnych zawodów i specjalności: techników ekonomistów i handlowców, techników obsługi turystycznej, gastronomii, hotelarstwa, logistyki, administracji, bankowości i finansów, ciastkarzy, piekarzy, sprzedawców i krawców. Wielu z nich kontynuuje naukę na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą, zdobywając kolejne stopnie naukowe; wielu zasila, w znacznym stopniu, kadrę administracyjną zamojskich biur, urzędów i banków.